Lukion tuntijako 2016

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit

Oppiaine tai aihealue pakolliset syventävät
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3
Kielet A-kieli 6 2
    B1-kieli 5 2
    Muut kielet - 8
Matematiikka
    Lyhyt/pitkä 6/10 2/3
Ympäristö ja luonnontieteet
    Biologia 2 3
    Maantieto 1 3
    Fysiikka 1 6
    Kemia 1 4
Katsomusaineet
    Uskonto/ET 2 4
    Filosofia 2 2
    Psykologia 1 4
    Historia 3 3
Yhteiskuntaoppi 3 1
Taideaineet 3
    Musiikki 1-2 2
    Kuvataide 1-2 2
Liikunta 2 3
Terveystieto 1 2
Oppilaanohjaus 2
Teemaopinnot 3
Pakolliset kurssit 47-51
Syventävät kurssit vähintään 10
Soveltavat kurssit
Yhteensä 75

Lukion tuntijako 2021

                Pakolliset opintopisteet

Valtakunnalliset valinnaiset opintopisteet

Äidinkieli 12 6
A-kieli 12 4
B1-kieli 10 4
B2/B3 16
Matematiikka yhteinen 2
Matematiikka pitkä 18 6
Matematiikka lyhyt 10 4
Fysiikka 2 12
Kemia 2 8
Biologia 4 6
Maantiede 2 6
Filosofia 4 4
Psykologia 2 8
Historia 6 6
Yhteiskuntaoppi 6 2
Uskonto/ET 4 8
Terveystieto 2 4
Liikunta 4 6
Musiikki 2 tai 4 4
Kuvataide 2 tai 4 4
Opinto-ohjaus 4

                            

Päivitetty 20.4.2021