Luonnontiedelinja

Esittelyvideo
Hyvinkään lukiolla on opetusministeriön myöntämä luonnontieteellinen erityistehtävä. Luonnontiedelinja mahdollistaa laajat opiskelumahdollisuudet luonnontiedeaineissa. Valtakunnallisen opetussuunnitelman lisäksi tarjolla on runsaasti opintoja fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantieteessä. Opiskelijalla on mahdollisuus valita yksilöllisesti luonnontiedeaineita omien vahvuuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Luonnontieteiden opiskelu antaa erinomaisen pohjan jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Kipinä on uusi ja moderni koulurakennus, jossa luonnontieteiden kokeellista opetusta varten on luokkatilat laboratorioineen. Sähköiset mittalaitteet ovat laajalti käytössä. Luonnontieteellinen erityistehtävä mahdollistaa hyvät resurssit leirikoulujen, retkien ja yritysvierailujen järjestämisen. Lukiossamme ollaan myös luonnontieteissä aktiivisesti mukana kansainvälisissä projekteissa.

Luonnontiedekursseja lukuvuonna 2021-22

Luonnontiedelinjalle hakeminen

Luonnontiedelinjalle haetaan yhteishaussa www.opintopolku.fi Hyvinkään lukion luonnontiedelinjan omalla hakukoodilla. Luonnontiedelinjalle otetaan vuosittain 70 uutta opiskelijaa.

Luonnontiedelinjalaisen on suoritettava pakollisten luonnontieteiden opintojaksojen lisäksi vähintään 24 opintopistettä luonnontieteitä. Nämä opinnot voivat muodostua paikallisten opintojaksojen ohella osittain myös valtakunnallisista luonnontieteiden opintojaksoista.

Luonnontiedelinjalla opiskelija voi jättää suorittamatta pakollisia opintoja 16 opintopisteen verran muista kuin luonnontiedeaineista. Opiskelijan on kuitenkin suoritettava vähintään puolet oppiaineen pakollisista opintopisteistä. Jos oppiaineessa on vain yksi pakollinen opintojakso, sitä ei voi jättää pois. Poisjättöä ei voi myöskään tehdä niissä aineissa, joiden ylioppilaskirjoituksiin on osallistumassa.

Lue lisää

biologian opinnoista

fysiikan opinnoista

kemian opinnoista

maantieteen opinnoista

Opiskelijoita tekemässä jäkälätutkimusta

Päivitetty 17.2.2022