Lukion tuntijako 

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit

Oppiaine tai aihealue pakolliset syventävät
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3
Kielet A-kieli 6 2
    B1-kieli 5 2
    Muut kielet - 8
Matematiikka
    Lyhyt/pitkä 6/10 2/3
Ympäristö ja luonnontieteet
    Biologia 2 3
    Maantieto 1 3
    Fysiikka 1 6
    Kemia 1 4
Katsomusaineet
    Uskonto/ET 2 4
    Filosofia 2 2
    Psykologia 1 4
    Historia 3 3
Yhteiskuntaoppi 3 1
Taideaineet 3
    Musiikki 1-2 2
    Kuvataide 1-2 2
Liikunta 2 3
Terveystieto 1 2
Oppilaanohjaus 2
Teemaopinnot 3
Pakolliset kurssit 47-51
Syventävät kurssit vähintään 10
Soveltavat kurssit
Yhteensä 75

 

Päivitetty 12.6.2020