Sveitsin lukion historiaa

koulun nimitykset:
Hyvinkään keskikoulu 1959 - 1963
Sveitsinrinteen yhteiskoulu 1963 - 76
Sveitsinrinteen lukio 1976 - 1995
Hyvinkään Sveitsin lukio 1995 - 2020
rehtorit:
vt. rehtori Mauri Hyvönen 1959 - 60
rehtori Yrjö-Pekka Mäkinen 1960 - 75
rehtori Martti Lehto 1975 - 80
rehtori Leena Nieppo 1980 - 99
rehtori Jaakko Rainio 1999 - 2020

1950-60Sveitsin lukio

Hyvinkään keskikoulu perustettiin virallisesti 1959. Sitä ennen koulu toimi Hyvinkään Yhteiskoulun lisäluokkana Raittiustalossa Vaiveronkadulla 1958-59 ja siirtyi siitä Vännilän taloon Vilhelmiinankadulle 1959.
Oman koulurakennuksen rakentaminen toteutui vaiheittain arkkitehti Jorma Järven piirustusten mukaan ja ensimmäinen vaihe valmistui 1961, jolloin järjestettiin myös harjannostajaiset. Lisäsiipi tehtiin seuraavana vuonna. Lukion nykyisen toimirakennuksen suunnitteli loppuun Raimo Valjakka alkuperäisen suunnittelijan arkkitehti Jorma Järven kuoltua 1962.
Jorma Järven rakennustaiteellinen toteutus toteutui eri tasoja suosivaan porrastukseen jonka tarkoituksena oli rakennuksen sulautuminen ympäröivään luontoon mahdollisimman hyvin. Koulutalon pääurakoitsija oli Teräskiila Oy. Erityispiirteeksi voidaan rakennuksesta mainita, että siipien väliin jäi sopiva ala ns. ulkoilmaluokalle, mikä oli hyvin modernia silloin. Samankaltainen toteutus nähtiin myös Härkävehmaan koululla. Rakennuksessa oli kauttaaltaan hyvin isot ikkunat, jotta valo ja luonto pääsivät tulvimaan sisään. Rakennus sai paljon ihailua valmistuttuaan.

1960-80

historiakuva juhlasalista

Ylläpitäjinä oli vuoteen 1961 Hyvinkään Keskikoulun kannatusyhdistys ja kauden 1961 - 76 Sveitsinrinteen yhteiskoulun kannatusyhdistys. Se laajensi koulua 1965. Sveitsinrinteen Yhteiskoulun koulutalon vihkiäisjuhlia juhlittiin 2.5.1965. 1967 oppilaitos laajeni kahdeksanluokkaiseksi yliopistoon johtavaksi oppikouluksi. Peruskoulujärjestelmään siirtymistä valmisteltaessa johtokunta ja rehtori olivat ns. korvaavan koulun kannalla. Katsottiin että näin se pystyisi parhaiten ja joustavammin täyttämään tehtäväänsä kulttuurilaitoksena sekä itsenäisenä oppilaitoksena. Opettajiston enemmistö toivoi koulun luovuttamista kunnalle ja liittämistä sen koululaitokseen. Asiasta käytiin ns. poliittista vääntöä.

sveitsin luokka 1977

Kaupungin näkökulmasta tilanne olisi koululle edullisempi kunnallisena kouluna. Oppilaitos luopui itsenäisyydestään ja luovuttautui kaupungille 1976. Peruskoulujärjestelmä jakoi sen Sveitsinrinteen yläasteeksi ja lukioksi. Itsenäisenä kouluna nämä oltaisiin säilytetty yhtenäisenä kokonaisuutena. Siihenastinen rehtori Yrjö-Pekka Mäkinen erosi ja lukion johtoon tuli Martti Lehto, yläasteen Heikki Kuusela. Sittemmin lukion rehtoriksi nimettiin Leena Nieppo.

