Kuvataide (KU) LOPS2021 moduulit


Omat kuvat, jaetut kulttuurit (KU1)
Opintojakson laajuus 2 op

Taidetta tekemässä

Kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmiöihin perehdytään opiskelijan oman kuvallisen ilmaisun kautta mm. piirtäen, maalaten, kolmiulotteisesti muotoillen ja uusia teknologioita sekä mediaympäristöjä hyödyntäen. Taidehistorian ja kuvataiteen nykyilmiöiden tarkastelun avulla opiskelija tekee omakohtaisia ratkaisuja yhdistämällä tietoa, eri tekniikoita sekä materiaaleja. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Numeroarviointi.


Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (KU2)
Opintojakson laajuus 2 op

Rakennustaiteen ja muotoilun historiaan sekä nykypäivän ilmiöihin tutustutaan opiskelijan omien taiteellisten suunnitteluprosessien kautta. Käsitellään luonnonympäristöjen merkitystä ihmiselle.
Tila- ja rakennussuunnittelua perspektiiviopin ja arkkitehtien käyttämän ArchiCAD- tietokoneavusteisen rakennusmallinnusohjelman avulla, rakennusten pienoismallien rakentamista ja monipuolista uusien käyttöesineiden suunnittelua. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Numeroarviointi.


Kuva viestii ja vaikuttaa (KU3)
Opintojakson laajuus 2 op

Kuvallinen media eri muodoissaan ja visuaalisuuden merkitys nykyviestinnässä. Graafisen ja mainonnan suunnittelutöitä itse valokuvaten, valokuvia digitaalisesti käsitellen, videoiden, editoiden, piirtäen, maalaten, animoiden ja eri tekniikoita yhdistäen. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Numeroarviointi.

Taiteen monet maailmat (KU4)
Opintojakson laajuus 2 op

Savityö

Kuvataiteen kiinnostavat muotokielet eri aikoina, eri kulttuureissa, identiteettien rakentajana ja nykytaiteen muodot yhteydessä opiskelijan omiin kuviin.

Kuvataiteellista työskentelyä pääosin opiskelijan omien suunnitelmien pohjalta itse valituin materiaalein ja tekniikoin. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Numeroarviointi.


Muoti- ja tekstiilitaide (KU5)
Opintojakson laajuus 2 op

Tutustutaan muodin- ja tekstiilitaiteen historiaan, ajankohtaisiin ja kansainvälisiin muotibrändeihin sekä kehitetään niiden avulla opiskelijan omaa muotiin ja tekstiilitaiteeseen liittyvää ilmaisua. Tutkitaan, tulkitaan ja arvotetaan muotitaiteen henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä myös kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Työskentelymuotoina vaatesuunnittelua ja muotipiirustusta käsin sekä digitaalisesti, kolmiulotteista mallistosuunnittelua, taso- ja neulahuovutusta sekä kankaanpainantaa silkkipainoseuloilla. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Keramiikka ja kuvanveisto 1 ja syventävä 2 (KU6, KU14)
Opintojakson laajuus 2 op

Tutustutaan muoto-opin perusteisiin, kuvanveiston, muotoilun ja esinekulttuurin historiaan ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Keramiikan käsinrakentamisen työmenetelmät, dreijaus, engobevärien käyttö ja lasittaminen. Kuvanveistossa työskentelymateriaaleina ovat savi, paperimassa ja kipsi sekä muut mahdolliset kokeilevat materiaalit. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Valokuvaus ja digitaalinen kuvankäsittely 1 ja syventävä 2 (KU7, KU15)
Opintojakson laajuus 2 op

Videnkäsittelyä

Opiskelija tutkii maailmaa kameran etsimen kautta ja oppii lähestymään valokuvaa ja kuvaamista ilmaisun ja estetiikan näkökulmasta.
Valokuvaamista, digijärjestelmäkameran toimintojen opiskelua, valokuvan analyysiä sekä valokuvien digitaalista käsittelyä Photoshopilla. Moduuli antaa perusvalmiudet digitaaliseen valokuvaukseen sekä graafiseen suunnitteluun. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Maalausateljee 1 ja syventävä 2 (KU8, KU16)
Opintojakson laajuus 2 op

