Vakuutukset

Hyvinkään kaupunki on ottanut Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiöltä vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen, joka tuli voimaan 1.1.2020 alkaen. Nämä ohjeet ovat yleisluontoiset. Oppilaitokselta saa tarkempia ohjeita. Vahinkotapaukset käsitellään tapauskohtaisesti. Mahdolliset maksukäytäntöjen erot johtuvat perusopetuslain 34 §:stä.

Liikennetapaturmat ja työhön rinnastettavat käytännön opetuksen tunneilla tai TET-jaksolla sattuneet vahingot eivät kuulu tämän vakuutuksen piiriin.

HUOMIO! Kun oppilaalle/opiskelijalle sattuu tapaturma koulumatkalla tai koulupäivän aikana, on siitä ilmoitettava mahdollisimman pikaisesti koulun henkilökuntaan kuuluvalle (opettaja, kouluterveydenhoitaja, rehtori, koulu-/oppilaitossihteeri ...), jotta tapaturman kuvaus ja tiedot syntyneistä vammoista saadaan kirjattua ylös.

VAKUUTUKSEN KATTAVUUS

Vakuutus on voimassa
• lukiolaisilla työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa lähiopetuksen aikana ajasta ja paikasta riippumatta
• kotiopetustilassa, kun opettaja on läsnä opetustilanteessa
• liikuntatunneilla kilpaurheiluun liittyvin rajoituksin
• leirikoulussa tai muussa toiminnassa; kun kyseessä on toimintasuunnitelman mukainen toiminta
• toimintaan liittyvien välittömien matkojen aikana.

Kun kyseessä on liikennevahinko, on ensisijainen korvauksen maksaja lakisääteinen liikennevakuutus. Lopussa on tarkempaa ohjeistusta liikennetapaturmiin liittyen.

Vakuutus ei ole voimassa
• liikennevahinkojen yhteydessä
• kilpaurheilussa, poikkeuksena koulujen sisäiset ja hyvinkääläisten koulujen väliset kilpailut toimintasuunnitelman mukaisena toiminta
• toimintasuunnitelman ulkopuolisessa toiminnassa, esimerkiksi vanhempainyhdistyksen järjestämässä toiminnassa
• työelämään tutustuttamisessa ulkomailla; Opetuslautakunnan 14.10.2009 tekemän päätöksen mukaisesti voi peruskoulun 9. luokan oppilas eräin edellytyksin suorittaa TET-jakson EU:n alueella. Myös tällöin edellisessä kohdassa selostettu tapaturmaturva on voimassa.
• perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevien turvapaikanhakijoiden koulumatkalla tai koulupäivän aikana sattuneissa tapaturmissa. Kun turvapaikanhakijalla ei ole sosiaaliturvatunnusta, on hän maahanmuuttoviraston vastuulla.
• Kelan piirin kuulumattomat muut henkilöt

VAKUUTUKSEN KORVAAVUUS

Vakuutuksesta korvataan 0 euron omavastuulla
• tapaturman hoitokuluja enintään 10 000 euroa,
• tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta enintään 30 000 euroa ja
• tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 5 000 euroa.

Korvattavuus edellyttää, että tapaturman ja todetun vamman välillä on lääketieteellisesti arvioiden todennäköinen syy-yhteys. Pelkkä oireiden ilmeneminen tapaturman jälkeen ei ole riittävä peruste vamman korvaamiseksi tapaturman aiheuttajana.

Vakuutus korvaa julkisen tai yksityisen sektorin yleislääkäritasoisen terveydenhoitopalveluiden hoitokulut. Yleislääkäri voi lähettää potilaan erikoislääkäriin (esim. sairaalaan). Hammasvammojen hoitoon hakeudutaan hammaslääkärille - tarvittaessa annetaan ensin muu ensiapu tai hoito.
Vahingoittuneen oppilaan/opiskelijan osalta ylimääräiset koulumatkojen kuljetuskustannukset voidaan korvata lääkärintodistuksen perusteella. Sivistystoimen hallinto hoitaa kuljetusjärjestelyt (s-posti koulukuljetukset@hyvinkaa.fi , puh. 019 459 2069). Lääkärintodistuksessa tulee olla selkeästi mainittu päivämäärät, jolloin kuljetusta tarvitaan.
Hoitokuluiksi katsotaan myös lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakustannukset.

Vahinkoilmoituksen tekemisen ja korvausten hakemisen edellytyksenä on, että alaikäisen lapsen huoltajat tai täysi-ikäiset opiskelijat ovat antaneet luvan henkilötietojen siirtoon kaupungilta vakuutusyhtiölle ja edelleen vakuutusyhtiöstä tiedot vakuutetusta ja maksetuista korvauksista korvauksensaajalle (tiedot eivät sisällä terveydentilatietoja).

