Itsenäinen opiskelu

Lukion tehtävänä on tukea myös opiskelijan opiskeluvalmiuksien ja oppimisen taitojen kehittymistä. Yhtenä näiden taitojen kehittäjänä toimii itsenäinen opiskelu. Itsenäisyys merkitsee tällöin opiskelijan kannalta oman toiminnan tavoitteellista suunnittelua ja toteuttamista, itsearviointia opiskelun aikana sekä ennen kaikkea vastuun ottamista omasta toiminnasta ja sen tuloksista. 

Vaikka tällä kaikella on omat ansionsa, opiskelijan on toisaalta hyvä tiedostaa, mitä lisäarvoa sisältyy opettajan johdolla tapahtuvaan opintojakson (kurssin) opiskeluun. Tällöinhän opintojakson (kurssin) sisältö käsitellään säännöllisesti edeten, vähitellen ja sisällön kannalta keskeisiä seikkoja painottaen. Eri oppiaineissa erilaisia muotoja saavat harjoitukset, kuten laskuharjoitukset, kielten kuuntelu- ja keskustelu, tuntien opetuskeskustelut, jne., ovat useissa opintojaksoissa (kursseissa) sisällön omaksumisen kannalta aivan oleellisen tärkeitä.

Itsenäinen opiskelu voi olla hyvinkin kehittävää, mutta se varmasti asettaa myös vaatimuksia, joiden suhteen on syytä tarkoin miettiä omia edellytyksiään.

Itsenäinen suoritus ei ole ensisijainen tapa suorittaa opintojaksoa (kurssia), joten siihen pitää olla hyvät syyt. Lähtökohtaisesti suoritusoikeutta ei myönnetä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille kuin erittäin perustellusta syystä.

Jokaisen itsenäistä suoritusta suunnittelevan on käytävä ensin opinto-ohjaajan luona, joka antaa oman puoltolauseensa asiasta. Lopullisen päätöksen opintojakson (kurssin) suorittamisesta tekevät opettaja ja rehtori.

Hyväksyttäviä syitä ovat sellaiset, joissa opintojakso (kurssi) ei selkeästi mahdu lukujärjestykseen tai opintojaksoa (kurssia) järjestetään hyvin harvoin. Opiskelijan kielitaito a.o. kielessä on selvästi parempi johtuen esim. oleskelusta /asumisesta vieraassa maassa tai peruskoulun oppimäärää on suoritettu vieraalla kielellä (koskee lähinnä ruotsinkielisen koulun käyneitä).

Abiturienttien tulee sopia itsenäisestä suorituksesta opettajan kanssa viimeistään valmistumista edeltävän jakson ensimmäisen viikon aikana.

Päivitetty 24.5.2023

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku
Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

Hyvinkään lukion viite: 187 44005 
Hyvinkään lukion hankkeiden viite: 187 44006

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0