BiologiaKesäkuva

Kuntakohtaisilla kursseilla tutustutaan mikrobeihin hyvässä ja pahassa viljelemällä niitä. Kasvatetaan ja risteytetään banaanikärpäsiä. Perehdytään evoluutioon preparoimalla eri eläinlajeja. Opiskellaan perusteellisesti ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa. Tutkitaan vesiekosysteemin toimintaa maastossa. Opitaan fotosynteesistä sitä tutkimalla. Tehdään vierailuja tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin.

 

Biologian kuntakohtaiset kurssit

6. Solun kemiaaLaboratiossa

Työkurssi, jossa opiskellaan solun kemiaa ja aineenvaihduntaa. Kurssilla tutkitaan mm. veden merkitystä soluille, solujen orgaanisia yhdisteitä, solujen energiataloutta ja erilaisia solun aineenvaihdunnallisia reaktioita.

7. Perinnöllisyystieteen työkurssi

Työkurssi, jossa tutkitaan solua ja solukoita/kudoksia. Perehdytään DNA:n rakenteeseen ja solujakautumiseen. Tutkitaan ominaisuuksien periytymistä esim. banaanikärpäsristeytyksin. Kurssiin kuuluu opintovierailu.

8. Luonnontuntemuskurssikoulun edessä

Tutkitaan retkeillen luontoa, sen lajistoa ja ekosysteemejä. Perehdytään lähiseudun luonnonympäristöihin monipuolisesti. Kurssityönä laaditaan esim. kasvio, eläinkuvasto tai selvitys erilaisista elinympäristöistä.

9. Abikurssi

Kerrataan ja syvennetään biologian keskeisiä ja ajankohtaisia aiheita. Lisäksi käydään läpi vanhoja yo- tehtäviä ja valmistaudutaan biologian ainereaaliin.

10. Mikrobiologian kurssilaboratoriotavaroita

Työkurssi, jolla perehdytään mikrobien elinvaatimuksiin ja rakenteisiin sekä mikrobien merkitykseen ihmisen talouselämässä ja luonnossa. Tehdään mikrobiviljelyjä ja erilaisia kokeita.

11. Ihmisen fysiologia ja anatomia

Kurssilla perehdytään ihmisen veren, verenkierron, hengitys- ja virtsanerityselimistöjen, tuki- ja liikuntaelimistön, hermoston, aistien, lisääntymisen ja aineenvaihdunnan säätelyn rakenteisiin ja toimintoihin sekä toiminnan häiriöihin. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia pyrkiä alan oppilaitoksiin.

12. Vesikurssi

Kesäkuva

Työkurssi, jolla perehdytään erilaisiin vesiekosysteemeihin sekä ihmisen vaikutukseen niihin. Tutkitaan erilaisia vesistöjä ja tehdään opintoretki.

13. Vaelluskurssi

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ryhmässä vaellusretki esim. kansallispuistossa. Perehdytään jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä tutustutaan kohteen luonnon ominaispiirteisiin mahdollisesti paikallisten asiantuntijoiden opastuksella. Toteutetaan mahdollisesti yhdessä liikunnan kanssa.

14. Tutkimme eläimiäKesäkuva

Työkurssi, jolla tutkitaan eri eläinryhmien anatomiaa ja fysiologiaa sekä eläinten käyttäytymistä. Opiskellaan samalla myös eläinten evoluutiota. Preparoidaan eri ryhmien eläimiä. Tehdään mahdollisesti opintoretki.

15. Biologian tutkielmakurssi

Perehdytään biologisen tutkimuksen tekemiseen ja sen raportointiin. Tutkimuksen vaiheet ovat suunnittelu, ongelman asettelu, aineiston keruu ja käsittely sekä tulosten erittely ja tulkinta. Kurssi suoritetaan itsenäisesti, mutta opettaja ohjaa prosessia työn ajan.

16. Minustako lääkäri?

Kurssi perustuu lääketieteen pääsykokeessa vaadittaviin lukion fysiikan, kemian ja biologian valta-kunnallisten kurssien sisältöihin. Kurssi pidetään yhteistyössä kemian ja fysiikan kanssa.

17. Lukudiplomikurssi

Kurssilla luetaan 3-4 biologiaan liittyvää kirjaa, jotka analysoidaan ja tentitään biologian opettajalle sopimuksen mukaan.

Tutkimista kuvassaTutkimista kuvassaTutkimista kuvassa

Päivitetty 15.2.2021