OPINTOJEN RAKENNE

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnot

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän (48,1 opintopistettä) tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle. Taiteenalan laajan oppimäärän opinnot tarjoavat mahdollisuuksia osaamisen monipuoliseen ja päämäärätietoiseen kehittämiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Oppilaita innostetaan käyttämään taidetta myös yhteistyön, vaikuttamisen ja osallistumisen välineenä.

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä jakautuu kahteen kokonaisuuteen; perusopintoihin >> ja syventäviin opintoihin >>. Perusopintojen (29,6 opintopistettä) tarkoituksena on taiteenalalle keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen (18,5 opintopistettä) aikana opintomahdollisuuksia laajennetaan tai painotetaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Taiteenalan laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö >>. Sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, lisäopintoja ja lyhytkursseja. Opetus tapahtuu 8 - 10 oppilaan ryhmissä.

Opetukseen voi tulla mukaan matalalla kynnyksellä 7 - 19 -ikävuosien aikana, mutta taiteen perusopetuksen sekä laajan oppimäärän päättötodistuksiin vaaditaan Opetuslautakunnan >> määrittämät vähimmäistuntimäärät. Oppilaat, joilla ei täyty opetustunnit perusopetuksen tai syventävien opintojen päättötodistusta varten on mahdollisuus hyväksilukea aiempaa osaamista tai pyytää osallistumistodistus.

Alla olevassa taulukossa on avattu opintojen rakennetta tarkemmin. Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Lukuvuodessa on 33 opintoviikkoa, syyslukukaudella 15 ja kevätlukukaudella 18.

Perusopinnot

(29,6 opintopistettä)

Opintokokonaisuus Opintoryhmä Aloitusikä Laajuus Oppitunnin pituus
Perusopinnot 1 200 h 2 x 45 min
PO 1 7v. 66 h
PO 2 8v. 66 h
PO 3 9v. 66 h

 Tutustu 7-9 -vuotiaille suunnatun Perusopinnot 1 -kokonaisuuden sisältöihin >>

 

Perusopinnot 2 300 h 3 x 45 min
PO 4 10v. 100 h
PO 5 11v. 100 h
PO 6 12v. 100 h
+ lisäopinnot

 Tutustu 10-12 -vuotiaille suunnatun Perusopinnot 2 -kokonaisuuden sisältöihin >>

 

Perusopinnot 3 300 h 3 x 45 min
Opetusaine  13v. 100 h
Opetusaine  14v. 100 h
Opetusaine  15v. 100 h
+ lisäopinnot  

   Tutustu 13-15 -vuotiaille suunnatun Perusopinnot 3 -kokonaisuuden sisältöihin >>

 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus yht. 800 h

 

Syventävät opinnot

(18,5 opintopistettä)

Syventävät opinnot 500 h 4 x 45 min
Opetusaine 1 16v. 133 h
Opetusaine 2 17v. 133 h
Opetusaine 3 18v. 133 h
+ Lopputyö 100 h
+ lisäopinnot  

   Tutustu 16+ -vuotiaille suunnatun Syventävien opintojen -kokonaisuuden sisältöihin >>

 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus yht. 1300 h
Päivitetty 11.12.2023