Lukion oppiaineet ja lyhenteet            

Lyhenne                     Oppiaine

ÄI                                 äidinkieli ja kirjallisuus

S2                                suomi toisena kielenä

ENA                             A1-kieli englanti, alkanut peruskoulun 3. tai 5. luokalla

SAA                             A1-kieli saksa, alkanut peruskoulun 3. luokalla

RAA                             A1-kieli ranska, alkanut peruskoulun 3. luokalla

RUB                             B1-kieli ruotsi, alkanut peruskoulun 7. luokalla

SAB2                            B2-kieli saksa, alkanut peruskoulun 8. luokalla

RAB2                           B2-kieli ranska, alkanut peruskoulun 8. luokalla

EAB3                            lukiossa alkava B3-espanja

SAB3                            lukiossa alkava B3-saksa

RAB3                           lukiossa alkava B3-ranska

VEB3                            lukiossa alkava B3-venäjä

LAB3                            lukiossa alkava B3-latina

MAA                             pitkä matematiikka

MAB                             lyhyt matematiikka

FY                                fysiikka

KE                                kemia

BI                                 biologia

GE                               maantieto

HI                                historia

YH                               yhteiskuntaoppi

UE                               uskonto ev.lut

UO                              uskonto ort.

ET                                elämänkatsomustieto

FI                                 filosofia

PS                                psykologia

TE                                terveystieto

KU                               kuvataide

MU                              musiikki

LI                                 liikunta

ATK                             tietotekniikka

OPO                            opinto-ohjaus

TTA                             teatteritaide

Päivitetty 1.6.2022