LOPPUTYÖ

Sisältö

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä muodostuu perusopinnoista  (800 h) ja syventävistä opinnoista >> (500 h), yht. 1300 h. Laajan oppimäärän päättötodistuksen saadakseen on syventävien opintojen loppuvaiheessa tehtävä lopputyö (100 h). Lopputyöhön kuuluvat teos tai teossarja, työpäiväkirja ja portfolio sekä ohjaustunteihin, näyttelykäynteihin, lopputyönäyttelyn rakentamiseen ja lopputyöseminaariin osallistuminen. Lopputyöstä saa kirjallisen arvion, joka perustuu oppilaan omiin sekä opetussuunnitelmassa määritettyihin tavoitteisiin. Kuvataidekoulua voi jatkaa vielä lopputyön jälkeenkin aina 20-vuotiaaksi saakka

Lisää opintojen rakenteesta voi lukea Opintojen rakenne >> -sivulta.

Jos oppilaalta puuttuu päättötodistukseen tarvittavia tunteja hän voi täydentää puuttuvat opinnot käymällä rinnakkaisia työpajoja tai hyväksilukemalla aiempaa osaamista.

 

Rakenne

Teos tai teossarja

Sisältö rakentuu oppilaan omista lähtökohdista. On hyvä valita tarpeeksi haastava ja mielenkiintoinen aihe, jossa riittää tutkittavaa. On myös hyvä hankkia aiheesta taustatietoa ja miettiä, mitä haluaa teoksellaan kertoa. Teos tehdään tekniikalla, josta oppilaalla on eniten kokemusta. Teosta tehdessä ilmaisuun haetaan uutta, persoonallista otetta. Taiteellisen työn vaiheet aiheen suunnittelusta sen kehittelyyn ja teoksen toteutukseen tulevat tutuiksi ja ne tallennetaan työpäiväkirjaan, jonka materiaalista laaditaan portfolio lopputyönäyttelyyn. Teoksen voi tehdä myös pari- tai ryhmätyönä, ja materiaalit siihen saa koululta. Teosta tehdään viikoittain omilla tunneilla oman opettajan ohjauksessa, mutta koululla voi työskennellä myös erikseen sovittavina aikoina.

Työpäiväkirja ja portfolio

Portfolion pohjana on työpäiväkirja, johon kirjataan lopputyöprosessin vaiheita kirjoittamalla ja kuvin. Työpäiväkirja voi olla perinteinen luonnoskirja tai esim. Sway-ohjelmalla rakennettu digitaalinen työpäiväkirja. Myös itse portfolio voi olla joko kirja tai digitaalinen portfolio. Ensimmäinen asia työpäiväkirjassa on työsuunnitelma aikatauluineen. Luonnospiirustukset ja valokuvat työvaiheista on tärkeää tallentaa työpäiväkirjaan portfoliota varten.

Portfoliossa on hyvä pohtia omaa työskentelyä ja sitä, miten se suhteutuu taiteen suuntauksiin. Voi pohtia vaikkapa kenen tai keiden taiteilijoiden teoksista tai millaisesta taiteesta on kiinnostunut ja miten ne/se ovat vaikuttaneet työskentelyyn. Portfoliossa voi myös esitellä aiempia töitä, etenkin jos ne liittyvät lopputyöprosessiin aiheen tai tekniikan puolesta. Portfolio on esillä lopputyönäyttelyssä, siihen kannattaa siis laittaa vain asioita, jotka on valmis jakamaan.

Ohjaustunnit

Lopputyöntekijät kokoontuvat yhteisiin tapaamisiin noin 3 – 4 kertaa lukuvuoden aikana. Keskustelut opettajien ja lopputyöryhmän kanssa edistävät tavoitteiden jäsentymistä.

Lopputyönäyttely ja -seminaari

Huhtikuussa lopputöistä kootaan näyttely, jonka ripustukseen ja tiedotukseen oppilaat osallistuvat. Näyttelyn aikana pidetään lopputyöseminaari, jossa oppilaat esittelevät työnsä vierailevalle kuvataiteilijalle, joka arvioi teoksia.

 

Aikataulu

Syyskuu

 • ensimmäinen tapaaminen
 • työsuunnitelma laadinta ja sen hyväksyttäminen
 • työn aloitus

Lokakuu

 • ohjaustunti
 • työskentelyä omilla tunneilla ja itsenäisesti

Marraskuu

 • näyttelykäynti
 • työskentelyä omilla tunneilla ja itsenäisesti

Joulukuu

 • ohjaustunti
 • työskentelyä omilla tunneilla ja itsenäisesti

Tammikuu

 • työskentelyä omilla tunneilla ja itsenäisesti

Helmikuu

 • ohjaustunti
 • taiteilijatapaaminen ja työpaja
 • työskentelyä omilla tunneilla ja itsenäisesti

Maaliskuu

 • töiden viimeistely
 • näyttelyn tiedotusmateriaalin laatiminen opettajan opastuksella

Huhtikuu

 • lopputyönäyttelyn ripustus
 • avajaiset
 • lopputyöseminaari
Päivitetty 8.2.2023