12. Hyyppärän likaveden puhdistuslaitos

Likaveden puhdistuslaitoksen rakennussuunnitelma ja piirustukset

Talousarvioon on varattu kauppalan läntisen osan likaveden puhdistuslaitoksen rakennustöihin kuluvana vuonna 10.500.000 markkaa. Vuoden 1956 talousarvioon kauppalanhallitus on esittänyt varattavaksi tarkoitukseen 18 milj. markkaa.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuusto päättäisi hyväksy Oy. Yleisen insinööritoimiston laatimat Hyyppärän likaveden puhdistuslaitoksen suunnitelmat ja rakennuspiirustukset. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

(Hyvinkään Sanomat 25.11.1955).

Hyyppärän puhdistuslaitoksenhoitajan asunnon rakennuspiirustukset

Hallitus oli ehdottanut hyväksyttäväksi Hyyppärän puhdistuslaitoksenhoitajan asunnon piirustukset. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

(Hyvinkään Sanomat 25.9.1956).

Urakalla

Rakennettavaksi rakennuttajan aineista annetaan Hyyppärän uuden puhdistuslaitoksen lähelle rakennettava puhdistuslaitoksenhoitajan asuinrakennus. Työ käsittää kellarikerroksen rakentamisen ja Puutalo Oy:n tyyppitalon pystyttämisen sen päälle. Rakennustyö tulee olla valmis vuoden loppuun mennessä. Piirustukset ja työselitys saatavissa 1000 markan panttia vastaan kauppalan rakennustoimistosta rakennusmestari Yli-Koverolta 26.9.1956 alkaen. Tarjoukset tulee jättää suosituksineen aikaisemmasta toiminnasta 3.10.1956 klo 12.00 mennessä samaan paikkaan.

Hyvinkään kauppalan rakennustoimisto.

(Hyvinkään Sanomat 25.9.1956).

Hyyppärän likaveden puhdistuslaitos toiminnassa

Hyvinkäälle viime syksynä valmistunut toinen likaveden puhdistuslaitos, joka sijaitsee Hyyppärässä Hyvinkään Sveitsin rinteiden länsipuolella, on nyt tuloviemäreiden ja hoitajan asunnon valmistuttua saatu toimintaan.

Laitoksen on suunnitellut Oy. Yleinen Insinööritoimisto, joka myös on urakoinut koneteknilliset työt. Rakennusteknilliset työt on urakoinut Rakennustoimisto Vilho Rekola Oy Lahdesta. Laitos on suunniteltu 6000 asukasta varten ja on siitä ensimmäisessä vaiheessa tehty vain Emsherkaivo lietelavoineen. *

*Toim. huom. Emscherin kaivo = kaksikerroksinen jätevesikaivo, jonka yläosa toimii selkeyttimenä ja alaosa anaerobisena lietteen mädättämönä.

Kun Hyvinkäälle on aikaisemmin Marttiin rakennettu v. 1952 valmistunut likaveden puhdistuslaitos on Hyvinkää ensimmäinen asustuskeskus maassamme missä kaikki viemärit, teollisuuden jätevesiä lukuun ottamatta, laskevat puhdistuslaitoksen kautta laskuvesistöön.

Kehitystä on kiirehtinyt suurten laskuvesistöjen puute Hyvinkäällä, sillä puhdistamattomat vedet virtaavat pienissä ojissa maatalousalueiden läpi Vantaanjokeen ja saastuttavat ympäristöään liallaan ja hajullaan. Osaltaan, joskin varsin pieneltä, laitosten toiminta helpottaa Helsingin vesilaitostakin, joka ottaa raakavetensä Vantaanjoesta.

(Hyvinkään Sanomat 8.2.1957).

Olemme tutkimuksissa löytäneet mm. rakennuspiirustuksia Hyyppärän likaveden puhdistuslaitoksesta Hyvinkään kaupungin teknisen toimen arkistosta. Palaamme näihin asiakirjoihin myöhemmässä vaiheessa.

 

 

Päivitetty 11.5.2022

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14