Vesilaitoksen tekemästä työstä ei ole mahdollista saada kotitalousvähennystä

Kaupungin organisaatiossa toimivan Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen tekemästä työstä ei ole mahdollista saada kotitalousvähennystä. Vähennyskelvottomuus johtuu siitä, että ennakkoperintärekisteröinnin lisäksi yhtenä kotitalousvähennyksen edellytyksenä on hallituksen esityksen (HE 144/2006) perustelujen mukaan, että kotitalousvähennys myönnetään ainoastaan sellaisesta työkorvauksesta, joka verotetaan maksun saajan tuloverotuksessa. Kunnalle ja kaupungille maksetuissa suorituksissa tämä edellytys ei täyty.

Päivitetty 19.10.2022

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14