Tervetuloa luonnontiedelinjan sivuille!

Hyvinkään lukiolla on opetusministeriön myöntämä luonnontieteellinen erityistehtävä. Luonnontiedelinja mahdollistaa runsaan kurssitarjonnan ja laajojen aihekokonaisuuksien monipuolisen ja kattavan opettamisen luonnontieteissä. Lukiolla on modernit laboratoriotilat ja välineet myös kokeellisen opetuksen toteuttamiseen, mikä hyödyntää ilmiöiden ymmärtämistä myös käytännössä. Vahva luonnontieteellinen opetus näkyy myös luonnontiedeaineiden ja muiden oppiaineiden yhteisissä integroiduissa opintokokonaisuuksissa.Raspberry Pi laite

Opiskelija voi valita yksilöllisen luonnontiedeaineiden opintosuunnitelman, mikä lisää opiskelijan valmiuksia hyödyntää luonnontieteellistä osaamistaan jatko-opinnoissa sekä työelämässä myös kansainvälisesti. Luonnontieteellinen erityistehtävä tukee myös leirikoulujen ja yritysvierailujen järjestämistä. Monipuolinen opiskeluympäristö lisää opiskelijan kiinnostusta luonnontieteelliseen ajatteluun.

Ilmastonmuutokseen, sää- ja luonnonilmiöihin liittyvä tutkimus on tärkeä osa luonnontiedelinjaa, samoin kuin monipuolinen laboratoriotyöskentely ja yhteistyö tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Lukion toiminnassa otetaan huomioon luonnonvarojen säästävä käyttö sekä kierrätys. Ympäristön muutoksia ja kehitystä tarkastellaan monipuolisesti eri oppiaineiden näkökulmasta. Kansainvälisissä projekteissa ja yhteistyössä otetaan huomioon myös globaali vastuu ja oikeudenmukaisuus.

Luonnontiedekursseja lukuvuonna 2021-22

Luonnontiedelinjalle hakeminen

Luonnontiedelinjalle haetaan yhteishaussa www.opintopolku.fi Hyvinkään lukion luonnontiedelinjan omalla hakukoodilla. Luonnontiedelinjalle otetaan vuosittain 70 uutta opiskelijaa.

Vaadittavat kurssit

Laboratorio välineitä

Luonnontiedelinjalaisen on suoritettava viiden pakollisen luonnontiedekurssin lisäksi vähintään 12 muuta luonnontiedekurssia. Nämä erityisen koulutustehtävän mukaiset opinnot voivat muodostua oppilaitoskohtaisten kurssien ohella osittain myös valtakunnallisista syventävistä luonnontiedekursseista. Luonnontiedeaineita ovat fysiikka, kemia, biologia ja maantiede.

Vaadittavat lisäkurssit edellyttävät yleensä sitä, että opiskelija suorittaa kursseja vähintään kahdesta luonnontiedeaineesta.

Luonnontiedelinjalla opiskelevan mahdollisuuksia valita enemmän luonnontiedeaineiden kursseja helpottaa se, että hän voi tarvittaessa jättää pois pakollisia kursseja muista kuin luonnontiedeaineista (kts. poisjättöoikeus)

Poisjättöoikeus

Luonnontiedelinjalainen voi jättää suorittamatta kahdeksan pakollista kurssia muista kuin luonnontiedeaineista. Opiskelijan on kuitenkin suoritettava vähintään puolet oppiaineen pakollisista kursseista. Jos oppiaineessa on vain yksi pakollinen kurssi, sitä ei voi jättää pois. Poisjättöä ei voi tehdä niissä aineissa, joiden ylioppilaskirjoituksiin aiot osallistua.

Järvimaisema

Päivitetty 12.10.2021