Opiskelu lukiossa

Luokattoman lukion yleiskäsitteitä

Lukujärjestys

Lukuvuodessa on viisi noin 8 viikon jaksoa. Jokaisessa jaksossa opiskelijalla on erilainen lukujärjestys, joka muodostuu opiskelijan tekemien valintojen perusteella. Rehtori tekee alustavat lukujärjestykset opiskelijoille valmiiksi ennen lukuvuoden alkua.

Opintojaksotarjotin (kurssitarjotin)

Lukuvuoden kaikki opiskeltavat opintojaksot (kurssit) on pyritty sijoittamaan eri jaksoihin määrätyille kiertotuntinumeroille. Hyvinkään lukion opintojaksotarjotin (kurssitarjotin) on nähtävissä Wilmasta. Opintojaksotarjottimesta (kurssitarjottimesta) näkee jokaisen viiden jakson tarjonnan.

Opintojakso (kurssi)

Kunkin oppiaineen koko lukion oppimäärät on jaettu opintojaksoihin (kursseihin). Kullakin oppiaineella saattaa olla useita oppimääriä ja opintojaksot on jaettu valtakunnallisiin pakollisiin ja valinnaisiin sekä paikallisiin valinnaisiin (kurssit on jaettu pakollisiin, syventäviin sekä soveltaviin). Yksi opintojakso (kurssi) on useimmiten n. 23 oppitunnin (75 min) kokonaisuus ja yleensä opintojakso (kurssi) opiskellaan yhden jakson aikana.

Arviointiviikko (koeviikko)

Noin kuuden viikon opiskelun jälkeen jakso päättyy arviointiviikkoon. Arviointiviikolla ei ole varsinaista opetusta. Ryhmä ja opettaja voivat sopia kokeeseen valmistavan pohjatunnin pitämisestä arviointiviikolla.

- arviointiviikolla opiskelija ei voi olla pois koepäivästä ilman lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta.

Kännykän esillä pitäminen koetilanteessa katsotaan vilpin yritykseksi. Vilpin yritykseksi katsotaan myös, jos kokeessa käytettävässä taulukkokirjassa on omia merkintöjä tai ylimääräisiä lappuja. 

Kunkin arviointiviikon jälkeen kokeet palautetaan erikseen ilmoitettavaan päivään mennessä..

Uusintakuulustelu

Opiskelija voi yrittää korottaa hylättyä arvosanaa uusintakuulustelussa. Opiskelijan on ilmoittauduttava uusintakuulusteluun wilman kautta opintojakson (kurssin) opettajalle viikkoa ennen koetta, myöhempiä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Jos opiskelija ei ilmoittautumisesta huolimatta saavu kokeeseen, katsotaan se yrityskerraksi josta seuraa H-merkintä eli opintojakso (kurssi) on käytävä uudestaan. Peruuttaminen on tehtävä kahta päivää ennen koetta opintojakson (kurssin) opettajalle.

Uusintakuulustelut

Poissaolot – poissaolosääntö

Kaikki poissaolot tulee selvittää ja korvata. Poissaolot selvitetään sähköisesti Wilma ohjelmalla. Ohjelmaan tulee kirjoittaa poissaolon syy esim. sairaana. Pelkkä punaisen muuttaminen vihreäksi ei ole poissaolon selvittämistä. Poissaolot on selvitettävä viikon kuluessa. Opettajat merkitsevät poissaolot vähintään kerran viikossa, yleensä jo samana päivänä. Hyväksyttyjä poissaolon syitä ovat esim. sairaus, etukäteen anottu ja myönnetty loma, ei esim. työssäkäynti, autokoulun ajotunti. 

Lomat ja muut ennalta tiedettävät poissaolot tulee anoa etukäteen joko ryhmänohjaajalta (1–5 päivää) tai rehtorilta (yli 5 päivää kestävät poissaolot). Lisäksi tällaisista poissaoloista on hyvä kertoa myös jakson opettajille ja pyytää mahdollisia korvaavia tehtäviä. Päätös anotusta lomasta tulee Wilman tuntimerkinnät kohtaan ko. päivien kohdalle.

Sairaspoissaolon kestäessä yli kolme (3) päivää, tulee toimittaa joko lääkärin tai terveydenhoitajan todistus sairaudesta koululle.

- Mikäli opiskelija on poissa selvittämättä yli kaksi (2) kertaa, katsotaan hänen luopuneen oikeudestaan suorittaa opintojaksoa (kurssia).

- Opiskelijan oikeus suorittaa opintojakso (kurssi) loppuun katsotaan menetetyksi myös pitkään jatkuneiden sairasteluiden kohdalla. Suurien poissaolomäärien vuoksi opettajan voi olla vaikeaa suorittaa opintojakson (kurssin) arviointia oikeudenmukaisesti.

- Opettaja voi lähettää opiskelijalle/huoltajille Wilma-viestin opintojakson (kurssin) keskeytymisestä.

- Arviointiviikolla sairaspoissaoloista tulee aina toimittaa joko terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.

Päivitetty 1.6.2020

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku
Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

Hyvinkään lukion viite: 187 44005 
Hyvinkään lukion hankkeiden viite: 187 44006

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0