Sähköiset kokeet

Sähköinen ylioppilastutkinto

Ylioppilaskoe tehdään opiskelijan omalla tietokoneella muistitikulta käynnistettävällä Abitti-käyttöjärjestelmällä koulun sisäisessä tietoverkossa. Kokeessa käytettävät tikut toimittaa ylioppilastutkintolautakunta.

yo-koe

Koulu hankkii ja ylläpitää kurssikokeissa käytettävät abittitikut. Opiskelija voi tehdä oman tikun jos haluaa harjoitella Abittiympäristön käyttöä itsenäisesti.

Koeympäristön ohjelmien käyttöä harjoitellaan kursseilla ja Abitissa työskentelyä kurssikokeissa.

Sähköiset kurssikokeet

Kurssikokeet ovat pääsääntöisesti sähköisiä. Kokeet tehdään kirjakustantajan koejärjestelmässä tai koulun suljetussa Abitti -verkossa.

Abitti

Abitti-ohjeita

Abitti -kurssikokeet tehdään koulun sisäisessä abittiverkossa. Verkkoon liitytään pääsääntöisesti langattomasti. Mikäli opiskelijan kone ei löydä langatonta verkkoa, hän hankkii tarvittavan lisälaiteen (Wlan-adapteri). Poikkeustilanteessa on mahdollisuus liittyä myös lankaverkkoon mikäli Wlan -yhteys ei toimi.

Päivitetty 20.5.2021