Kemia

Kemian opiskelu edistää opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Samalla kehittyvät opiskelijan valmiudet luonnontieteellisiin jatko-opintoihin.

Kemian mittaus

Kemian viidellä valtakunnallisella kurssilla opiskellaan mm. orgaanista kemiaa, sähkökemiaa ja kemiallisten reaktioiden tasapainoa.

Luonnontieteellisen erityistehtävän ansiosta koulussamme voi vahvistaa ja syventää kemian osaamistaan monilla erikoiskursseilla, joita järjestetään myös yhteistyössä muiden oppiaineiden kuten fysiikan ja biologian kanssa. Toteutamme projekteja, yritysvierailuja ja yliopistoyhteistyötä kotimaassa ja myös kansainvälisesti.

Päivitetty 21.5.2021