PERUSOPINNOT 3

Rakenne

Perusopintojen kolmas opintokokonaisuus muodostuu työpajaopinnoista, jotka aloitetaan noin 13-vuotiaana. Opintokokonaisuuden laajuus on 300 tuntia (opetuskerta 3x45 min) ja pääsääntöisesti se suoritetaan kolmessa vuodessa. Oppilas voi valita joka vuosi eri työpajan tai syventää vuosittain osaamistaan yhdellä taiteenalalla. Oppilaita myös kannustetaan tutustumaan monipuolisesti työpajatarjontaan valitsemalla rinnakkaisia työpajoja. Useamman samanaikaisen työpajan suorittaminen kerryttää perusopintoja, jolloin oppilas pääsee siirtymään syventäviin opintoihin jo ennen 16-vuoden ikää. Vaihtoehtoisesti rinnakkaisopinnoilla voi korvata aiempia puuttuvia perusopintojen opintoja. Rinnakkaisopinnot sisältyvät lukukausimaksuun. 

Huom! Perusopintojen tuntien puuttuminen ei ole este kuvataidekouluharrastukselle. Kuvataidekoulu on kaikkien harrastus ja opintokokonaisuuksien suorittaminen ei ole pakollista.

Opintokokonaisuus Opintoryhmä Aloitusikä Laajuus Oppitunnin pituus
Perusopinnot 3 300 h 3 x 45 min
Työpaja  13v. 100 h
Työpaja  14v. 100 h
Työpaja 15v. 100 h
+ lisäopinnot  

Perusopintojen päättötodistus

Perusopetuksen opintokokonaisuudet (yht. 800 h) suoritettuaan oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen ja siirtyy opiskelemaan syventäviä opintoja >>

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus yht. 800 h

 

Tavoitteet

Työpajoissa syvennetään aiempina vuosina hankittuja tietoja ja taitoja itse valituilla kuvataiteen alueilla. Opinnoissa pyritään kohti työprosessin monipuolista osaamista ja suunnittelu-, ilmaisu-, arviointi- ja analysointitaitojen kokonaisvaltaisempaa hallintaa (taidesuhde ja visuaalinen lukutaito). Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden luovaa ajattelua, mielikuvitusta ja persoonallista ilmaisua kunkin taidot ja tavoitteet huomioiden.

 

Työpajat

Työpajojen opetustarjonta saattaa vaihdella, mutta joka vuosi opetusta pyritään tarjoamaan seuraavilla kuvataiteen aloilla:

  • animaatio
  • grafiikka
  • keramiikka
  • kuvanveisto ja muu kolmiulotteinen työskentely
  • maalaus
  • piirustus
  • sarjakuva
  • valokuvaus
  • videokuvaus

Opetusohjelmaan voidaan sisällyttää myös muita pajoja.  Opintojen yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja sisällöt kirjataan vuosittain päivitettävään työpajaoppaaseen. 

Työpajaopas

Tutustu tarjolla oleviin työpajoihin Työpajaoppaasta >>

 

Opetussuunnitelma

Pääset lukemaan ajantasaisen opetussuunnitelman Oppaat -sivulta >>

 

Oppialaat

Päivitetty 7.2.2023