Koulumatkatuki

Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa koulumatkatukeen ja opintotukeen

Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021. Toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee nuoria, jotka päättävät peruskouluopintonsa vuonna 2021 tai sen jälkeen. Muutokset tulevat voimaan ikäluokka kerrallaan. Ensimmäinen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva ikäluokka on tänä vuonna peruskouluopintonsa päättävät opiskelijat. Ennen tätä peruskoulunsa päättäneet opiskelijat eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Opiskelija voi saada jatkossakin opintotukea sekä koulumatkatukea, mutta niihin tulee muutoksia.

Muutokset koulumatkatukeen

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. Koulumatkatukeen tulee 1.8.2021 myös sellaisia muutoksia, jotka koskevat kaikkia opiskelijoita.

Koulumatkatukeen oikeuttavat opinnot

Koulumatkatukeen oikeuttavat opinnot on listattu tälle sivulle.  

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija voi saada koulumatkatukea myös silloin, kun hän suorittaa

 • aikuislukio-opintoja
 • ammattitutkintoa
 • oppivelvollisille suunnattua vapaan sivistystyön koulutusta.

Jos opiskelija ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, hän ei voi saada koulumatkatukea näihin opintoihin.

Koulumatkojen pituuden ja määrän vaikutus koulumatkatukeen

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse osan koulumatkastaan.

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021 alkaen kaikilla opiskelijoilla. Elokuusta alkaen koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa.  Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen oikeuttavaa matkapäivää, opiskelijan saama koulumatkatuen määrä on pienempi.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki muuttuu kaikilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. Elokuusta alkaen voit saada koulumatkatukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa.

Voitko saada koulumatkatukea ja paljonko se on?

Koulumatkatuen laskurilla voit selvittää, saatko koulumatkatukea ja laskea arvion koulumatkatuen määrästä. Laskuriin 

Koulumatkatuki korvaa koulumatkojen kustannuksia. Sitä myönnetään useimmiten toisen asteen oppilaitoksessa tai siihen valmentavassa opetuksessa opiskelevalle. Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulukuljetukseen. Jos et voi käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit saada tukea itse järjestettyyn kulkutapaan, esimerkiksi omalla autolla kulkemiseen.

Voit saada koulumatkatukea, jos

 • opiskelet ja asut Suomessa
 • opiskelet päätoimisesti
 • sinulla on pitkä koulumatka.

Ikäsi, tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta koulumatkatukeen. Myöskään vanhempiesi tulot tai omaisuus eivät vaikuta tuen suuruuteen.

Kenellä on oikeus maksuttomaan koulutukseen?

Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

 • Päätät peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen.
 • Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Kaikki koulutukset eivät kuitenkaan ole maksuttomia, vaikka täyttäisit ehdot. Tarkista oppilaitoksestasi, onko koulutuksesi maksutonta.

Kuka voi saada koulumatkatukea?

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut

Koulumatkan pituus ja kustannukset

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 7 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi. Koulumatkan pituuden mittaamisessa käytetään internetin reittihakupalveluja.

Matkalipun hinta ei vaikuta tuen saamiseen.

Katso tarkemmat tiedot eri kulkutavoista ja niiden perusteella maksettavasta koulumatkatuesta.

Koulumatkatukeen oikeuttavat opinnot

Opintosi oikeuttavat koulumatkatukeen, jos

 • opiskelet lukiossa
 • suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
 • suoritat kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
 • opiskelet aikuis- tai iltalukiossa
 • suoritat yhdistelmätutkintoa eli opiskelet aikuis- tai iltalukiossa ja suoritat lukio-opintoja ammatillisen perustutkinnon yhteydessä
 • opiskelet Pelastusopistossa tai Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa ja suoritat siellä ammatillista perustutkintoa
 • osallistut maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen (LUVA)
 • osallistut ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA)
 • osallistut työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA)
 • osallistut aikuisten perusopetukseen
 • suoritat ammattitutkintoa
 • opiskelet oppivelvollisille suunnatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa.