1990-2000

Syksyllä 1995 Hyvinkäällä astui voimaan suuri lukiouudistus: Vehkojan ja Pohjoispuiston lukiot lakkautettiin. Vehkojan ja Sveitsinrinteen lukiot yhdistyivät. Hyvinkään yhteiskoulun lukio ja Sveitsin lukio jatkoivat toimintaansa, mutta niiden oppilasmäärät lähes kaksinkertaistuivat. Tässä yhteydessä Sveitsinrinteen lukio ja yläaste erosivat. Sveitsinrinteen yläaste oli toiminut jo laajalti nykyisen Härkävehmaan koulun tiloissa nimellä Sveitsinrinne II. Härkävehmaan koulu on valmistunut 1961 ja toiminut alkujaan kansalaiskouluna. Saman talon siivessä toimivat Paavolan ala-asteen luokat jotka siirtyivät myös 1995 yläasteen yhteyteen hallinnollisesti. Uuden koulun nimiehdokkaina olivat Aleksis Kiven koulu ja voittanut ehdotus Härkävehmaan koulu.
Härkävehmas-nimitys tulee koulun alueesta, joka ennen Sveitsi-nimitystä tunnettiin Härkävehmaana. Sveitsin alueen nimitys on alkujaan kaupallista alkuperää kun Hyvinkään Parantola halusi markkinoida mäntymaastoja ulkomaalaisille asiakkaille tutuin termin. 1969 Oy Schweitz ab osti laajoja nykyisiä Sveitsin alueita Yli-Mattilan tilalta. 1845 Hyvinkäänkylän puolella halottiin isojaossa yli 500 hehtaarin suuruiseksi muodostettu Mattilan tila vuonna Ali- ja Yli-Mattilaan, kumpikin kolmannes koko tilasta. Kolmannesta osasta halottiin vuonna 1892 Välenoja ja Perttula. Suurin osa Hyvinkään asemaseudun länsipuolen rakentumisesta tapahtui näillä Mattilan tilan alkuperäisillä mailla.
Entinen Sveitsinrinteen yläaste jatkoi 1995 Härkävehmaan kouluna jonka rehtorina jatkoi Sveitsinrinteen yläasteen rehtori Timo Suokas (v.89 alkaen Sveitsinrinteen yläasteen rehtori). Syksyllä 1995 alettiin sekä lukiossa että yläasteella siirtyä uusiin opetussuunnitelmiin. Helena Kalmi (Hyvinkääläinen luonnontiedeaineiden opettaja ja sittemmin Jokelan koulukeskuksen rehtori) oli lanseerannut idean jaosta luonnontiedelinjaan ja yleislinjaan. Linjajako toteutettiin tässä yhteydessä 1995. Sveitsin lukiolla on tästä alkaen ollut valtion tuki luonnontiedelinjan toimintaan.
Lukiossa on toteutettu verrattain paljon luonnontiedeaineiden syventäviä ja koulukohtaisia kursseja tavallisten kurssien lisäksi. Lukiosta varattiin 50% paikoista luonnontiedelinjalaisille. Luonnontiedepainotus on näkynyt koko lukion toiminnassa mm. kansainvälisten hankkeiden teemoissa ja vuosittain järjestettävänä luonnontiedepäivänä toukokuussa. Silloin koko koulu on tehnyt retkiä erilaisiin luonnontieteellisiin kohteisiin kuten yliopistoihin, luontokohteisiin, sekä luonnon- ja kasvitieteellisiin museoihin.

2000 - 2020

Kansainvälisyys on näytellyt Sveitsin lukiossa 2000-luvulla isoa roolia. Koulun innokkaat opettajat ovat käynnistäneet lukuisia kansainvälisiä projekteja. Koulu on osallistunut Comenius, Erasmus, Nordplus Junior, Artemis ja eTwinning projekteihin. Oppilaat ovat vierailleet mm. Baltiassa ja Pohjoismaissa, näistä maista on tullut myös vieraita Suomeen . Suullisen kielitaidon kurssien yhteydessä on käyty myös Englannissa, Irlannissa ja Ruotsissa. EU-yhteistyötä on tehty Ambassador School hankkeen myötä lukuisia kertoja ja myös Venäjällä on vierailtu. Viimeisinä vuosina lukuisat opettajat ovat käyneet lisäkoulutuskursseilla ympäri Eurooppaa Erasmus+ hankkeen myötä. Myös Kiina-yhteistyö on lisääntynyt 2020 vuosikymmenelle tultaessa.
Sveitsin lukio on viimeisinä vuosinaan kunnostautunut myös liikunnallisena lukiona ja sen yhteydessä on toiminut huippu-urheiluvalmennus elokuusta 2011. Jokaisella urheilevalla nuorella on ollut mahdollisuus hakea mukaan Hyvinkään 2. asteen opintojen ohessa tapahtuvaan urheiluvalmennukseen. Koulutusvastuu siirtyi 1.8.2009 Hyria-koulutukselle. Opetusministeriö on myöntänyt Hyria-koulutukselle Urheiluvalmennuksen erityistehtävän. Lukion osalta urheiluvalmennus on toteutunut Sveitsin lukiossa. Urheilijalle on laadittu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, siten että pakollisia kursseja ei ole valmennuksen kanssa päällekkäin. Koulutukseen valitaan vuosittain ikäluokassaan kansallisesti lahjakkaita urheilijoita.

Kirjoittanut Hannele Sandberg toukokuussa 2020
Lähteet:
Markku Simola 2020
Olavi Junnila: Hyvinkään Seudun Historia 1988
Marja Alanko: Hyvinkään kulttuuriympäristön historiallinen kuvaus 1985
Sveitsin lukion arkistomateriaali: Sisältäen mm. Hyvinkään Sanomat 3.10.1961, nro 86 1973 ja 15.3.1975
Sveitsin-Härkävehmaan alueen maankäytön kehittämissuunnitelma (pdf) 8.2.2016. Hyvinkään kaupunki, kartta.hyvinkaa.fi. Viitattu 14.6.2016.

Päivitetty 25.6.2020

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

  

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0