Yhteiskuntaopin pakollisia opintojaksoja on 3. Valinnaiset opintojaksot muodostuvat lakitiedon ja talouteen liittyvistä sisällöistä. Bisneskursseja meillä on 3 opintojakson valikoima valittavissa. Näissä sisällöt liittyvät yrittäjyyteen, talouteen, markkinointiin ja sijoittamiseen. Mikäli opiskelija aikoo kirjoittaa yhteiskuntaopin ylioppilaskokeessa, olisi hyvä valita myös valinnaisia opintojaksoja.

Yhteiskuntaoppi pyrkii antamaan hyvän yleiskuvan maailman kulusta ja lukeutuu mitä suuremmissa määrin yleissivistäviin aineisiin. Käytännön taitoja, joita kursseilla opitaan on mm. äänestäminen ja vallan rakenteet, perustaidot rahan roolista yhteiskunnassa ja Euroopan Unionin rakenteet. Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä.

Kursseilla opiskelumateriaali on digitaalista. Opetusta pyritään elävöittämään opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi elävöittämällä opetusta opintokäynneillä ja kutsumalla vierailijoita. Opintokäyntien rooli on vielä suurempi valinnaisilla kursseilla.

Yhteiskuntaoppi luo opiskelijalle edellytyksiä kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen, arviointiin sekä tulevien kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan. Lisäksi se vahvistaa talousosaamista, oikeudellista ymmärrystä ja kannustaa aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Lähtökohtana on elävän kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisiin asioihin ja maailman tapahtumiin. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisen ajattelun taitoihin, kuten monipuoliseen tiedon hankintaan, tiedon ja tilastollisten aineistojen kriittiseen tulkintaan sekä keskustelu- ja argumentointitaitoihin.

Yhteiskuntaopin opetuksen arvopohjassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat, kuten tasa-arvo, sosiaalinen vastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mielipiteen vapaus ja aktiivinen kansalaisuus sekä työn ja yrittäjyyden arvostaminen.

Pakolliset opintojaksot:
1. Suomalainen yhteiskunta (YH1)
2. Taloustieto (YH2)
3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso:
4. Kansalaisen lakitieto (YH4)

Paikalliset valinnaiset opintojaksot:
5. Lakitietoa käytännössä (YH5)
6. Raha, yritystoiminta ja globaali talous (YH6)
7. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (YH7)
8. Yrittäjyyttä käytännössä (YH8)
9. Abikurssi (YH9)
10. Sijoittajakoulu (YH13)

     

Vas. Yhteiskuntaopin tunnilla pelataan Demo-peliä jossa testataan osaamista yhteiskunnasta syyslukukaudella 2023.

Oik. Antti Luusuaniemi kertomassa kulttuurialan yrittäjyydestä keväällä 2023

.

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

* ymmärtää yhteiskunnan olemuksen ja muutoksen historiallisen kehityksen tuloksena

* tuntee yhteiskuntaa koskevan tiedon muodostumisen perusteet sekä hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön

* hallitsee Suomen yhteiskuntajärjestelmän, oikeusjärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat sekä osaa suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin

* pystyy rakentamaan vastuuntuntoisen, demokraattisen, tasa-arvoa kunnioittavan ja erilaisuutta ymmärtävän yhteiskuntakäsityksen

*ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta yrittäjyyden sekä yrittäjämäisen asenteen merkityksen

* tuntee vaikutusmahdollisuutensa demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla ja on motivoitunut toimimaan aktiivisena ja vastuullisena kansalaisena

* pystyy hankkimaan monipuolista yhteiskunnallista ja ajankohtaista aineistoa eri lähteistä myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti sanallista, kuvallista ja tilastollista informaatiota

* osaa muodostaa perusteltuja näkemyksiä arvosidonnaisista ja kiistanalaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä

* osaa eritellä moniulotteisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä, vertailla yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen vaihtoehtoja sekä arvioida yhteiskunnallisten päätös ja toimintavaihtoehtojen erilaisia motiiveja ja vaikutuksia eri väestöryhmien kannalta.

Alla Seela Ranta-Peltonen vierailulla kertomassa pankin toiminnasta ja rahan käytöstä joulukuussa 2023.

Päivitetty 28.12.2023

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku
Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

Hyvinkään lukion viite: 187 44005 
Hyvinkään lukion hankkeiden viite: 187 44006

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0