Ahdenkallio-Ylentola

Ridasjärventien, Untolantien ja Koivukujan tienoilla sijaitsee useita vanhoja maatiloja, sodanjälkeisen asutustoiminnan myötä syntyneitä tiloja sekä uudempaa rakentamista. Alueen yhteisenä kokoontumispaikkana toimii entinen Ahdenkallion kansakoulu, myöhemmin nuorisotalo, jota ylläpitää aktiivinen Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys.

Ahdenkallion kartanon ensimmäinen päärakennus, Waldemar Aspelinin suunnittelema päärakennus valmistui 1905. Kartanon maat muodostettiin Hausjärven puolella sijaitsevan Erkylän kartanon eteläisimmistä osista. Viljelyala on 1990-luvulta asti ollut vuokralla, eikä kartanolla ole yritystoimintaa.

ahdenkallion kartano.jpg
Kuva: Samppa Mustonen, Ahdenkallion kartano

Päivitetty 21.2.2023