BIOLOGIA

Paikallisilla opintojaksoilla pääsee tekemään biologian käytännön töitä, ja soveltamaan muilla opintojaksoilla opiskeltuja asioita. Näiden lisäksi tietoja syvennetään kestävästä kehityksestä ja vastuullisesta ympäristötoiminnasta.
Opintojaksoilla tutustutaan mikrobeihin, kasvatetaan ja risteytetään banaanikärpäsiä. Evoluutio tulee tutuksi preparoimalla eri eläinlajeja. Ihmisen keho tulee tutuksi anatomian ja fysiologian opintojaksolla. Ekologian opintojaksoilla tutkitaan esimerkiksi vesiekosysteemin toimintaa ja opitaan uusia lajeja. Yhteistyössä liikunnan kanssa järjestetään myös vaellusretki. Solukemiaan perehdytään tekemällä laboratoriotöitä. Lisäksi tehdään vierailuja tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin sekä osallistutaan asiantuntijaluentoihin.

Opiskelijat suolla

Paikalliset opintojaksot

Solun kemiaa

Opintojaksolla opiskellaan solun kemiaa ja aineenvaihduntaa. Tutkitaan mm. veden merkitystä soluille, solujen orgaanisia yhdisteitä, solujen energiataloutta ja erilaisia solun aineenvaihdunnallisia reaktioita sekä solukemian sovelluksia.

Opiskelijat määrittämässä ph:ta Ph:n mittaustulos Perinnöllisyystutkimus menossa

Genetiikkaa simuloiden ja livenä

Opintojaksolla perehdytään sukusolulinjan soluihin, Suomen geneettiseen väestöhistoriaan ja muinais-DNA-tutkimukseen. Tutkitaan ominaisuuksien periytymistä esim. banaanikärpäsristeytyksin. Opintojaksolla opintovierailu.

Tutkitaan monimuotoisuutta

Tutkitaan retkeillen luontoa, sen lajistoa, metsätyyppejä ja ekosysteemejä. Perehdytään lähiseudun luonnonympäristöihin monipuolisesti. Opintojakson suorituksena laaditaan digikuva-albumi esim. kasvilajeista.

Luonnontuntemuskurssilaiset kiikaroimassa

Biologiaan kerraten

Kerrataan ja syvennetään biologian keskeisiä ja ajankohtaisia aiheita. Harjoitellaan vastaustekniikkaa ja valmistaudutaan biologian ylioppilaskokeeseen.

Mikrobiologia

Opintojaksolla perehdytään mikrobien elinvaatimuksiin ja rakenteisiin sekä mikrobien merkitykseen ihmiselle ja luonnossa. Mikroskopoidaan, tehdään mikrobiviljelyjä ja erilaisia kokeita.

Mikrobiologian tutkimuksia

Ihmisen fysiologia ja anatomia

Opintojaksolla perehdytään syvällisemmin ihmisen veren, verenkierron, hengitys- ja virtsanerityselimistöjen, tuki- ja liikuntaelimistön, hermoston, aistien, lisääntymisen ja aineenvaihdunnan säätelyn rakenteisiin ja toimintoihin sekä toiminnan häiriöihin.

Tutkitaan vesistöjä

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin vesiekosysteemeihin sekä ihmisen vaikutukseen niihin. Tutkitaan erilaisia vesistöjä ja tehdään opintoretki.

Vesikurssin tutkimuksia

Vaellus ja luonnontuntemus

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan ryhmässä vaellusretki esim. kansallispuistossa. Perehdytään jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä tutustutaan kohteen luonnon ominaispiirteisiin. Toteutetaan mahdollisesti yhdessä liikunnan kanssa.

Opiskelijoita vaelluskurssilla

Tutkimme eläimiä

Opintojaksolla tutkitaan eri eläinryhmien anatomiaa ja fysiologiaa sekä eläinten käyttäytymistä. Opiskellaan samalla myös eläinten evoluutiota. Preparoidaan eri ryhmien eläimiä. Tehdään mahdollisesti opintoretki.

Tutkimassa eläimiä

Biologian tutkielma

Perehdytään biologisen tutkimuksen tekemiseen ja sen raportointiin. Tutkimuksen vaiheet ovat suunnittelu, ongelman asettelu, aineiston keruu ja käsittely sekä tulosten erittely ja tulkinta. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti, mutta opettaja ohjaa prosessia työn ajan.

Lääkisbilsa ja -kemma

Opintojakso perustuu lääketieteen pääsykokeessa vaadittaviin kemian ja biologian valtakunnallisten opintojaksojen sisältöihin. Opintojakso pidetään yhteistyössä kemian kanssa.

Biologian lukudiplomi

Opintojaksolla luetaan 3-4 biologiaan liittyvää kirjaa, jotka analysoidaan ja tentitään biologian opettajalle sopimuksen mukaan.

Päivitetty 11.10.2023

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku
Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

Hyvinkään lukion viite: 187 44005 
Hyvinkään lukion hankkeiden viite: 187 44006

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0