CERN

CERN-tiedeopetusprojekti toteutui viimeksi lukuvuonna 2019-2020. Projekti huipentui lokakuussa 2019 vierailumatkaan CERN:iin, Sveitsin Geneven lähellä sijaitsevaan Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen. Hyvinkääläisten lisäksi yhteistyöprojektiin osallistuivat Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu ja Järvenpään lukio. Opiskelijat tutustuivat projektin aikana mm. hiukkaskiihdyttimien ja -ilmaisimien toimintaan sekä hiukkasfysiikan standardimalliin. Ennen leirikoulumatkaa vierailimme Kiihdytinlaboratorioissa Helsingin yliopistolla ja Jyväskylän yliopistolla. CERN:issä vietimme kolme päivää, opiskellen uutta ja vieraillen laboratorioissa sekä kuunnellen luentoja. Matkan aikana vierailimme myös YK:n Geneven toimipisteessä sekä naapurikaupunki Annecy:ssä.

Cernissä

CMS-koeasemalla 100 metrin syvyydessä opiskelijat
Viivi Ohtonen, Markku Jokivalli, Ruut Eskolin, Jaakko Kujanpää ja Annika Eloranta
sekä eturivissä Teemu Kaiturinmäki ja Pauli Wickman.

Päivitetty 29.11.2021