PERUSOPINNOT 3

13–15 -vuotiaille

Perusopintojen kolmas opintokokonaisuus muodostuu työpajaopinnoista, jotka aloitetaan noin 13-vuotiaana. Opintokokonaisuuden laajuus on 300 tuntia (opetuskerta on 3x45 min) ja pääsääntöisesti se suoritetaan kolmessa vuodessa. Oppilaita kannustetaan tutustumaan monipuolisesti työpajatarjontaan valitsemalla rinnakkaisia tai vaihtoehtoisia työpajoja.

Opetusta tarjotaan seuraavilla kuvataiteen aloilla: piirustus ja maalaus, kuvanveisto ja muu kolmiulotteinen työskentely, grafiikka, keramiikka, valokuvaus, videokuvaus, sarjakuva ja animaatio. Opetusohjelmaan voidaan sisällyttää myös muita pajoja. Työpajat etenevät vuosittain, esim. keramiikka I-III, joista kukin suoritetaan yhdessä lukuvuodessa. Opintojen yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja sisällöt kirjataan vuosittain päivitettävään työpajaoppaaseen.

Työpajoissa syvennetään aiempina vuosina hankittuja tietoja ja taitoja itse valituilla kuvataiteen alueilla. Opinnoissa pyritään kohti työprosessin monipuolista osaamista ja suunnittelu-, ilmaisu-, arviointi- ja analysointitaitojen kokonaisvaltaisempaa hallintaa (taidesuhde ja visuaalinen lukutaito). Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden luovaa ajattelua, mielikuvitusta ja persoonallista ilmaisua kunkin taidot ja tavoitteet huomioiden.

 

Työpajaopas

Tutustu kaikkiin tarjolla oleviin työpajoihin Työpajaoppaasta >>

 

Pääset lukemaan ajantasaisen opetussuunnitelman Oppaat -sivulta >>

 

Oppialaat

Päivitetty 25.5.2022