Rakentajille

Liitoslausunto

Rakennuslupaa/ suunnittelua varten rakentaja tarvitsee vesi- ja viemärijohtojen liitoslausunnon.

Liitoslausunnon antaa Hyvinkään Veden laitosmestari Markus Lukkarinen p. 040 574 0246, markus.lukkarinen@hyvinkaa.fi.

Liitoslausunnon toimitusaika on noin 2 viikkoa. Liitoslausunto lähetetään asiakkaalle ensisijaisesti sähköpostilla. 

Liittymissopimus

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen tulee rakentajan tehdä sopimus liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon. Liittymissopimuksen tekee asiakasneuvoja Mira Sahala p. 040 832 5353, mira.sahala@hyvinkaa.fi. Liittymissopimus tehdään noin kahden viikon kuluessa. Sopimuskappaleet (2 kpl) lähetetään asiakkaalle. Toinen jää asiakkaalle itselleen ja toinen palautetaan allekirjoitettuna Hyvinkään Vedelle mukana tulevassa palautuskuoressa. 

Liittymislasku lähetetään erikseen. Maksuaikaa on noin yksi kuukausi. 

Liittämistyöt

Liittämistyön edellytyksenä on, että kiinteistön LVI-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan ja liittymissopimus on palautettu allekirjoitettuna Hyvinkään Vedelle. Liittämistyöt tilataan Hyvinkään Veden putkimestarilta tai vesihuoltomestarilta.

Uusilla asemakaava-alueilla kaupunki rakentaa yleisellä alueella olevan tonttijohdon osuuden valmiiksi etukäteen tontin rajalle saakka. Tästä tonttijohdon osuudesta peritään liittyjältä erillinen tonttijohtojen rakentamismaksu. Uusilla asemakaava-alueilla liittyjä kaivaa pääsääntöisesti vain oman tontin alueella. 

Jos liittyjä rakentaa uuden kiinteistön jo rakennetulle asemakaava-alueelle (esim. kirvesvarsitontti), kiinteistölle tulee rakentaa uudet tonttijohdot vesilaitoksen runkoverkostoon saakka. Kaivantotyö katuosuudella tehdään vesilaitoksen toimesta tai kaivantotyö voidaan sopia tehtäväksi omatoimisesti. Liittyjän teettäessä kaivuutyön itsenäisesti katualueella, laskutetaan ainoastaan materiaali ja asennustöistä. Asennustyö katualueella tehdään aina Hyvinkään Veden toimesta.

Jos kiinteistöltä puretaan vanha rakennus ja rakennetaan uusi rakennus, veloitetaan mahdollinen lisäliittymismaksu hinnastomme mukaisesti. Lisäliittymismaksu riippuu rakennusneliöistä. Jos olemassa olevat liittymät eivät sovellu uudelle rakennukselle ja kiinteistölle on rakennettava uudet liittymät, katsotaan tämä olemassa olevien liittymien saneeraamiseksi. Kustannukset veloitetaan todellisten kustannusten mukaan, koska kiinteistöllä on jo voimassa olevat liittymät.

Jos liittyjä teettää kaivutöitä kaduilla tai muilla yleisillä alueilla, liittyjän tulee hakea kaupungilta kaivulupa ja toteuttaa kaivutyö kaupungin ja vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Kaivutyöt saa aloittaa vasta kaivuluvan hyväksynnän jälkeen.  Kaivuluvasta lisätietoa antaa tiemestari.  Jos liittyjä teettää kaivutöitä vain oman tontin alueella, ei tarvita erillistä kaupungin kaivulupaa. 

Vesimittarin asennus

Vesimittari asennetaan liitostyön yhteydessä, mikäli tontilla on lämmitetty tila mittaria varten. Muussa tapauksessa mittari asennetaan jälkiasennuksena, joka laskutetaan erikseen. Vettä saa ottaa kiinteistön käyttöön ainoastaan vesimittarin asennuksen jälkeen. Kaikki liitokset vesijohtoon ilman vesimittaria on kielletty.

Laskutus

Perusmaksu laskutetaan vesimittarin asennuspäivästä alkaen ja vesi- ja jätevesi laskutetaan kulutuksen mukaan (arvio- ja tasausmaksukäytäntö).

Liittymislasku lähetetään erikseen. Maksuaikaa on noin yksi kuukausi.

Rakentamisohjeita - Hyvinkään kaupunki 

Saneeraamalla ajoissa säästät rahaa ja luontoa video

Hulevesien määrän vähentäminen jätevesiviemäriverkossa:

Hulevesiohjelma 2020-2028

Näin ohjaat huleveden oikein video

Päivitetty 11.11.2022

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14