HOITOON HAKEUTUMINEN

Tapaturman satuttua annetaan tarpeen mukainen ensiapu.

1. Henkeä ja terveyttä uhkaavissa hätätilanteissa soitetaan numeroon 112 (esim. kova rintakipu, hengenahdistus, kouristelu, tajuttomuus, halvausoireet). Huoltajalle ilmoitetaan tapaturmasta.

2. Kiireellinen hoito, ei välitöntä hengenvaaraa
Tapaturmasta ilmoitetaan alaikäisen lapsen huoltajalle. Perusopetuksessa ja lukioissa ensisijaisesti huoltaja ottaa yhteyttä FenniaHoitajaan (p. 010 503 5000). Mikäli huoltajaa ei saada kiinni tai huoltaja ei pääse lastaan kuljettamaan lääkäriin, toimipisteestä soitetaan FenniaHoitajalle. Mikäli FenniaHoitaja arvioi, että vahingoittunut tulee toimittaa lääkärinhoitoon, toimipisteen henkilökuntaan kuuluva saattaa alaikäisen vahingoittuneen lääkärin vastaanotolle. Näissä tapauksissa oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalla on käytössään Hyvinkään kaupungin taksikortti.

3. Kiireetön hoito
Huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija ottaa tarvittaessa yhteyttä FenniaHoitajaan (p. 010 503 5000), joka antaa hoito-ohjeet ja varaa tarvittaessa ajan lääkäriltä.

4. Huoltaja voi myös viedä lapsen / lukion täysi-ikäinen opiskelija voi hakeutua saamaan hoitoa julkisen terveydenhuollon tai muun yksityisen toimijan puolelle. Näissä tapauksissa huoltaja/täysi-ikäinen opiskelija maksaa syntyneet kulut ensin itse ja hakee korvauksen vakuutusyhtiöltä.

Julkisella puolella hoidon tarpeen arvioimiseksi ja hoito-ohjeiden saamiseksi soita terveysaseman kiirevastaanotolle: Hyvinkään terveysasema puh. 019 459 3939, ma-to klo 7-16, pe klo 7-14.

Jos terveysasemasi on suljettu, soita päivystysavun maksuttomaan puhelinpalveluun p. 116 117. Terveysasemien aukiolon ulkopuolella hoito tapahtuu Hyvinkään sairaalan päivystyksessä. Päivystysavusta voit kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin. Sinut ohjataan oikeaan hoitopaikkaan tai saat ohjeita itsehoitoon. Lisätietoa https://keski-uudenmaansote.fi/.

HOITOKULUJEN MAKSAMINEN / KORVAAMINEN

• FenniaHoitajan varaamista lääkäriajoista hoitolaitos laskuttaa suoraan vakuutusyhtiötä hoitokuluista.
• Huoltajalle syntyneet kustannukset maksaa hän ensin itse ja hakee sitten korvausta OmaFennia verkkopalvelusta.
• Oman auton käytöstä voi huoltaja hakea korvauksen suoraan vakuutusyhtiöltä. Hoitopaikasta saatu todistus kuljetuksen tarpeellisuudesta on ehtona korvauksen saamiselle.
• Mikäli kyseessä on liikennetapaturma, huoltaja hakee korvaukset asianomaisen liikennevakuutuksesta.

TOSITTEIDEN JA MUUN AINEISTON SÄILYTTÄMINEN

• Alkuperäinen tosite- ja muu aineisto jää huoltajan haltuun, mikäli hän hakee sähköisesti korvauksia vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiö pyytää erikseen huoltajalta mikäli tarvitsevat tositteet/selvitykset korvauskäsittelyä varten.
• Koululta saatava tapaturmailmoitus ja vakuutusyhtiön vahinkoilmoituksen jäljennös jää huoltajalle tiedoksi. Huoltaja on velvollinen tarkistamaan vahinkoilmoituksen tiedot ja tarvittaessa ilmoittamaan koululle mikäli tiedoissa on korjattavaa.

LIIKENNETAPATURMAT

Liikenneonnettomuuden sattuessa ensisijainen henkilövahingon hoitokorvauksen maksaja on lakisääteinen liikennevakuutus riippumatta kuljettajan syyllisyydestä. Huoltaja anoo korvaukset suoraan liikennevakuutusyhtiöltä.

Lisätietoja lasten ja nuorten tapaturmavakuutuksesta myös Hyvinkään kaupungin internetsivuilta (https://www.hyvinkaa.fi/tapaturmavakuutus)

Päivitetty 18.5.2021

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku
Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

Hyvinkään lukion viite: 187 44005 
Hyvinkään lukion hankkeiden viite: 187 44006

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0