KEHITTÄMISHANKKEET

Pieniä tekoja

2019-2021

Pienet tekijät oli opetushallituksen tukema taiteen perusopetuksen kehittämishanke. Hankkeeseen osallistuivat Artun kuviksen lisäksi Hämeenlinnan visuaalisten taiteiden Aimokoulu Rovaniemen kuvataidekoulu ja Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi. Hankkeen tavoitteet olivat oppilaiden ja opettajien kokonaisvaltaisen, kaikin aistein tapahtuvan ajattelun lisääminen, taiteen haltuunotto yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä sekä oppilaiden ja opettajien ekologis-eettisen näkökulman avartaminen luonnontieteiden ja humanististen tieteiden myötävaikutuksella ympäristökasvatuksellisten tavoitteiden tukemiseksi. Toiminnot kohdistuivat hankekoulujen noin 1200 oppilaaseen ja 40 opettajaan. Hankkeen myötä syntynyt aineisto on sekä taiteen perusopetuksen että muiden tahojen käytettävissä.

Pääset lukemaan hankejulkaisun painamalla alla olevaa kuvaa

pieniä tekoja

 

Jaloista käsin

2017-2018

Käveleminen oli kuvataiteellisen ilmaisun lähtökohtana taiteen perusopetusta kehittävässä Jaloista käsin –hankkeessa. Etsittiin yhteyttä liikkeen, ajatuksen ja ilmaisun välillä. Tämä opetushallituksen tukema hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja päättyi vuoden 2018 lopussa. Hankkeen osapuolia olivat Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Hämeenlinnan visuaalisten taiteiden koulu Aimo sekä Taito käsityö- ja muotoilukoulu Helmi. Yhteistyökumppaneita olivat Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö ja Liiviläisten liitto Latviassa. Hankkeen teemaa käsiteltiin koulutuntien puitteissa sekä työpajoissa ja leirikoulussa kouluajan ulkopuolella. Lukuvuoden aikana kävelimme ja aistimme ympäristöä koulun lähimaastossa ja leirikoulumatkojen puitteissa kauempanakin. Matkat ovat suuntautuneet Janakkalan Laurinmäen metsäiseen, kulttuurihistorialliseen maisemaan, Turun ulkosaaristoon Utön majakkasaareen ja Latviaan, Kolkan niemimaan lähes autioille hiekkarannoille. Viimeisen leirikoulun vietimme Hämeenlinnan Aimokoululla.

Pääset lukemaan hankejulkaisun painamalla alla olevaa kuvaa

Kuvassa on jaloista-kasin kuvake

 

Näätsä II

2013-2015

Näätsä II oli kulttuurienvälinen taidekasvatushanke, joka toi yhteen suomalaisia ja venäläisiä nuoria opettajineen. Hankkeeseen osallistuivat Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Hämeenlinnan Visuaalisten taiteiden koulu Aimo, Taito käsityö- ja muotoilukoulu Helmi, Vantaan sanataidekoulu, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Suomen muinaistaideseura ja Balakirevin taidekoulu Venäjältä. Hankkeen päätavoite oli vuorovaikutuksen lisääminen kulttuurien välillä taidekasvatuksen käytäntöjä laajentamalla. Tämä julkaisu on eräänlainen matkakertomus, joka kertoo hankkeesta sekä ohjaajien että oppilaiden näkökulmasta.

Pääset lukemaan hankejulkaisun painamalla alla olevaa kuvaa

Kuvassa Näätsän kuvake

 

Päivitetty 30.10.2023