Syventävät opinnot

16+ -vuotiaille

Syventävien työpajojen opetustarjonta saattaa vaihdella, mutta joka vuosi opetusta tarjotaan seuraavilla kuvataiteen aloilla: piirustus ja maalaus, kuvanveisto ja muu kolmiulotteinen työskentely, grafiikka, keramiikka, valokuvaus, videokuvaus, sarjakuva ja animaatio. Opintokokonaisuus aloitetaan aikaisintaan 16 vuoden iässä ja sen laajuus on 500 tuntia. Opintoihin voi sisältyä rinnakkaisia opintokokonaisuuksia, lisäopintoja ja lyhytkursseja.

Opintojen tarkoituksena on oppilaan luovan ajattelun ja kuvataiteellisen ilmaisun syventäminen opintoja laajentamalla tai niitä painottamalla hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti ja valitsemiaan työtapoja käyttäen. Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja yhteiskuntaan.

 

Ateljeepaja

Kuvataidekoulun 16-19-vuotiaat oppilaat toteuttavat oman projektin haluamassaan työpajassa tai -pajoissa. Projektin kesto on yksi lukuvuosi. He kokoavat työskentelystään lopputyön ja portfolion asettaen ne esille yhteiseen näyttelyyn lukuvuoden lopussa. Oppilas tekee töitään itsenäisesti koulun tiloissa ja sen ulkopuolella. Prosessin aikana hän harjoittelee taiteellisen työn suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja näyttelyn kokoamista. Opiskeluun sisältyy myös ohjattuja ryhmätapaamisia. Aineopettajat ja ryhmän ohjaaja tukevat ja opettavat työskentelyn eri vaiheissa. Ateljeepajan töistä kootaan keväällä ryhmän yhteinen näyttely.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kaksi lasta istuu lattialla.  Heidän edessään on erikokoisia puupalikoita joiden päälle on aseteltu erilaisia esineitä. Niistä heijastuu varjoja taustana olevalle seinälle.

Grafiikka

Pajassa tutustutaan grafiikan koho- ja syväpainomenetelmiin, esimerkiksi lino- ja puupiirros, etsaus, akvatinta, carborundum ja collagrafia. Myös serigrafian kokeileminen on mahdollista. Painolaattoja valmistetaan eri menetelmillä ja vedostetaan kuviksi. Työskentely on ajoittain sottaista, joten suojavaatteet ovat tarpeen.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Käsi vetää paperista grafiikanvedosta painolaatalta

Keramiikka

Keramiikan työpajassa opiskellaan vaihtelevasti keramiikan käsinrakennustekniikoita (muovailu, makkara- ja levytekniikka), dreijausta ja muottityöskentelyä valu- ja painelumuotilla. Oppilaat työskentelevät yhteisten teemojen ympärillä, mutta aikaa annetaan myös omien ideoiden toteutukseen. Lukuvuoden aikana tehdään niin käyttöesineitä kuin veistoksia. Tutustumme erilaisiin savimassoihin, koristelutekniikoihin ja lasittamiseen. Keramiikan historia kulkee luontevasti matkassa mukana.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Keramiikkamajoja nurmikolla syksyn lehtien seassa

Kuvanveisto

Kuvanveistotyöpajassa tehdään veistoksia käyttäen perinteisiä materiaaleja ja tekniikoita: muovaillaan savea, opetellaan kipsimuotin tekoa sekä kipsivalua. Puuta käytetään muotoiltavana materiaalina; vuoleskelu, veisto sekä materiaalina erilaisten rakenteiden tekemiseen. Työvälineet ovat pääasiassa perinteisiä käsityökaluja; puukot, taltat, sahat ym. Puuntyöstökoneita oppilaat eivät käytä / vrt. koulun tekniset työt. Harjoitustyöt ovat sekä vapaavalintaisia että havaintoon perustuvia so. muovaillaan mallin mukaan. Työpajassa tutustutaan kuvanveiston historiaan sekä nykykuvanveistoon : kirjat, näyttelykäynnit, työhuonevierailut.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kaksi nuorta puutyöluokassa työpöytien äärellä. Taustalla seinällä työkaluja.

Kuvataide I

Kuvataidekoulun vasta aloittaneille nuorille (yli 13-vuotiaat) on tarjolla periodimaisesti työpajoihin perehdyttävä Kuvataide I -paja. Pajassa tutustutaan työpajojen alueisiin (grafiikka, kuvitus, keramiikka, kuvanveisto, paperi, piirustus/maalaus, valokuvaus, video/elokuva) n. 5 viikon jaksoissa. Opiskelun aikana saa kuvan eri työpajojen sisällöstä ja kuvataide I -pajan jälkeen onkin helpompi valita seuraaviksi lukuvuosiksi erilaisia työpajoja. Myös koulun nykyiset oppilaat voivat valita Kuvataide I -pajan.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Oppilas pitelee kasvojensa edessä filmiä, kasvot ovat taustalla sumeat

Paperipaja

Pajassa tutustutaan paperitaiteeseen, perehdytään käsintehtyyn paperiin, paperin käyttöön taiteessa ja valmistetaan kaksi- ja kolmiulotteisia paperitöitä. Työskentely tapahtuu märkätilassa sen kosteuden vuoksi.

