SYVENTÄVÄT OPINNOT

Rakenne

Syventävät opinnot aloitetaan noin 16 -vuoden iässä ja sen laajuus on 500 tuntia. Yksi opetuskerta on 3x45 min jonka lisäksi opintoihin katsotaan kuuluvan viikossa 1x45 min itsenäistä opiskelua. Opinnot muodostuvat syventävistä työpajaopinnoista sekä lopputyöstä >> ja ne suoritetaan noin kolmessa vuodessa. Syventäviin opintoihin voi sisältyä rinnakkaisia opintoja. Useamman samanaikaisen työpajan suorittaminen kerryttää syventäviä opintoja, jolloin oppilas pääsee työstämään lopputyötä jo aiemmin. Vaihtoehtoisesti rinnakkaisopinnoilla voi korvata aiempia puuttuvia opintoja. Rinnakkaisopinnot sisältyvät lukukausimaksuun. 

Huom! Perusopintojen tuntien puuttuminen ei ole este kuvataidekouluharrastukselle. Kuvataidekoulu on kaikkien harrastus ja opintokokonaisuuksien suorittaminen ei ole pakollista.

Opintokokonaisuus Opintoryhmä Aloitusikä Laajuus * Oppitunnin pituus
Syventävät opinnot 500 h 4 x 45 min
Opetusaine 1 16v. 133 h
Opetusaine 2 17v. 133 h
Opetusaine 3 18v. 133 h
+ Lopputyö 100 h
+ lisäopinnot  

* laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia

Laajan oppimäärän päättötodistus

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen saa, kun oppilas on suorittanut perusopinnot (800 h) sekä syventävät opinnot lopputöineen (500 h).

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus yht. 1300 h

Tavoitteet

Syventävien opintojen aikana perusopinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja vahvistetaan opintoja laajentamalla ja/tai painottamalla. Luova ajattelu, mielikuvitus ja persoonallinen ilmaisu keskittyvät ja tiivistyvät ja oppilas löytää itselleen sillä hetkellä omimman tavan ilmaista itseään. Suunnittelu-, ilmaisu- ja arviointitaitojen lisääntyminen mahdollistaa työprosessin kokonaisvaltaisen hallinnan ja yhä itsenäisemmän työskentelyn. Työskentely perustuu omien tavoitteiden asettamiseen.

Opintojen tarkoituksena on oppilaan luovan ajattelun ja kuvataiteellisen ilmaisun syventäminen opintoja laajentamalla tai niitä painottamalla hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti ja valitsemiaan työtapoja käyttäen. Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja yhteiskuntaan.

Työpajat

Syventävien työpajojen opetustarjonta saattaa vaihdella, mutta joka vuosi opetusta pyritään tarjoamaan seuraavilla kuvataiteen aloilla:

  • piirustus
  • maalaus
  • kuvanveisto ja muu kolmiulotteinen työskentely
  • grafiikka
  • keramiikka
  • valokuvaus
  • videokuvaus
  • sarjakuva
  • animaatio

Työpajaopas

Tutustu kaikkiin tarjolla oleviin työpajoihin Työpaja-oppaasta >>

 

Opetussuunnitelma

Pääset lukemaan ajantasaisen opetussuunnitelman Oppaat -sivulta >>

 

Kuvassa oikealla etualalla oppilas valkoisessa suojatakissa, joka pitelee väripalettia käsissään, vasemmassa reunassa maalaus vuorimaisemasta.

Päivitetty 7.2.2023