VAARALLISTEN TYÖKALUJEN, AINEIDEN JA LAITTEIDEN KÄYTTÖ

Lainsäädäntö

Nykyisen työsuojelulainsäädännön vaatimuksesta valtioneuvosto on tarkentanut asetuksella 475/2006 nuorten työtekijöiden suojelua sekä erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemistä koskevaa lakia (laki 998/1993). Asia koskee erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä peruskoulussa. Asetuksen mukaan oppilaan huoltajalle on etukäteen ilmoitettava vaarallisen työn tekemisestä. Perusopetuksen oppilaat peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien voivat vain opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallista työtä, jos se opetuksen toteuttamiseksi on välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. 1-6 vuosiluokilla työskentelyä vaarallisilla koneilla ja laitteilla ei sallita. Lasten ja nuorten kuvataidekoulun toimintaan kuuluu, erityisesti periodiopetuksessa (PO 5-6) ja työpajoissa, opettajan ohjauksessa sellaisten laitteiden ja aineiden käyttöä, joista on tiedotettava kotiin. Kuvataidekoulu on laatinut ko. laitteista ja aineista luettelon, joka on jaettu koteihin.

Valtioneuvoston asetusnuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä>>

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kahdet kädet jotka ovat kiinnittämässä sähköliittimiä kuumaliimalla.

 

Informaatiota laitteista ja aineista

Grafiikka

Laitteet ja työkalut

 • levyleikkuri (opettaja käyttää, oppilas avustaa)

Kemikaalit

 • rautakloridi (syövytyshappo metalligrafiikassa)
 • tärpätti ja Sinol  (liuottimet)
 • kolofonihartsi (akvatintapölytys)
 • öljypohjaiset painovärit

Suojalaitteet ja -varusteet

 • vetokaappi, kohdeimut, suojakäsineet

 

Keramiikka

Laitteet ja työkalut

 • sähködreija (oppilaat käyttävät opettajan valvonnassa)
 • juotoskolvi (oppilaat käyttävät opettajan valvonnassa)
 • savenpolttouuni (oppilaat käyttävät opettajan valvonnassa)
 • lasinsulatusuuni, emaliuuni ja raku-uuni (vain opettaja käyttää)
 • lasiveitsi (oppilaat käyttävät opettajan valvonnassa)

Kemikaalit

 • lyijy kolvaustöissä
 • metallioksidit lasitteissa (opettaja sekoittaa vetokaapissa, oppilaat käyttävät opettajan valvonnassa suojavarusteisiin pukeutuneina)

Suojalaitteet ja -varusteet

 • vetokaappi, kohdeimut, suojalasit ja -käsineet
 • käyttöturvallisuustiedote keramiikkaluokassa

 

Kuvanveisto

Laitteet ja työkalut

 • laastinsekoittaja, pylväsporakone, vannesaha ja sähköhitsauslaite (vain opettaja käyttää)

Kemikaalit

 • liuotinpohjaiset lakat ja maalit, esim. sellakka

Suojalaitteet ja -varusteet

 • vetokaappi, kohdeimut, kuulo- ja hengityssuojaimet ja suojalasit

 

Piirustus ja maalaus

Kemikaalit

 • fiksatiivi (kiinnittää väriaineen paperiin, hiili-, liitu- ja lyijykynätyöt)
 • tärpätti
 • pensseleiden pesuneste (opettaja käyttää)

Suojalaitteet ja -varusteet

 • fiksaushuone vetokaappeineen, suojakäsineet

 

Valokuvaus

Kemikaalit

 • filmien ja paperikuvien kehittämisessä käytettävät liuokset (opettaja tekee)

 

Lisätietoja:

Rehtori Kaisu Paavilainen
040-179 6852  tai
kaisu.paavilainen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 21.11.2023