Tutustutaan taidemaalauksen historiaan ja nykyajan ilmiöihin, sovelletaan eri materiaaleja ja tekniikoita, tutkitaan värioppia sekä värisommittelun perusteita. Taidemaalausta akvarelli-, akryyli-, öljyväri- ja sekatekniikoin sekä digitaalista maalausta piirtopöydillä. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Elokuvailmaisu (KU9)
Opintojakson laajuus 2 op

Tutustutaan elokuvan historiaan ja nykypäivään, eri lajityyppeihin ja tekniikoihin. Elokuvakäsikirjoitus ja sen pohjalta elokuvan kuvaamista. Liikkuvan kuvan lainalaisuudet sekä elokuvan leikkaamisen perusteet. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Lasimaalaus (KU10)
Opintojakson laajuus 2 op

Tutustutaan lasimaalauksen historiaan ja nykypäivään. Viiva- ja värisommitelman sekä pelkistyksen avulla luodaan lyijylasityö. Lasinleikkausta, lasinpalojen kokoamista lyijykiskoihin sekä tinausta. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin jatko-opintoihin valmennus (KU11)
Opintojakson laajuus 2 op, moduulit Ku1 ja Ku2 suoritettu

Tutkitaan arkkitehtuurin merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja opitaan tunnistamaan rakennustaiteen historiallisia tyylejä antiikista ajankohtaiseen arkkitehtuuriin, kehitetään vaativamman perspektiivisen piirtämisen taitoja tila- ja rakennussuunnittelussa. Opiskellaan arkkitehtien ammattitason digitaalisen rakennusmallinnusohjelman (ArchiCAD) mahdollisuudet. Tutkitaan arkkitehtuurin monimuotoisuutta massoittelussa ja yksityiskohdissa pienoismallirakentamisen avulla. Valmistaudutaan pääsykoeharjoitusten avulla ja opiskelijan opintopolkua tukemalla alan jatko-opintoihin. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä.


Kuvataiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin ateljeepaja (KU12)
Opintojakson laajuus 2 op

Opiskelija suunnittelee itse taiteellisen työskentelynsä tavat, materiaalit, aiheet ja tekniikat. Kurssi on hajautettu koko lukuvuodelle siten että opiskelija voi toteuttaa kuvataiteellisen työskentelynsä haluamanaan aikana. Pajassa syntyneitä teoksia esitellään kevätnäyttelyssä. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä.


Muotoilu tutuksi (KU13)
Opintojakson laajuus 2 op

Taiteellisen suunnittelun, designin ja teknologian yritysyhteistyökurssi antaa mahdollisuuden vierailla kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävissä muotoilualan yrityksissä kuten Iittalan lasitehdas, KONE, Marimekko sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (Aalto-yliopisto). Opintoretket tutustuttavat muotoilun perusteisiin ja muotoilijoiden työtehtäviin. Kurssi on hajautettu koko lukuvuodelle. Suoritusmerkintä.


Kuvataiteen projektiopinnot (KU17)
Opintojakson laajuus 2 op

Kuvataiteen projektiopinnot voivat koostua esimerkiksi osallistumisesta kansainväliseen Erasmus+ -ohjelmaan ja työskentelystä ohjelman työpajoissa muiden maiden opiskelijoiden sekä opettajien kanssa. Projektiopinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä.


Kuvataiteen projektiopinnot (KU18)
Opintojakson laajuus 2 op

Kuvataiteen projektiopinnot voivat koostua esimerkiksi kuvataiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin opintomatkasta ulkomailla tai lukion ulkomaisten ystävyyskaupunkien koulujen kansainvälisestä yhteistyöprojektista. Projektiopinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä.


