Yhteistyö

Yhteistyö muiden oppilaitosten ja työelämän kanssa

Hyvinkään lukio on valmis tekemään yhteistyötä kaikkien koulun sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijat voivat hyödyntää muiden oppilaitosten tarjoamia opiskelumahdollisuuksia ja saada kokemusta työelämästä ja yleensä yhteiskunnasta.

Hyvinkään lukio on omalta osaltaan mukana Hyvinkään - Riihimäen alueen ja KUUMA-kuntien oppilaitosten yhteistyöhankkeissa. Koulu järjestää Hyrian kahden tutkinnon tekijöiden lukio-opinnot ja mahdollisuuden osallistua ylioppilastutkintoon. Lukio tarjoaa myös muiden oppilaitosten opiskelijoille ja oppisopimuskoulutuksella oleville mahdollisuuden suorittaa lukio-opintoja.

Hyvinkään musiikkiopistossa ja Lasten ja nuorten kuvataidekoulussa opiskelevia lukion opiskelijoita tuetaan musiikin harrastuksessa esimerkiksi musiikkiopintojen hyväksilukemisella osaksi lukio-opintoja.

Yhteistyö Hyvinkään Opiston kanssa

Yhteistyökurssit: Osa Hyvinkään Opiston kurssiohjelmassa olevista kursseista järjestetään Hyvinkään lukion ja Hyvinkään Opiston yhteistyönä osana Kipinää kohti-hanketta. Näissä kursseissa on maininta ’järjestetään yhteistyössä Hyvinkään lukion kanssa’. Opetus yhteistyökursseilla on lukion opiskelijoille maksutonta. Kursseille tulee ilmoittautua rehtorille tai kansliaan.

Opiskelijoillamme on myös mahdollisuus valita osaksi lukio-opintojaan kielten kursseja Hyvinkää Opistosta. Tarjolla on mm. italiaa, viroa, kiinaa, japania, viittomakieltä, suomea maahanmuuttajille. Lukiokurssi muodostuu 28 oppitunnista. Kursseille pitää ilmoittautua rehtorille tai lukion kansliaan. Tarkemmat tiedot Opiston nettisivuilta ja koteihin jaettavasta opinto-ohjelmasta. Lukiolaisten kokonaiskiintiö on 15 opiskelijaa. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetus on maksutonta.

Opiston muut kurssit: Opiskelijana (yli 16-v.) saat voimassa olevalla opiskelijakortilla 20 % alennuksen yhdestä vähintään 45 € arvoisesta kurssista. Alennuksen saat näyttämällä opiskelijakorttia tai muuta koulusta saatua todistusta toimistossa viimeistään kurssin alkaessa. Alennukseen oikeuttava lasku lähetetään sähköpostilla (maksulinkki) tai paperilaskuna kotiin. Alennus on henkilökohtainen. Laskutuksen jälkeen toimitettuja tositteita ei huomioida.

Opintojen hyväksilukeminen

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista.

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti:

1 - 5                                    lukioasteikkoasteikko                            1-3

hylätty                                 4 (hylätty)                                               hylätty

1                                          5 (välttävä)                                               1

2                                        6(kohtalainen)                                            1

3                                        7(tyydyttävä)                                              2

4                                          8 (hyvä)                                                    2

5                                          9 (kiitettävä), 10 (erinom.)                        3

 Tapauksissa, joissa lukio ei voi määritellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, vastaavuus määritellään opiskelijan eduksi.

Musiikkiopiston opintojen hyväksilukeminen

Musiikkiopistossa suoritettaville opinnoilla voi lukion rehtorin harkinnan mukaan korvata lukion syventäviä ja soveltavia kursseja. Hyväksiluettavuus koskee vain lukioaikaisia musiikkiopisto-opintoja/suorituksia. Hyväksiluvussa sovelletaan alla olevia periaatteita.

Musiikin perustason opinnot

Suoritus                                                                        Korvaavuus

Soiton perustasot 1, 2 ja 3

Laulun perustasot 1 ja 2                                                Kukin tasosuoritus korvaa

Säveltapailu ja musiikin teoria 1, 2 ja 3                         yhden lukiokurssin

Musiikkitieto

Yhteismusisoinnin katsotaan kuuluvan perustason opintoihin eikä siitä myönnetä korvaavuuksia erikseen.

Musiikkiopistotaso

Suoritus                                                                        Korvaavuus

Pääaineen I-tasosuoritus                                               4-6 kurssia   

Säveltapailun, teorian,                                                   Kukin suoritus

harmoniaopin sekä musiikkitiedon                                2 kurssia      

I-tasosuoritukset

Yhteismusisoinnin katsotaan kuuluvan opistotason opintoihin eikä siitä myönnetä korvaavuuksia erikseen.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu opintojen hyväksilukeminen

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun päättötodistuksella voit saada korvattua kaksi lukion soveltavaa kuvataiteenkurssia. Hyväksiluettavuus koskee vain lukioaikaisia opintoja/suorituksia.

Hyväksilukemisesta saat lisätietoa opinto-ohjaajilta sekä rehtorilta.

 

Päivitetty 8.6.2021