Aikuisten perusopetus AIPE Hyvinkäällä

Kuka järjestää opetuksen ja missä?

AIPEn järjestää Hyvinkään kaupunki Hyvinkään yhteiskoulun lukion aikuislinjalla. Opetus tapahtuu päiväopetuksena Hyvinkään yhteiskoulun lukiossa.

AIPEn opetus alkaa lukuvuonna 2020-21 maanantaina 24.8. Uudet aipe-opiskelijat aloittavat alkuvaiheen opinnot. Edellisenä lukuvuonna aloittanut ryhmä jatkaa alkuvaiheen opintojaan, kunnes voivat aloittaa päättövaiheen opinnot vuoden 2021 alussa. Päättövaiheen opiskelijat jatkavat opintojaan. AIPE-opintojen alkuvaihetta edeltävää lukutaitovaiheen opetusta järjestää Hyvinkään opisto.

Lisätietoja saa lukion rehtori Kirsi Silvennoiselta ja AIPE-vastuuopettaja Nanna Saurilta sekä Hyvinkään opiston opettaja Anu Nukilta. Sähköposti: kirsi.silvennoinen@hyvinkaa.fi, nanna.sauri@edu.hyvinkaa.fi, anu.nukki@hyvinkaa.fi

Kenelle AIPE on tarkoitettu?

Tutkintotavoitteinen aikuisten perusopetus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille aikuisille, joilla ei ole peruskoulutasoisia opintoja omasta kotimaastaan tai Suomesta. Se sopii myös sellaisille, joilla on jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta kotimaastaan, mutta kielitaito tai opiskeluvalmiudet eivät riitä jatkamaan opintoja Suomessa.

Peruskouluopiskelun voi aloittaa, kun osaa suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon perusteet.

Miten opiskelijat valitaan?

Seuraava hakuaika alkuvaiheen opintoihin on toukokuussa 2020. 

Aikuisten perusopetukseen hakeneet kutsutaan haastatteluun, jotka toteutetaan touko-kesäkuussa 2020.

Mitä AIPEssa opiskellaan?

Alkuvaihe

Alkuvaiheessa opiskellaan suomen kielen alkeis- ja keskitason kursseja, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa, englantia, matematiikkaa ja muita peruskoulun aineita. Suomen, englannin ja matematiikan opiskelu aloitetaan opiskelijan oman tason mukaisesti. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), ja opiskelijoiden aiemmin saamat opinnot ja taidot nopeuttavat opintoja. Opiskelun aikana on myös opinto-ohjausta, työelämätietoa sekä työelämään tutustumista.

Alkuvaihe kestää noin 1,5 vuotta, mutta sen laajuus riippuu opiskelijan lähtötasosta ja aiemmista opinnoista. Alkuvaiheen laajuus on tavallisesti 38 kurssia. Opiskelijan oma ohjelma alkuvaiheessa voi sisältää tarvittaessa esim. luku- ja kirjoitustaitoa vahvistavaa opetusta, jolloin laajuus on suurempi.

Alkuvaihe voi alkaa tarvittaessa myös erillisellä lukutaitovaiheella, joka kestää noin vuoden.  Lukutaitovaiheen laajuus on noin 27 kurssia.  Aipen lukutaitovaiheen opinnot voi suorittaa Hyvinkään opistossa.

Päättövaihe

Jos alkuvaihe sujuu hyvin, voi siirtyä peruskoulun päättövaiheen opiskelijaksi. Päättövaiheen opetus alkaa Hyvinkäällä vuoden 2021 alussa. Päättövaiheeseen voi tulla myös suoraan, jos on riittävästi aiempia opintoja ja suomen kielen taito on jo hyvä. Koska opiskelutahti on nopea ja kaikkia peruskouluaineita opiskellaan suomeksi, päättövaihe sopii niille opiskelijoille, joilla on tähän riittävät opiskeluvalmiudet.

Päättövaihe vahvistaa yleissivistäviä taitoja ja antaa pohjaa esimerkiksi ammattiin opiskeluun. Päättövaihe kestää noin 1,5-2 vuotta ja sen laajuus on 46 kurssia. Jos opiskelija ei tarvitse lukutaitovaiheen opetusta, hänen opintojensa laajuus (alkuvaihe + päättövaihe) voi olla enintään 100 kurssia.

Päättövaiheen opiskeluohjelma perustuu henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Tässäkin vaiheessa opiskellaan suomea, englantia ja matematiikkaa opiskelijan omalla tasolla. Lisäksi on yhteiskunnallisia ja luonnontieteellisiä aineita ja opinto-ohjausta ja työelämätaitoja.

Muuta huomioitavaa!

Hakijan on otettava TE-toimistosta selvää mahdollisuudesta suorittaa AIPE-opinnot työttömyysetuudella.

 Kuva AIPE-ryhmästä

Päivitetty 25.6.2020