Päivitetty 11.6.2019 Tulosta

Häiriötiedotteet 
----------

Muita tiedotteita

Jos havaitset mahdollisen vesijohto- tai viemärivuodon kadulla tai maastossa, niin ole asiasta yhteydessä puhelimitse päivystysnumeroon. Virka-aikana Hyvinkään kaupungin vaihde 019 459 11, virka-ajan ulkopuolella 020 491 2734.

----------

Nopon alueen pilaantuneiden maiden ja pohjaveden puhdistamishanke käynnistyy

Hyvinkään kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Nopon entisen pesulan alueen pilaantuneen maan ja pohjaveden tutkimuksista ja kunnostussuunnittelusta. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä (www.maaperakuntoon.fi). Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Ramboll Finland Oy.

Nopossa sijainnut pesula on käyttänyt toiminnassaan tetrakloorieteeni -nimistä liuotinta. Liuotinta on joutunut maaperään ja edelleen pohjaveteen ainakin 1970-luvulla tapahtuneessa tulipalossa. Alueella on tehty runsaasti maaperä- ja pohjavesitutkimuksia 1990-luvun lopulla. Tämä jälkeen haitta-ainetutkimukset eivät ole olleet niin säännöllisiä.

Kevään aikana tehdään Nopon alueella lisätutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää tetrakloorieteenin tämän hetkistä levinneisyyttä. Tutkimuksista ei aiheudu haittaa asukkaille tai koulun toiminnalle. Tutkimusten perusteella arvioidaan sekä maaperän että pohjaveden puhdistustarve ja laaditaan tarvittavat suunnitelmat.

Maaperän ja pohjaveden kunnostusurakoitsijat valitaan kesän aikana ja varsinainen kunnostus alkaa tämän hetkisen aikataulun mukaan syksyllä. Puhdistus tehdään Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti.

Yhteyshenkilöt:

  •  Hyvinkään kaupunki, tutkimusten yhteyshenkilö, Marita Honkasalo, p. 040 745 4915, sähköposti: marita.honkasalo@hyvinkaa.fi
  • Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten yhteyshenkilö, Petri Heino, p. 040 1624576, sähköposti: petri.heino@ely-keskus.fi
  • Ramboll Finland Oy, tutkimusten toteuttaja, Kimmo Järvinen, p. 040 0833 147, sähköposti: kimmo.jarvinen@ramboll.fi

----------

Henkilötietojen käsittely Hyvinkään Vedessä

----------

Tekstiviestipalvelu


HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11*


Laskutus:
ma-pe 9-15

Sähköposti:
vesihuolto@hyvinkaa.fi
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

        

Laskutus:
040 155 4234
040 155 4233
040 721 6448

 

Liittymislaskutus:
040 721 6448

Työlaskutus:
040 721 6448

 

 

 

VESILAITOS,
Muut palvelut

Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää
Avoinna:
ma-to 7-16, pe 7-14.30

   

   

Opastekartta

Tietosuoja