Ohjeita korvauksen hakijalle kiinteistön vesivahingossa

Vesivahingon sattuessa kiinteistön haltijan on välittömästi käynnistettävä kiinteistön kuivatustoimet lisävahinkojen välttämiseksi (esim. veden poisto imuautolla, kuivatuskaluston asentaminen). Kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen osallistumaan kaikkiin sellaisiin vahingon torjumis- ja rajoittamistoimiin, joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää. Kiinteistön oma vakuutus ja sen käyttäminen on ensisijaista, jos Hyvinkään Vesi ei itse totea, että vuoto on paikallistettu runkojohtoon tai Hyvinkään Veden vastuulla olevaan viemäritukokseen.

Hyvinkään Vesi voi avustaa myös kiinteistön kuivatustöiden alkuun saattamisessa. Jos Hyvinkään Vesi ei ole vastuussa vahingosta, kuivatus- ym. kustannukset veloitetaan kiinteistöltä.

Mikäli epäillään, että tulvavesi on päässyt kiinteistön rakenteisiin, teettää Hyvinkään Vesi tarvittaessa vahinkokartoituksen.

Sen jälkeen, kun tulvavahinko on käyty läpi Hyvinkään Veden edustajan kanssa ja vastuu vahingosta näyttäisi kuuluvan Hyvinkään Vedelle, siirretään asian hoito pääsääntöisesti Hyvinkään Veden vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiömme vahinkotarkastaja arvioi tällöin vahingot ja määrittää korjaustoimenpiteet. Vahingoittunut tavara tulee dokumentoida joko itse tai vahinkotarkastajan avulla, eikä sitä saa hävittää ilman vakuutusyhtiön lupaa.

Mikäli vahinkoa ei korvata kiinteistön omistajan vakuutuksesta, voi vahingonkärsijä hakea korvausta Hyvinkään Vedeltä laatimalla vahinkoilmoitukseen perustuvan korvaushakemuksen. 

Korvaushakemus on vapaamuotoinen selvitys tapahtuneesta. Siitä tulee ilmetä kaikki asian käsittelyn kannalta oleelliset seikat:

  • tiedot vahinkoon johtaneesta tapahtumasta (aika, paikka, vahingon aiheuttaja)
  • vahingot (vahinkoilmoitus ja mahdolliset katselmuspöytäkirjat)
  • kielteinen päätös hakijan omasta vakuutusyhtiöstä
  • eritellyt tiedot vahingoittuneesta irtaimistosta, jota anotaan korvattavaksi (kuitit, maksutositteet, valokuvat vahingoittuneista tavaroista yms.)
  • eritellyt tiedot korjauskustannuksista, joita anotaan korvattaviksi, sekä mahdollinen muu selvitys korjausten tarpeellisuuden selvittämiseksi
  • tarkastus- ja tutkintapöytäkirjat (vakuutusyhtiö, poliisi)
  • pankkiyhteystiedot (tilinumero ja BIC-koodi) korvauksen maksamista varten
  • korvauksen hakijan yhteystiedot (osoite, korvauksensaajan syntymäaika tai yrityksen Y-tunnus).

Korvaushakemus voidaan toimittaa sähköpostilla tai kirjeitse postilla Hyvinkään kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@hyvinkaa.fi.  Hyvinkään kaupunki ei voi taata sähköpostilla lähetettyjen tietojen suojattua yhteyttä.

Mikäli haluat lisätietoa kiinteistöjen vesivahinkoihin liittyvistä korvausasioista, voit lähettää viestiä osoitteeseen vesihuolto@hyvinkaa.fi, niin olemme sinuun yhteydessä.

 

Päivitetty 14.2.2023

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14