KU LD2 Kuvataiteen lukiodiplomin opintojakso
Opintojakson laajuus 2 op

Valtakunnallinen kuvataiteen lukiodiplomin opintojakso on kuvataiteellisen osaamisen näyttö. Tehtävävaihtoehdot on valittavissa Opetushallituksen verkkosivuilta (oph.fi).
Kuudesta vaihtoehdosta valitaan yksi. Diplomin opintojakson valitseminen edellyttää että neljä lukion kuvataiteen opintojaksoa on suoritettu.
Opiskelija suunnittelee ja ideoi tehtävän mukaisen teoksen ja portfolion eli työskentelyprosessin kuvauksen. Kuvataiteen lukiodiplomi on lukion päättötodistuksen liite. Numeroarviointi 4-10.
Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisesta voi tulla lisäpisteitä riippuen jatko-opintopaikasta.

KUVATAIDEJAKSON OPINTOKUVAUKSET


Ku19 Liikkuva kuva
Opintojakson laajuus 2 op

Tutustutaan elokuvan historiaan ja nykypäivään, eri lajityyppeihin ja tekniikoihin. Elokuvakäsikirjoitus ja sen pohjalta elokuvan kuvaamista. Liikkuvan kuvan lainalaisuudet sekä elokuvan leikkaamisen perusteet. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Ku20 Keramiikka ja kuvanveisto
Opintojakson laajuus 2 op

Perehdytään kolmiulotteisen ilmaisun perusteisiin: massaan, tilaan ja struktuuriin. Tutustumme keramiikan ja kuvanveiston materiaaleihin, työmenetelmiin ja -välineisiin sekä niiden käyttöön. Perehdytään keramiikan käsinrakentamiseen, dreijaamiseen, engobe-väreihin ja lasittamiseen. Valmistamme opintojaksolla kolmiulotteisia teoksia, käyttäen esim. savea, kipsiä, paperimassaa, rautalankoja, verkkoja, puuta ja pahvia. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. tulokset. Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Ku21 Valokuvaus
Opintojakson laajuus 2 op

Perehdytään valokuvailmaisun keinoihin mm. digitaalisen järjestelmäkameran toimintaperiaatteisiin luovan valokuvaamisen näkökulmasta. Valokuvataiteen historian, nykyvalokuvan ja median kuvien tarkastelu on tukena opiskelijan oman valokuvailmaisun kehittymiselle. Kuvankäsittelyohjelman hallitsemisessa pyritään ammattimaiseen osaamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset.
Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Ku22 Taidegrafiikka
Opintojakson laajuus 2 op

Tutustutaan taidegrafiikan historiaan ja ajankohtaiseen taidegrafiikkaan. Käytetään monipuolisesti grafiikan menetelmiä, työvälineitä eri työvaiheineen mm. syvä- ja kohopainoa, monotypiaa sekä graafisen piirtämisen keinoja. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Ku23 Piirustus ja maalaus PIMA
Opintojakson laajuus 2 op

Piirtämistä eri piirtimillä, viivan monipuoliset mahdollisuudet. Maalausta akvarelli-, akryyli- ja öljyvärein sekä kokeilevin sekatekniikoin. Siveltimen ja muiden välineiden mahdollisuudet oman maalauksellisen käsialan löytämisessä. Maalaustaiteen historia ja nykyilmiöt oman kuvallisen ilmaisun tukena. Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Ku24 Taidehistoria
Opintojakson laajuus 2 op

Opintojakson tavoitteena on rikastuttaa opiskelijan omaa kuvataiteellista ilmaisua liittämällä hänen osaamisensa osaksi kuvataiteen kenttää
a) Eurooppalaisen kuvataiteen historia ja ajankohtainen taide
Kuvaluennot, harjoitustehtävät, opintoretki museoon ja aineistoprojekti..
b) Suomalaisen kuvataiteen historia ja nykytaiteen ilmiöitä
Kuvaluennot, harjoitustehtävät, opintoretki museoon ja aineistoprojekti.
Arvioinnissa otetaan huomioon kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Suoritusmerkintä ja opiskelijan halutessa arvosana.


Päivitetty 1.11.2023

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku
Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

Hyvinkään lukion viite: 187 44005 
Hyvinkään lukion hankkeiden viite: 187 44006

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0