VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUS

Sisältö

Varhaisiän kuvataidekasvatuksen piiriin voi hakeutua 4–6 -vuotiaana. Keskeisiä sisältöjä varhaisiän kuvataidekasvatuksessa ovat kuvallisen ilmaisun perusasioihin (väri, muoto, tila) ja perusmenetelmiin (piirtäminen, maalaaminen, valo- ja videokuvaus, animaatio), tutustuminen ts. kuvallisen kielen alkeiden opettelu, ympäristön havainnointi (luonto, rakennettu ja esineympäristö) ja havaintojen ja mielikuvien muuntaminen teoksiksi.

Tavoitteet

Varhaisiän kuvataidekasvatuksen lähtökohtana ovat lapsen maailmaan liittyvät visuaalisen kulttuurin ilmiöt ja lapsen omat kokemukset. Opetuksessa näitä ilmiöitä lähestytään leikinomaisin keinoin käyttäen hyväksi lapsen luontaista intoa, uteliaisuutta ja mielikuvitusta. Lasta rohkaistaan ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Tavoitteena on vahvistaa lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan tutkivien, kokeilevien sekä taiteiden ja tieteiden välisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä, mutta sietämään myös epäonnistumisia sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. 

Motorisia taitoja, pitkäjänteisyyttä, työn ääreen hiljentymistä  ja keskittymistä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia materiaaleja, työtapoja ja välineitä. Materiaalien, välineiden ja kuvamaailman moninaisuus luovat pohjaa omalle, persoonalliselle ilmaisulle. Turvallinen, leikkiin ja mielikuvituksen käyttöön kannustava oppimisympäristö mahdollistaa edellä mainitut toimintatavat.

 

Opetussuunnitelma

Pääset lukemaan ajantasaisen opetussuunnitelman Oppaat -sivulta >>

 

Kuvassa suuri koristeltu pahvilaatikko, josta kurkistaa oppilaita.

Päivitetty 6.2.2023