Tietoa vedestä

Alta löydät erilaista tietoa vedestä. 

Hyvinkään verkostovesi on pehmeää (0,5 – 1,0 mmol/l).

Veden kovuuden luokittelu (Valvira, Ohje 5/2020)

Kovuus mmol/l
hyvin pehmeä < 0,5
pehmeä 0,5-1,0
keskikova 1-2
kova 2-4
hyvin kova > 4

Saksalaisen kovuusasteikon vastaavuus on 1 mmol/l = 5,6 ⁰dH.

Veden kovuus aiheutuu pääasiassa liuenneesta kalsiumista ja magnesiumista. Suomessa maaperä on yleensä hapan ja pohjavesi pehmeää. Alhainen veden kokonaiskovuus on eräs metalliputkien syöpymiseen vaikuttava tekijä. Tämän takia vesilaitokset lisäävät usein raakaveteen kalkkikivestä saatavaa kalsiumkarbonaattia. Se vähentää veden happamuutta ja lisää sen kovuutta.

Hyvinkään Veden kaikilla vesilaitoksilla veteen lisätään kalkkia veden happamuuden vähentämistä varten. Tavoitteenamme on optimoida kalkkilisäystä siten, että putkiston suojavaikutus syntyy, mutta saostumista asiakkaiden vesikalusteisiin tapahtuisi mahdollisimman vähän. Kokonaan saostumista ei kuitenkaan valitettavasti päästä.

Parhaiten vesikalusteiden ja pintamateriaalien kalkkisaostumia saa vähennettyä ja poistettua säännöllisellä puhdistuksella. Puhdistuksessa on käytettävä happamia puhdistusaineita (pH alle 7). Monet yleispuhdistusaineet ovat pH-arvoltaan neutraalin tasolla (pH 7), mikä ei ole kalkkisaostuman poistamiseen riittävä.

Hyvinkäällä verkostoveden pH on 8,0 - 8,4.

pH-luku kuvaa veden happamuutta. Pohjavesi on luonnostaan yleensä hapanta ja sisältää vapaata hiilihappoa. Hyvinkään Veden kaikilla vesilaitoksilla vesijohtoveteen lisätään kalkkia veden pH:n nostamista varten. pH-arvon nostamisella vähennetään metalliputkien syöpymistä. Tavoitteenamme on optimoida kalkkilisäystä siten, että putkiston suojavaikutus syntyy, mutta saostumista asiakkaiden vesikalusteisiin tapahtuisi mahdollisimman vähän. Kokonaan saostumista ei kuitenkaan valitettavasti päästä.

Lähtevän veden desinfioinnilla halutaan varmistaa talousveden hyvä mikrobiologinen laatu. Hyvinkäällä verkostoon lähtevä vesi desinfioidaan UV-valolla ja lisäämällä veteen vähäinen määrä natriumhypokloriittia. Verkostoveden jäännösklooripitoisuus on hyvin matala (n. 0,01 mg/l vapaata klooria).

Joskus vesijohdosta voi tulla saostumia tai vesi voi olla ruskeaa, joko korjaustöiden tai paineenvaihteluiden vuoksi. Tämä haitta yleensä poistuu juoksuttamalla vettä. Mikäli vesi on poikkeuksellisen ruskeaa tai siinä on saostumia, voi veden laatu olla tilapäisesti heikentynyt. Tällöin on syytä välttää veden juomista, kunnes haitta poistuu. Tällaisissa tilanteissa ota yhteyttä vesilaitokseen tilanteen selvittämiseksi.

Vesijohtoverkostoon voi myös joutua ilmaa, joka näkyy veden ”harmautena”. Mikäli harmaus poistuu vettä seisottaessa, kyse on ilmasta. Mikäli veden harmaus ei seisottamisen jälkeen poistu, voi veden laatu olla tilapäisesti heikentynyt. Tällöin on syytä välttää veden juomista, kunnes haitta poistuu. Tällaisissa tilanteissa ota yhteyttä vesilaitokseen tilanteen selvittämiseksi.

Päivitetty 11.11.2022

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14