Sähkökatkojen vaikutus vesihuoltoon

Hyvinkään Vesi on varautunut erilaisiin häiriötilanteisiin ja pyrkii huolehtimaan, että vesihuolto toimii mahdollisimman häiriöttömästi lyhyiden sähkökatkojen aikana.

Vedenkäyttäjien on hyvä varautua häiriöihin myös itse:

  • Varastoi puhdasta vettä muutaman päivän tarpeeseen. Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

  • Tarkista, voivatko kiinteistön vesimittari tai vesijohdot jäätyä. Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

  • Tarkista mahdolliset kiinteistökohtaiset vesijärjestelmät.
    Mikäli kiinteistössä on esim. paineenkorotus-, jätevesi- tai perusvesipumppu tai sammutusvesijärjestelmä, tulee kiinteistön käyttäjien tiedostaa sähkökatkon vaikutukset näihin järjestelmiin.

Vedenkäyttäjien toiminta sähkökatkon aikana:

  • Vältä vedenkulutusta, esim. siirtämällä suihkuun/kylpyyn menoa, käsipyykkäystä tai -tiskausta, jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä.

  • Estä vesijohtojen ja vesimittarin jäätyminen. Seuraa tilojen lämpötilaa.

  • Seuraa lämminvesivaraajan toimintaa, jotta veden lämpötila ei pysyvästi laske alle 55 °C. Vaikka toimitettu vesijohtovesi on hyvälaatuista, kiinteistön omistajien pitää huolehtia, että lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä huolimatta laske niin alhaiseksi, että olosuhteet ovat suotuisat legionella-bakteerien kasvulle.

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon aikana, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes sen laatu on normaali.  Vesihuoltolaitos ja kunnan terveydensuojeluviranomainen tiedottavat tarvittaessa talousveden laatuun liittyvistä asioista.

Mikäli sähkökatko aiheuttaa häiriöitä vedenjakeluun tai muuten vesihuoltoon, niistä tiedotetaan vesihuoltolaitoksen verkkosivulla www.hyvinkaanvesi.fi , jota kannattaa seurata. Hyvinkään Vedellä on käytössä myös häiriötekstiviestipalvelu. Palvelun avulla viesti voidaan kohdistaa niille alueille, joita häiriö koskee. Palveluun on mahdollisuus lisätä vain yksi matkapuhelinnumero kulutuspistettä kohden. Yhteystietojen muutokset eivät päivity järjestelmäämme automaattisesti. Ilmoita muutoksista p. 040 832 5353 tai sähköpostilla vesihuolto@hyvinkaa.fi

HUOM! Useamman huoneiston kiinteistöissä järjestelmään laitetaan esim. isännöitsijän numero ja hän tiedottaa edelleen asukkaita mahdollisesta häiriötilanteesta.

Päivitetty 5.12.2022

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14