Piirustus ja maalaus (PIMA)

Maalauksen työpajassa perehdytään maalaustaiteen eri tekniikoihin, materiaaleihin ja välineisiin : öljyväri-, akryyli-, vesiväri-, guassi- ja temperamaalaus. Myös erilaisia sekatekniikkakokeiluja tehdään. Maalaustöiden yhteydessä tarkastellaan sommittelua ja värioppia, tutkitaan kuvan rakennetta, elementtien keskinäisiä suhteita ja keskustellaan maalauksen sisällöstä ja ilmaisullisista tekijöistä. Maalaustaiteen historiaan ja nykyhetkeen perehdytään katselemalla taidekirjoja, elokuvia, dioja ja käymällä kuvataidenäyttelyissä.

Piirtäminen keskittyy samojen asioiden tutkimiseen kuin edellä maalausosiossa on kerrottu. Piirtämisen välineistöä laajennetaan hiili- ja liitupiirtämisestä pastellitöiden tekemiseen ja tussipiirtämiseen. Piirtämisessä kuten maalaamisessakin aiheita tutkittaessa keskitytään usein näköhavaintoon niin ulko- kuin sisätiloissa sekä vapaampaan ilmaisuun.

Opintoihin sisältyy lopputyö, joka muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Selkäpuolelta kuvattu nuori jolla on punaiset hiukset ja punainen pusero. Tekee sinisävyistä teosta.

Sarjakuva ja animaatio

Sarjakuva- ja animaatiotyöpajassa opitaan kehittelemään omia ideoita sarjakuviksi sekä lyhyiksi animaatioiksi. Tunneilla syvennytään sarjakuvan ja animaation käsikirjoittamiseen, kuvakäsikirjoittamiseen sekä hahmosuunnitteluun. Perinteisen piirtämisen lisäksi oppilailla on mahdollisuus opetella käyttämään Photoshop-ohjelmaa oman sarjakuvan saattamiseksi painotuotteeksi asti. Lisäksi tutustutaan esimerkkien avulla sarjakuvan ja animaation historiaan. Ideoiden kehittyessä pajassa on mahdollisuus kokeilla omien sarjakuvahahmojen elokuvallista ulottuvuutta piirros- ja pala-animaation keinoin.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kaksi nuorta valokuvastudiossa. Toinen istuu etualalla ja työskentelee tietokoneella. Takana toinen nuori kuvaa jalustalla olevalla kameralla. Taustalla on musta seinä.

Valokuvaus

Valokuvauksen työpajassa perehdytään valokuvauksen ja valokuvataiteen eri menetelmiin ja tekniikoihin: esim. neulanreikäkuvaus, solarigrafi, filmikuvaus mustavalkofilmille ja vedostaminen pimiössä, digikuvaus, studiokuvaus, digitaalinen kuvankäsittely ja tulostaminen. Harjoittelemme kameran hallintaa (valotusaika, tarkennus, polttoväli, terävyysalue) ja käyttöä itse kuvaamisessa, sekä valokuvan ilmaisullisia asioita (sisältö, valo, kuvauskulma, sommittelu, rajaus) erilaisten kuvausharjoitusten kautta. Tutustumme käyttökuvan ja valokuvataiteen tekijöiden tuotantoon kirjojen, internetin, dokumenttielokuvien ja näyttelykäyntien kautta. Keskitymme vuoden aikana myös pidempiin kuvausprojekteihin, joissa käsittelemme koulun vuosittaisia yhteisiä teemoja aiheeseen sopivalla tekniikalla. Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Pimeässä huoneessa otettu punasävyinen kuva, kaksi nuorta työskentelee pimiössä.

Video ja elokuva

Videon/elokuvan työpajassa perehdytään elokuvataiteen eri alueisiin: näytelmäelokuva, dokumentti, animaatio, kokeellinen elokuva ja videotaide. Opiskelemme mm. käsikirjoittamista, kuvausta ja editointia, eli kuinka elokuvan eri keinoin (kuva, ääni, editointi) saadaan kerrottua tietty tarinan tai asia. Opetuksen rungon muodostavat elokuvakatselut ja -analyysit, joiden pohjalta teemme kuhunkin aiheeseen liittyviä harjoitusvideoita ryhmä-, pari-, tai yksilötöinä. Kuvaukseen käytetään HD-tason digivideo-, ja digijärjestelmäkameroita, ja editointiin ja animaationtekoon Final Cut Pro X, Motion ja Dragonframe-ohjelmia. Käytössä on myös erillisiä mikrofoneja, videovalaisimia ja pieni studiotila.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Selkäpuolelta kuvattu nuori, joka kuvaa videokameralla kahta muuta nuorta jotka seisovat kauempana. Taustalla puita, autoja ja tiilirakennus.

 

Pääset lukemaan ajantasaisen opetussuunnitelman Tiedostot-sivulta.

Päivitetty 21.4.2021