Koulumatkatuki

Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset. Koulumatkakustannukset korvataan, kun matkan pituus ja kustannukset ylittävät laissa säädetyt rajat. Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava opiskelijan asunnolta oppilaitokseen vähintään 10 kilometriä. Koulumatkan kustannuksien on oltava vähintään 54,00 €/kk. Teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa. Lisäksi opiskeluaikaan kuuluvia päiviä tulee kuukaudessa olla vähintään 18.

Koulumatkatuen saaminen edellyttää, että asut ja opiskelet Suomessa. Ikäsi, tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta koulumatkatukeen.

Voit saada koulumatkatukea vain kokonaiselta kalenterikuukaudelta. Siksi tukeen oikeuttavan ajan pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään 18 päivää ja kuukaudessa pitää olla vähintään 18 tukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää. Väliin jäävät viikonloput lasketaan mukaan tukiaikaan.

Koulumatkatukea voi 1.8.2018 alkaen saada myös aikuisten perusopetukseen eli perusopetuslaissa säädetyn oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettyyn perusopetukseen. Aikuisten perusopetusta järjestetään pääsääntöisesti kansanopistoissa ja aikuislukioissa.

Kun opiskelija käyttää Matkahuollon jäsenyrityksen linja-autoa, koulumatkatuki maksetaan lipun myyjälle. Muuta joukkoliikennettä, esim. junaa käytettäessä opiskelija maksaa lipun ensin itse ja hakee sitten Kelan tuen. Opiskelija voi käyttää mitä tahansa omaa matkustustapaa vain silloin, kun joukkoliikennettä tai koulukuljetusta ei ole käytettävissä.

Tarkemmat ja aina ajantasaiset tiedot Kelan sivuilta Koulumatkatuki.

Koulumatkatukihakemukset ratkaistaan Kelan toimistossa. Opiskelijalle lähetetään koulumatkatuesta kirjallinen päätös.

Hakemus- ja ostotodistuslomaketta saa koulun kansliasta. Opiskelijan täytettävä hakemuslomakkeen, hän palauttaa sen kansliaan ja saa kansliasta ostotodistuksen, jonka avulla opiskelija voi ostaa linja-auto- tai junalipun koulumatkatuella alennettuun hintaan.

Päivitetty 27.4.2020