Kansainvälisyys

Lukiollamme on vahvat perinteet kansainvälisessä toiminnassa. Olemme mukana lukuisissa eurooppalaisten oppilaitosten välisissä yhteistyöhankkeissa mm. Erasmus-, Nordplus- ja Euroscola- toimintamuotojen puitteissa.
Opiskelijan kansainvälistä osaamista kartutetaan eri oppiaineiden, niiden välisen yhteistyön sekä laaja-alaisen osaamisen kautta. Huomiota kiinnitetään lukion ja koulutuksen järjestäjän monipuoliseen kieliohjelmaan ja sen ratkaisuihin sekä kulttuurien tuntemuksen syventämiseen.

KAupunkinäkymä

Hyvinkäällä on ystävyyskaupunkeja Euroopassa ja myös Euroopan ulkopuolella. Lukio osallistuu kaupungin ystävyyskaupunkitoimintaan ja järjestää kansainvälistä toimintaa ystävyyskaupunkien ja -koulujen kanssa omaehtoisestikin. Kansainvälisessä toiminnassa otetaan huomioon kulloinkin vallitseva maailmantilanne. Ystävyyskaupunkien kanssa tehtävä kansainvälinen yhteistyö on etusijalla.

Sen lisäksi opiskelijoita kannustetaan aktiivisesti osallistumaan muihinkin hankkeisiin kuten Erasmus+ ja Nordplus -projekteihin, jotka tarjoavat opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuksia kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla sekä oppilaitoksille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.
Hyvinkään lukion yksi painopiste on kansainvälisyyskasvatus, jonka toteutumista edistetään erilaisin hankkein esimerkiksi osallistumalla kansainvälisiin avustusprojekteihin ja näin kasvattamalla opiskelijoita solidaarisuuteen.

Opiskelijoita kannustetaan myös osallistumaan omaehtoisesti tai lukion tarjonnan mukaisesti tutustumis- ja opintojaksoihin tai vaihto-opiskeluun ulkomailla. Ulkomaisiin oppilaitoksiin solmitaan ystävyyssuhteita ja toteutetaan tiedon, mielipiteiden ja asiantuntijoiden vaihtoa sekä opettaja- että opiskelijavierailuja.
Lukiossa osallistutaan myös ainekohtaiseen oman alan kansainväliseen kehitykseen ja yhteistyöhön.
Kansainvälisyyskasvatuksen sisältöjä ovat muun muassa demokratian ja tasa-arvon merkityksen tunnistaminen ja niiden arvostaminen. Lukiossa opiskelevat maahanmuuttajaopiskelijat tuovat oman kulttuurinsa ja kielensä
kansainvälisyyskasvatukseen, kuten myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat sekä ulkomailla vaihto-opiskelijoina olleet omat opiskelijamme.Toimimme yhdessä monien järjestöjen kanssa mm. vierailujen järjestämiseksi sekä vierailevien esiintyjien saamiseksi kouluumme. Sekä hankkeiden että muun kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on tuoda kulttuuritietoutta ja kansainvälisyyttä kaikkien opiskelijoittemme arkipäivään ja kannustaa kommunikoimaan vierailla kielillä sekä tutustumaan muiden maiden ihmisiin ja tapoihin arvostaen samalla omaa kulttuuriamme ja maatamme.

Ambassador School
Ystävyyskoulut

Nordplus Junior – Energy production and consumption

Sähkömittaus

Lukuvuosina 2019 – 2022 Hyvinkään lukio toteuttaa energian tuotantoon ja kulutukseen keskittyvän projektin Riiassa toimivan latvialaisen lukion Riga State Gymnasiumin No 3 ja V

iron Hiidenmaalla toimivan Hiiumaa Gümnaasiumin kanssa. Sisältöinä on tutustuminen erilaisiin energian tuotantotapoihin ja omien energiankulutustottumusten tarkkaileminen ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Myös tulevaisuuden energiaratkaisut ovat keskeisiä aiheita työskentelyssä. Lokakuussa 2019 toteutettiin ensimmäinen tapaaminen Latviassa, vierailun ohjelmassa isäntäkoulun järjestämät aiheeseen liittyvät luennot ja ryhmätyöskentelyt sekä vierailut mm. yliopistossa, energialaitoksissa ja kasvitieteellisessä puutarhassa. Lukuvuonna 2021 – 2022 toteutetaan yhteistyötapaamiset Virossa ja Suomessa mahdollisuuksien mukaan.


Erasmus+ Opettajien täydennyskoulutushankkeita on kaksi. Toinen alkoi syksyllä 2020 jatkuen kevääseen 2023, ja toinen alkoi 2019 jatkuen kevääseen 2022.
Erasmus+ -hanke “LEITMOTIV” keskittyy kuvataiteeseen ja musiikkiin ja yhteistyökoulut ovat Romaniasta, Turkista ja Italiasta. Kesto on kolme vuotta 2020 - 2022

Päivitetty 2.3.2022

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

  

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0