KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT

Opetukseen osallistuminen

 • Tule ajoissa tunnille. Oppitunnit aloitetaan täsmällisesti päivän tehtävään johdatellen.
 • Jos joudut olemaan poissa tunneilta, ilmoita siitä opettajallesi tai rehtorille. Useat, selvittämättömät peräkkäiset poissaolot johtavat oppilaspaikan menettämiseen.
 • Käytä sopivan huoletonta vaatetusta tai työtakkia sekä sisäkenkiä tai -tossuja tunneilla. Sään mukaan pukeutuminen on tärkeää, vaikka sinut tuotaisiin ja haettaisiin autolla. Saatamme näet työskennellä ulkona tai kävellä esim. taidemuseolle näyttelyä katsomaan ilman eri ilmoitusta.
 • Oppilaiden on hyvä pukeutua vuodenajan ja sään mukaisesti, vaikka heidät tuotaisiin ja haettaisiin autolla, sillä toisinaan säätilasta riippuen työskennellään ulkona tai kävellään esim. taidemuseolle näyttelykäynnille.
 • Jokaisella on oma tapansa tehdä työtä. Arvosta niin omaa kuin toisten työskentelyä ja anna kaikille työrauha. Hyvien tapojen mukaan käyttäytyminen luo viihtyisän ilmapiirin.
 • Muista huolehtia työvälineistä ja -materiaaleista. On mukava aloittaa työt, kun välineet ja materiaalit ovat puhtaita ja löytyvät omilta paikoiltaan.
 • Oman työskentelypaikan siivoaminen kuuluu myös kuvataidekoulupäivään.

 

Koulun omaisuus

 • Kuvataidekoulun kalusto ja välineet ovat kaupungin omaisuutta. Vahingon sattuessa on siitä kerrottava opettajalle.
 • Käytä ja kohtele kuvataidekoulun omaisuutta huolella ja tarkoituksenmukaisesti.
 • Ilkivallasta aiheutuneet vahingot oppilas joutuu itse korvaamaan.

 

Lukukausimaksut ja oppilaspaikan peruminen tai koulusta eroaminen

 • Oppilaspaikan vastaanottaminen velvoittaa aina lukukausimaksun maksamiseen.
 • Lukukausimaksusta peritään puolet, jos ilmoitus oppilaspaikan perumisesta tehdään neljän ensimmäisen opetusviikon aikana. Sen jälkeen peritään koko lukukausimaksu. Oppilaspaikka on sanottava irti kirjallisesti tai sähköpostilla rehtorille. Koko kevätlukukauden lukukausimaksu peritään, mikäli opiskelupaikkaa ei ole peruttu kirjallisesti tai sähköpostilla edellisen vuoden loppuun mennessä!
 • Välivuotta tai -kautta pitävä oppilas säilyttää oppilaspaikkansa maksamalla 50% lukukausi­maksusta. Välivuodelle jäämisestä on ilmoitettava neljän ensimmäisen opetusviikon aikana. Sen jälkeen peritään koko lukukausimaksu.
 • Lukukausimaksut postitetaan lukukausien alkupuolella Opetuspalvelukeskuksesta. Maksujen seuranta tapahtuu myös siellä.
 • Lopettamisen yhteydessä ei palauteta maksettuja lukukausimaksuja.

 

Yhteistyö kodin ja koulun välillä

 • Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa heti kuvataidekoululle, omalle opettajalle tai rehtorille
 • Kuvataidekoululta lähetetään oppilaan mukana tiedotteita kotiin mm. koulun toiminnasta, erillisistä kursseista ja näyttelyistä. Myös vanhemmat voivat lähettää oppilaiden mukana viestejä tai ottaa suoraan yhteyttä opettajaan.
 • On tärkeää, että opettaja tietää oppilaan terveydentilaan tai oppimiseen liittyvistä seikoista, kuten erilaisista allergioista tai muusta oppimiseen olennaisesti liittyvistä vaikeuksista tai esteistä.
 • Opetuksessa sattuneiden ongelmatilanteiden johdosta vanhemmat voivat ottaa yhteyttä ryhmän opettajaan tai rehtoriin.
Päivitetty 29.3.2022