Kuvassa lukee takaisin Kuvassa teksti koulukohtaiset kurssit Kuvassa teksti projektit ja hankkeet Kuvassa teksti yhteistyö ja viestintä

Nordplus Junior -hanke

Energy production and consumption

Lukuvuosina 2019 – 2021 Hyvinkään lukio (Sveitsin toimipiste) toteuttaa energian tuotantoon ja kulutukseen keskittyvän projektin Riiassa toimivan latvialaisen lukion Riga State Gymnasiumin No 3 ja Viron Hiidenmaalla toimivan Hiiumaa Gümnaasiumin kanssa. Sisältöinä on tutustuminen erilaisiin energian tuotantotapoihin ja omien energiankulutustottumusten tarkkaileminen ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Myös tulevaisuuden energiaratkaisut ovat keskeisiä aiheita työskentelyssä. Lokakuussa 2019 toteutettiin ensimmäinen tapaaminen Latviassa, vierailun ohjelmassa isäntäkoulun järjestämät aiheeseen liittyvät luennot ja ryhmätyöskentelyt sekä vierailut mm. yliopistossa, energialaitoksissa ja kasvitieteellisessä puutarhassa. Lukuvuonna 2020 – 2021 toteutetaan yhteistyötapaamiset Virossa ja Suomessa mahdollisuuksien mukaan.

NordPlus Junior

Päivitetty 4.6.2020