Veden laatu

Talousvesiasetuksessa (STMa 1352/2015) veden laadulle on asetettu laatuvaatimukset ja laatutavoitteet. Veden laatua seurataan talousvesiasetuksen mukaisen ja terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelma kattaa koko vedentuotantoketjun raakavedestä kuluttajien hanaan. Ohjelman mukaiset tutkimukset jakaantuvat vesilaitoksen omavalvontaan ja viranomaisvalvontaan.

Vesitaulukko

Viranomaisvalvonta jaksottainen seuranta 2022

Viranomaisvalvonta jatkuva valvonta 2022

Tutkimustulosten perusteella verkostoveden laatu täyttää kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Hyvinkäänkylän ja Sveitsin vedenottamoiden raakavesikaivoissa on havaittu matalina pitoisuuksina jäämiä torjunta-aineista. Torjunta-aineiden poistamiseksi molemmilla vedenottamoilla on käytössä aktiivihiilisuodatus.

Hyvinkään Veden tärkeä tavoite on hyvän ja terveellisen juomaveden toimittaminen asiakkailleen. Talousveden turvallisuuden varmistaminen edellyttää, että vesihuoltolaitokset tuntevat ja hallitsevat vedentuotantoon ja jakeluun liittyvät riskit kaikkialla vedentuotantoketjussaan. Hyvinkään Vedessä riskien tunnistaminen ja arviointi on tehty valtakunnallisen WSP-työkalun avulla (yhteenveto riskienhallintasuunnitelmasta).

Päivitetty 30.1.2023

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14