Maksut

Materiaalimaksu, 25€, sisältää koe- ja harjoitustehtäväkonseptit, monisteet, kuvataiteen materiaalit ja abittijärjestelmän muistitikut. Maksu on opetuslautakunnan vahvistama.

Ylioppilastutkinnon maksut vahvistaa ylioppilastutkintolautakunta vuosittain. Tällä hetkellä voimassa oleva hinnasto: Tutkintomaksut

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus 
Ensimmäisen ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksutonta, kun opiskelija on aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen 18-vuoden ikää.  Maksuttomuus koski ensimmäisen kerran syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittaneita oppivelvollisia opiskelijoita. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuluvilla opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen syksystä 2021 alkaen. Laajennettu oppivelvollisuus koskee aluksi vain vuonna 2021 perusopetuksen päättäviä oppivelvollisia (alle 17-vuotias, joka on suorittanut päättötodistuksen 1.1.2021 jälkeen) nuoria ja laajenee sen jälkeen ikäluokka kerrallaan. Maksuttomuus kestää enintään sen kalenterivuoden loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta.
Jos opiskelija suorittaa ns. kaksoistutkintoa (ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto) oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy silloin, kun opiskelija on suorittanut sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon.  

Päivitetty 1.6.2022