LUKUKAUSIMAKSUT

Opetuksen lukukausimaksut

Lukukausimaksut laskutetaan sekä syys- että kevätlukukauden alussa. Maksut kuluvalle lukuvuodelle ovat:
 
  • Varhaisiän kuvataidekasvatus (4-6 -v.) 140 € / lukukausi
  • Perusopetus 1 (7-9 -v.) 140 € / lukukausi
  • Perusopetus 2 (10-12 -v.) 150 €  / lukukausi
  • Perusopetus 3 ja syventävät opinnot (13+ -v.) 160 € / lukukausi

 

Huomioi seuraavat maininnat kuvataidekoulun säännöistä:
Lukukausimaksusta peritään puolet, jos ilmoitus oppilaspaikan perumisesta tehdään neljän ensimmäisen opetusviikon aikana. Sen jälkeen peritään koko lukukausimaksu. Oppilaspaikka on sanottava irti kirjallisesti tai sähköpostilla rehtorille. Koko kevätlukukauden lukukausimaksu peritään, mikäli opiskelupaikkaa ei ole peruttu kirjallisesti tai sähköpostilla edellisen vuoden loppuun mennessä! Välivuotta tai -kautta pitävä oppilas säilyttää oppilaspaikkansa maksamalla 50% lukukausi­maksusta. Välivuodelle jäämisestä on ilmoitettava neljän ensimmäisen opetusviikon aikana. Sen jälkeen peritään koko lukukausimaksu.
 
 

Sisaralennus

Uusi oppilas on oikeutettu sisaralennukseen, jos sisarus on jo koulun oppilaana. Sisaralennus on 10€.

 

Vapaaoppilaspaikka

Vanhempien alhainen tulotaso voi oikeuttaa kuvataidekoulun oppilaan lukukausimaksun huojennukseen tai vapautukseen. Maksuvapautushakemus haetaan lukukausittain. Syyslukukauden hakemus haetaan syyskuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden hakemus haetaan tammikuun loppuun mennessä.
 
Hae vapaaoppilaspaikkaa täyttämällä sähköinen hakulomake >>
Päivitetty 30.10.2023