Et voi saada koulumatkatukea seuraavissa tilanteissa:

 • Suoritat ammatillista perustutkintoa tai siihen valmistavaa koulutusta yksityisessä oppilaitoksessa, jolla ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa (esim. hieroja- ja parturi-kampaajakoulut).
 • Suoritat erikoisammattitutkintoa.
 • Voit saada päivittäisiin koulumatkoihisi muuta tukea (esim. työttömyysetuuden kulukorvausta maahanmuuttajille tai vammaispalvelulain mukaista matkakorvausta).
 • Sinulla on mahdollisuus asua ilmaiseksi oppilaitoksen asuntolassa. Voit kuitenkin saada tukea, jos kuljet asuntolasta päivittäin vähintään 7 kilometrin yhdensuuntaisen matkan oppilaitokseen tai työpaikalle.

Et voi myöskään saada koulumatkatukea palkallisen työpaikalla oppimisen ajalta, joka on oppisopimuskoulutusta.

Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista, jotta koulumatkatuki maksetaan sinulle oikein.

Muut kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetut

Koulumatkan pituus ja kustannukset

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 10 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi. Koulumatkan pituuden mittaamisessa käytetään internetin reittihakupalveluja.

Voit saada koulumatkatukea alle 54 euron kuukausittaisiin koulumatkakustannuksiin, jos käytät Waltti-liikennettä, koulukuljetusta tai järjestät kulkutapasi itse. Tampereen Nysse- ja Turun Föli-liikenne ovat koulumatkatuessa poikkeuksellisesti koulukuljetusta.

Katso tarkemmat tiedot eri kulkutavoista ja niiden perusteella maksettavasta koulumatkatuesta.

Koulumatkatukeen oikeuttavat opinnot

Opintosi oikeuttavat koulumatkatukeen, jos

 • opiskelet lukiossa
 • suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
 • suoritat kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
 • suoritat yhdistelmätutkintoa eli opiskelet aikuis- tai iltalukiossa ja suoritat lukio-opintoja ammatillisen perustutkinnon yhteydessä
 • opiskelet Pelastusopistossa tai Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa ja suoritat siellä ammatillista perustutkintoa
 • osallistut maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen (LUVA)
 • osallistut ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA)
 • osallistut työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA)
 • osallistut aikuisten perusopetukseen.

Et voi saada koulumatkatukea seuraavissa tapauksissa:

 • Suoritat ammatillista perustutkintoa tai siihen valmistavaa koulutusta yksityisessä oppilaitoksessa, jolla ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa (esim. hieroja- ja parturi-kampaajakoulut).
 • Suoritat ammatti- tai erikoisammattitutkintoa.
 • Voit saada päivittäisiin koulumatkoihisi muuta tukea (esim. työttömyysetuuden kulukorvausta maahanmuuttajille tai vammaispalvelulain mukaista matkakorvausta).
 • Sinulla on mahdollisuus asua ilmaiseksi oppilaitoksen asuntolassa. Voit kuitenkin saada tukea, jos kuljet asuntolasta päivittäin vähintään 10 kilometrin yhdensuuntaisen matkan oppilaitokseen tai työpaikalle.

Et voi myöskään saada koulumatkatukea palkallisen työpaikalla oppimisen ajalta, joka on oppisopimuskoulutusta.

Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista, jotta koulumatkatuki maksetaan sinulle oikein.

Lue lisää

Tarkemmat ja aina ajantasaiset tiedot Kelan sivuilta Koulumatkatuki.

Koulumatkatukihakemukset ratkaistaan Kelan toimistossa. Opiskelijalle lähetetään koulumatkatuesta kirjallinen päätös.

Hakemus- ja ostotodistuslomaketta saa koulun kansliasta. Opiskelijan täytettävä hakemuslomakkeen, hän palauttaa sen kansliaan ja saa kansliasta ostotodistuksen, jonka avulla opiskelija voi ostaa linja-auto- tai junalipun koulumatkatuella alennettuun hintaan.

Päivitetty 14.7.2022

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

  

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0