Oppivelvollisuus

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet).

Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Lue lisää mm. opetushallituksen sivuilta tai opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusta 9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen.

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus 
Ensimmäisen ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksutonta, kun opiskelija on aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen 18-vuoden ikää.  Maksuttomuus koskee ensimmäisen kerran syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavia oppivelvollisia opiskelijoita. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuluvilla opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen syksystä 2021 alkaen. Laajennettu oppivelvollisuus koskee aluksi vain vuonna 2021 perusopetuksen päättäviä oppivelvollisia (alle 17-vuotias, joka on suorittanut päättötodistuksen 1.1.2021 jälkeen) nuoria ja laajenee sen jälkeen ikäluokka kerrallaan. Maksuttomuus kestää enintään sen kalenterivuoden loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta.
Jos opiskelija suorittaa ns. kaksoistutkintoa (ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto) oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy silloin, kun opiskelija on suorittanut sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon.  

Päivitetty 15.6.2021