OPINTOJEN RAKENNE

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnot

Perusopinnot

Opintokokonaisuus Opintoryhmä Aloitusikä Laajuus Oppitunnin pituus
Perusopinnot 1 200 h 2 x 45 min
PO 1 7v.
PO 2 8v.
PO 3 9v.

 

Perusopinnot 2 300 h 3 x 45 min
PO 4 10v.
PO 5 11v.
PO 6 12v.
+ lisäopinnot

 

Perusopinnot 3 300 h 3 x 45 min
Opetusaine 1-3 13v.
Opetusaine 1-3 14v.
Opetusaine 1-3 15v.
+ lisäopinnot  

  

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus yht. 800 h

 

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot 500 h 3 x 45 min
Opetusaine 1-3 16v. -19v.
+ lisäopinnot  

 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus yht. 1300 h
Päivitetty 25.3.2022