Yhteistyö

Yhteistyö muiden oppilaitosten ja työelämän kanssa

Hyvinkään lukio on valmis tekemään yhteistyötä kaikkien koulun sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijat voivat hyödyntää muiden oppilaitosten tarjoamia opiskelumahdollisuuksia ja saada kokemusta työelämästä ja yleensä yhteiskunnasta.

Hyvinkään lukio on omalta osaltaan mukana Hyvinkään - Riihimäen alueen ja KUUMA-kuntien oppilaitosten yhteistyöhankkeissa. Koulu järjestää Hyrian kahden tutkinnon tekijöiden lukio-opinnot ja mahdollisuuden osallistua ylioppilastutkintoon. Lukio tarjoaa myös muiden oppilaitosten opiskelijoille ja oppisopimuskoulutuksella oleville mahdollisuuden suorittaa lukio-opintoja.

Hyvinkään musiikkiopistossa ja Lasten ja nuorten kuvataidekoulussa opiskelevia lukion opiskelijoita tuetaan musiikin harrastuksessa esimerkiksi musiikkiopintojen hyväksilukemisella osaksi lukio-opintoja.

Yhteistyö Hyvinkään Opiston kanssa

Yhteistyökurssit: Osa Hyvinkään Opiston kurssiohjelmassa olevista kursseista järjestetään Hyvinkään lukion ja Hyvinkään Opiston yhteistyönä osana Kipinää kohti-hanketta. Näissä kursseissa on maininta ’järjestetään yhteistyössä Hyvinkään lukion kanssa’. Opetus yhteistyökursseilla on lukion opiskelijoille maksutonta. Kursseille tulee ilmoittautua rehtorille tai kansliaan.

Opiskelijoillamme on myös mahdollisuus valita osaksi lukio-opintojaan kielten kursseja Hyvinkää Opistosta. Tarjolla on mm. italiaa, viroa, kiinaa, japania, viittomakieltä, suomea maahanmuuttajille. Lukiokurssi muodostuu 28 oppitunnista. Kursseille pitää ilmoittautua rehtorille tai lukion kansliaan. Tarkemmat tiedot Opiston nettisivuilta ja koteihin jaettavasta opinto-ohjelmasta. Lukiolaisten kokonaiskiintiö on 15 opiskelijaa. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetus on maksutonta.

Opiston muut kurssit: Opiskelijana (yli 16-v.) saat voimassa olevalla opiskelijakortilla 20 % alennuksen yhdestä vähintään 45 € arvoisesta kurssista. Alennuksen saat näyttämällä opiskelijakorttia tai muuta koulusta saatua todistusta toimistossa viimeistään kurssin alkaessa. Alennukseen oikeuttava lasku lähetetään sähköpostilla (maksulinkki) tai paperilaskuna kotiin. Alennus on henkilökohtainen. Laskutuksen jälkeen toimitettuja tositteita ei huomioida.

Lukiolaisen korkeakouluopinnot

Vuonna 2019 voimaan tullut uusi lukiolaki velvoittaa lukiot tiiviimpään yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.
Lukion opetussuunnitelma 2021:
”Nuorten lukiokoulutuksessa opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää jatko-opintovalmiuksiaan, kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan (lukiolaki 714/2018, 15 §).”
”Opiskelijalle järjestetään mahdollisuuksia yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin niin, että hän voi hyödyntää korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opetustarjontaa kotimaassa ja kansainvälisesti.”
” Koulutuksen järjestäjän on tunnustettava myös muualla hankittu opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä vastaava osaaminen (lukiolaki 714/2018, 27 §).”

Lukiolaiset voivat lukio-opintojen ohella suorittaa korkeakouluopintoja. Suomen yliopistoilla ja korkeakouluilla on paljon nimenomaan lukiolaisille suunnattuja ns. kurkistuskursseja, jonka lisäksi lukiolaiset voivat suorittaa myös avoimen yliopiston kursseja. Oman opintoalan valinta saattaa helpottua, kun tutustuu jo lukioaikana eri tieteenaloihin. Suoritetuista opinnoista lukiolainen voi saada opintosuorituksia lukio-opintoihin sekä ne voidaan sisällyttää opiskelijan tuleviin jatko-opintoihin korkeakoulussa.

Hyvinkään lukiolla on yhteistyösopimukset Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Myös muiden yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen lukiolaisille suunnatuille kursseille voi osallistua.

Korkeakouluissa yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Alla vastaavuudet lukion opintopisteisiin ja kursseihin:
- korkeakoulukurssien yksi opintopiste vastaa kahta lukion opintopistettä (LOPS2021)
- korkeakoulukurssien yksi opintopiste vastaa yhtä lukion kurssia (LOPS2016)

Ennen ilmoittautumista korkeakoulujen kursseille käy keskustelemassa opon kanssa miten suunnittelemasi kurssi sopii opintoihisi. Ilmoittautuminen (yhteistyöyliopistojen) kursseille tapahtuu yhdessä opon kanssa.
Alla listattuna muutamia korkeakouluja, jotka tarjoavat lukiolaisille maksuttomia kurkistus/tutustumiskursseja.

Helsingin yliopisto https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/tutustumiskurssit

Itä-Suomen yliopisto https://www.uef.fi/fi/yhteistyo-lukioiden-ja-toisen-asteen-oppilaitosten-kanssa

Kesäopinnot 2022 https://www.uef.fi/fi/kesaopinnot

Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston opintotarjonta toisen asteen opiskelijoille — Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto (jyu.fi)

Oulun yliopisto https://www.oulu.fi/fi/joy/avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opintotarjonta-toisen-asteen-opiskelijoille

Turun yliopisto https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille%20tarjottavat%20opinnot%202021-2022._0.pdf

Opintojen hyväksilukeminen

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista.

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti:

1 - 5                                    lukioasteikkoasteikko                            1-3

hylätty                                 4 (hylätty)                                               hylätty

1                                          5 (välttävä)                                               1

2                                        6(kohtalainen)                                            1

3                                        7(tyydyttävä)                                              2

4                                          8 (hyvä)                                                    2

5                                          9 (kiitettävä), 10 (erinom.)                        3

 Tapauksissa, joissa lukio ei voi määritellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, vastaavuus määritellään opiskelijan eduksi.

Musiikkiopiston opintojen hyväksilukeminen

Musiikkiopistossa suoritettaville opinnoilla voi lukion rehtorin harkinnan mukaan korvata lukion valinnaisia opintojaksoja (syventäviä ja soveltavia kursseja). Hyväksiluettavuus koskee vain lukioaikaisia musiikkiopisto-opintoja/suorituksia. Hyväksiluvussa sovelletaan taulukossa (excel) esitettyjä periaatteita.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu opintojen hyväksilukeminen

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun päättötodistuksella voit saada korvattua kaksi lukion paikallista valinnaista opintojaksoa (soveltavaa kuvataiteenkurssia). Hyväksiluettavuus koskee vain lukioaikaisia opintoja/suorituksia.

Hyväksilukemisesta saat lisätietoa opinto-ohjaajilta sekä rehtorilta.

 

Päivitetty 18.7.2023

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku
Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

Hyvinkään lukion viite: 187 44005 
Hyvinkään lukion hankkeiden viite: 187 44006

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0