Johtokarttaotteen tilaaminen

Maanalaisen infrastruktuurin sijaintitieto on kriittistä ja sensitiivistä. Tästä syystä Hyvinkään Vesi luovuttaa kerrallaan ainoastaan maksimissaan 500 m x  500 m alueelta sijaintitietoja. Sijaintitieto toimitetaan PDF-muodossa. Tarkempia DWG-kuvia sijaintitiedoista ei toimiteta. Useita verkkotiedusteluja samalle alueelle ei toimiteta. Laajemmalta alueelta verkon sijaintitietoja voi tulla katsomaan Hyvinkään Veden toimipisteelle Kerkkolankatu 42, 05800 Hyvinkää tai sopia Teams-palaverin. Sijaintitietojen katselmusaika tai Teams-palaveri on sovittava erikseen.

Putkille ei välttämättä voida antaa tarkkoja korkotietoja. Putkien korko on aina tarkistettava kaivajan toimesta työmaalla. Mahdollisista vahingoista ja vaurioiden korjauskustannuksista vastaa vaurion aiheuttaja. Myös myöhemmin ilmenevistä ilmoittamattomista vaurioista vastaa vaurion aiheuttaja, joka vastaa myös kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta haitasta.

Jotta verkkotietoja voidaan luovuttaa tai sijaintitietojen katselmusaika sopia, tulee tiedustelijan ottaa yhteyttä Hyvinkään Veteen (vesihuolto@hyvinkaa.fi). Yhteydenotossa tulee olla seuraavat tiedot:

  • pyynnön syy (kuvaus hankkeesta, johon Hyvinkään Veden johtotietoja tarvitaan)

sekä toive sijaintitietojen katselmusajankohdaksi Hyvinkään Veden toimipisteellä

  • yhteystiedot: etunimi + sukunimi, katuosoite, postinumero + postitoimipaikka, sähköposti, puhelin
  • yrityksen nimi sekä y-tunnus

Tiedustelun liitteenä tulee olla karttaote kohteesta.

 

Päivitetty 27.9.2023

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14