PERUSOPINNOT 1

7–9 -vuotiaille

Perusopinnot 1 aloitetaan seitsemän vuoden iässä, sen laajuus on 200 tuntia (opetuskerta on 2x45 min) ja se suoritetaan kolmessa vuodessa (perusopetusryhmät po 1, 2 ja 3). Osa oppilaista on saattanut osallistua varhaisiän kuvataidekasvatukseen ennen perusopintoja, mutta sitä ei edellytetä. Opettaja pysyy samana koko kolmen vuoden jakson ajan, jollei oppilas joudu aikataulu- tai muista syistä vaihtamaan ryhmää.

Tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään ilmaisussaan kuvataideilmaisulle luonteenomaista muuntamista, lainaamista sekä uusia ja vanhoja symboleja ja antamaan niille merkityksiä. Kuvallista ilmaisua opetellaan sekä tekemällä että tarkastelemalla kuvataiteen teoksia ja arjen kuvia. Tutkivassa opetuksessa korostuu tunneilmaisun, havaintojen, aistien, mielikuvituksen ja myötäelämisen merkitys.

Opetuksen lähtökohdat ovat kuvallisen ilmaisun perusasioissa ja -menetelmissä (esim. väri, muoto, tila, tekstuuri, liike, rytmi, valo/varjo). Keskeistä on mm. väri-ilmaisun perusteisiin tutustuminen, kaksi- ja kolmiulotteisuuden käsitteiden pohtiminen sekä omien tarinoiden kertominen mm. sarjakuvan ja animaation keinoin. Esim. käsitteisiin edessä ja takana, kaukana ja lähellä, tutustutaan leikkimällä, liikkumalla ja luomalla itse erilaisia tiloja ja kuvaamalla näitä (rakentelu, muotoilu, valo- ja videokuvaaminen). Tutustutaan myös taide- ja luontofilosofian ja estetiikan peruskäsitteisiin lasten näkökulmasta.

Ympäristön havainnointi moniaistisesti ja kokonaisvaltaisesti – niin luonnon kuin rakennetun, esine- ja verkkoympäristön ­­–  ja näiden havaintojen ja mielikuvien muuntaminen kaksi- tai kolmiulotteisiksi teoksiksi ohjaa työskentelyä. Tavoitteena on, että opitaan ymmärtämään ympäristön merkityksen omalle ja muiden hyvinvoinnille.

Opintokokonaisuuden aikana harjoitellaan erilaisten materiaalien, välineiden ja työtapojen käyttöä ja välinehuollon perusteita sekä työskentelytaitoja kuten työn ääreen rauhoittumista, pitkäjänteistä työskentelyä, hiljaisuutta ja keskittymistä. Myös vastuuta työrauhan säilymisestä, ryhmätyöskentelyä ja toisten huomioon ottamista opetellaan. Oppisisällöt ovat simultaanisia, lomittaisia ja sisäkkäisiä ja niitä kerrataan kautta koko opintojen.

 

Pääset lukemaan ajantasaisen opetussuunnitelman Oppaat -sivulta >>

Oppilaita metsön reunassa selin kameraan, lähes jokainen oppilas viittaa toisella kädellään

Päivitetty 20.5.2022