Jätevesipumppaamot

Jätevesi johdetaan viemäreissä vapaana painovoimaan perustuvana virtauksena. Tämä ei ole kuitenkaan aina mahdollista maaston korkeussuhteista johtuen ja tällöin on turvauduttava pumppaukseen.

Hyvinkään Vedellä on 43 kappaletta aktiivisia jätevesipumppaamoita ja tämän lisäksi kolme hulevesipumppaamoa järjestelmässään. Jv-pumppaamoiden tilaa seurataan päivittäin kaukovalvonnan avulla, joka lähettää myös mahdolliset hälytykset. Pumppaamot tarkastetaan aina hälytyksen jälkeen ja normaalitilanteessa kerran kuussa. Vuosittain jv-pumppaamoille suoritetaan yksityiskohtaisempi määräaikaishuolto. Vanhoja jv-pumppaamoita saneerataan tällä hetkellä yksi kappale vuodessa ja samoin uusia jv-pumppaamoita rakennetaan noin yksi kappale vuodessa.

Jätevesipumppaamo

Päivitetty 1.3.2023

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14