Vedenkäsittely

Vedenottamo välineistöä

Kaikilla vedenkäsittelylaitoksillamme raakavettä alkaloidaan kalkkirouheella veden happamuuden vähentämiseksi. Verkostoon lähtevä vesi desinfioidaan UV-valolla sekä lisäämällä veteen natriumhypokloriittia. Lähtevän veden vähäisellä kloorauksella halutaan varmistaa talousveden hyvä mikrobiologinen laatu kaikissa olosuhteissa ja toisaalta ylläpitää mahdollisuutta kohottaa kloorausastetta tarpeen vaatiessa.

Hyvinkäänkylän ja Sveitsin vedenottamoiden raakavesikaivoissa on havaittu matalina pitoisuuksina jäämiä torjunta-aineista. Torjunta-aineiden poistamiseksi molemmilla vedenottamoilla on käytössä aktiivihiilisuodatus.

Päivitetty 11.11.2022

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14