Teatteritaide

Teatteritaide on sekä taito- että taideaine, jossa opiskelija saa kokonaisvaltaisen kosketuksen draamalliseen ilmaisuun ja oppii teatterin peruselementit. Opetuksessa käsitellään draamallisen kommunikoinnin taitoja, tutustuu teatterin laajaan kenttään yleisesti ja tarkemmin sen muutamaan alalajiin, sekä oppii ymmärtämään teatteria kokemusten, elämysten ja tiedon avulla. Opiskelijaa ohjataan yhteistoimintaan ja myönteiseen vuorovaikutukseen sekä kasvatetaan häntä taiteen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kehittämiseen. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija rohkaistuu taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan, mielikuvituksen käyttöön, tunteiden ilmaisuun sekä valintojen ja päätösten tekoon eri teatteritaiteen osa-alueilla.

Kuntakohtaiset soveltavat kurssit

1. Näyttämöilmaisun peruskurssi (Tta1)

Kurssilla kehitetään opiskelijan ilmaisu-ja vastaanottokykyä, ohjataan opiskelijaa sekä yksilö-että ryhmätoimintaan ja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Pyritään saavuttamaan ryhmän sisäinen luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiri, joka osaltaan kannustaa opiskelijaa yrittämään. Keskeisinä osatekijöinä ovat ilmaisulliset ja näyttämölliset taidot sekä sosiaalinen osaaminen.

2. Näyttämöilmaisun jatkokurssi (Tta2)

Jatkokurssilla syvennetään peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Pyritään itseilmaisun yhä suurempaan vapautumiseen ja siirrytään kohti varsinaisia esiintymistilanteita, joissa mukana yleisö.

3. Teatteriproduktion valmistelu (Tta3)

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kokonaisen teatteriesityksen valmistamiseen. Kurssilla käytetään ja syvennetään peruskursseilla opittuja taitoja ja jatketaan edelleen erilaisten teatteri-ilmaisun harjoitteiden tekemistä päämääränä valmis teatteriesitys.

4. Teatteriproduktion toteutus (Tta4)

Kurssin tavoitteena on jatkaa edellisellä kurssilla aloitettua teatteriesityksen valmistamista. Pääpaino kurssin aikana on valitun näytelmän esittäminen

Päivitetty 30.5.2020

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

  

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0