Aikuisten perusopetus AIPE Hyvinkäällä

Kuka järjestää opetuksen ja missä?

AIPEn järjestää Hyvinkään kaupunki Hyvinkään lukion aikuislinjalla. Opetus tapahtuu päiväopetuksena Kipinässä, Kenkätehtaankatu 1 /Suutarinkuja 6.
AIPEn opetus alkaa lukuvuonna 2024-25 maanantaina 12.8.2024 klo 10.00. Uudet aipe-opiskelijat aloittavat alkuvaiheen opinnot. Edellisenä lukuvuonna aloittanut ryhmä jatkaa alkuvaiheen opintojaan, kunnes voivat aloittaa päättövaiheen opinnot vuoden 2025 alussa. Päättövaiheen opiskelijat jatkavat opintojaan. AIPE-opintojen alkuvaihetta edeltävää lukutaitovaiheen opetusta järjestää Hyvinkään opisto.
Lisätietoja saa lukion rehtori Kirsi Silvennoiselta ja AIPE-vastuuopettaja Nanna Saurilta. Sähköposti: kirsi.silvennoinen@hyvinkaa.fi, nanna.sauri@edu.hyvinkaa.fi

Kenelle AIPE on tarkoitettu?

Tutkintotavoitteinen aikuisten perusopetus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille aikuisille, joilla ei ole peruskoulutasoisia opintoja omasta kotimaastaan tai Suomesta. Se sopii myös sellaisille, joilla on jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta kotimaastaan, mutta kielitaito tai opiskeluvalmiudet eivät riitä jatkamaan opintoja Suomessa.

Peruskouluopiskelun voi aloittaa, kun osaa suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon perusteet.

Miten opiskelijat valitaan?

Hakuaika alkuvaiheen opintoihin on ma 25.3. - ma 6.5. ja ma 22.7. - su 4.8.2024

Aikuisten perusopetukseen hakeneet kutsutaan henkilökohtaisiin haastatteluihin. Valintakriteereinä ovat opiskeluvalmiudet ja -motivaatio sekä suomen kielen alkeistaidot:

  • taito kertoa itsestään ja vastata itseään koskeviin kysymyksiin
  • taito lukea itselle uutta helpohkoa tekstiä
  • taito kertoa kuvasarjasta lausein
  • taito kirjoittaa kuvasta lauseita, ei vain nimetä asioita
  • sanavarasto ja lauserakenteiden alkeiden hallinta

Voit täyttää hakemuslomakkeen täältä (Huom. lomakkeessa on väärä vuosiluku. Älä välitä siitä.)
TAI
Lomakkeen voi tuoda täytettynä kotouttamispalvelut Mosaiikkiin osoite Martinkatu 9 tai Hyvinkään lukion kansliaan Kenkätehtaankatu 1.

Mitä AIPEssa opiskellaan?

Alkuvaihe

Alkuvaiheessa opiskellaan suomen kielen alkeis- ja keskitason kursseja, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa, englantia, matematiikkaa ja muita peruskoulun aineita. Suomen, englannin ja matematiikan opiskelu aloitetaan opiskelijan oman tason mukaisesti. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), ja opiskelijoiden aiemmin saamat opinnot ja taidot nopeuttavat opintoja. Opiskelun aikana on myös opinto-ohjausta, työelämätietoa sekä työelämään tutustumista.

Alkuvaihe kestää noin 1,5 vuotta, mutta sen laajuus riippuu opiskelijan lähtötasosta ja aiemmista opinnoista. Alkuvaiheen laajuus on tavallisesti 38 kurssia. Opiskelijan oma ohjelma alkuvaiheessa voi sisältää tarvittaessa esim. luku- ja kirjoitustaitoa vahvistavaa opetusta, jolloin laajuus on suurempi.

Alkuvaihe voi alkaa tarvittaessa myös erillisellä lukutaitovaiheella, joka kestää noin vuoden.  Lukutaitovaiheen laajuus on noin 27 kurssia.  Aipen lukutaitovaiheen opinnot voi suorittaa Hyvinkään opistossa.

Päättövaihe

Jos alkuvaihe sujuu hyvin, voi siirtyä peruskoulun päättövaiheen opiskelijaksi. Päättövaiheen opetus alkaa Hyvinkäällä vuoden 2024 alussa. Päättövaiheeseen voi tulla myös suoraan, jos on riittävästi aiempia opintoja ja suomen kielen taito on jo hyvä. Koska opiskelutahti on nopea ja kaikkia peruskouluaineita opiskellaan suomeksi, päättövaihe sopii niille opiskelijoille, joilla on tähän riittävät opiskeluvalmiudet.

Päättövaihe vahvistaa yleissivistäviä taitoja ja antaa pohjaa esimerkiksi ammattiin opiskeluun. Päättövaihe kestää noin 1,5-2 vuotta ja sen laajuus on 46 kurssia. Jos opiskelija ei tarvitse lukutaitovaiheen opetusta, hänen opintojensa laajuus (alkuvaihe + päättövaihe) voi olla enintään 100 kurssia.

Päättövaiheen opiskeluohjelma perustuu henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Tässäkin vaiheessa opiskellaan suomea, englantia ja matematiikkaa opiskelijan omalla tasolla. Lisäksi on yhteiskunnallisia ja luonnontieteellisiä aineita ja opinto-ohjausta ja työelämätaitoja.

Muuta huomioitavaa!

Hakijan on otettava TE-toimistosta selvää mahdollisuudesta suorittaa AIPE-opinnot työttömyysetuudella.

 Kuva AIPE-ryhmästä

Päivitetty 25.3.2024

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku
Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

Hyvinkään lukion viite: 187 44005 
Hyvinkään lukion hankkeiden viite: 187 44006

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0