Hyvinkään ympärille voi kasvaa suuri logistiikkakaupunki

Toimialojen rajojen väliset tehtävien jaot muuttuvat jatkuvasti: yhä enemmän jalostusta ja lisäarvopalveluita siirtyy logistiikkapalveluyritysten tehtäväksi ja niin teollisuuden räätälöitävät tuotteet kuin verkkokaupankin kasvu johtavat yhä ohuempiin tavaravirtoihin, joissa logistiikkatilan ja erityisesti tehtävän työn määrä kasvaa suhteessa moniin muihin toimialoihin. Varasto-, terminaali- ja muiden logistiikkatoimintojen sijoittumista kannattaakin siksi tarkastella pelkkää kuljetusjärjestelmää laajemmin. Viime mainitulla on silti oma iso merkityksensä.

Niissä tapauksissa, kun asiakastoimituksella on lyhyt tilaus-toimitusaikavaatimus, varasto- ja logistiikkapalvelu on tyypillisesti hyvin lähellä loppukäyttäjää. Näiden tunnistaminen yhdistettynä tarjontapuolen ominaisuuksiin auttaa tunnistamaan niitä toimintoja, joissa Etelä-Suomi on kilpailukykyinen sijainti esimerkiksi Etelä-Ruotsiin ja Viroon verrattuna. Kotimaista kilpailukykyä pitää vaalia jatkossakin niin, että Suomeen kannattaa sijoittaa ja sijoittua. Kansainvälinen yritys ei osaa hahmottaa täällä kuntarajoja samalla tavalla kuin me suomalaiset, mutta ”Greater Helsinki” on varmaan yksi tunnistettavissa oleva alue, vaikka sen määritelmä ei olisikaan kovin tarkka, jota taas ”Helsinki-Uusimaa Region” on. Kuntien yhteinen invest in -markkinointi saattaa tuottaa naapurikunnalle hyvän lopputuloksen, kun itse joutuu jäämään odottamaan seuraavaa projektia, mutta silti seudulle tulevat investoinnit palvelevat kaikkien hyvää; onhan meillä kuitenkin suhteellisen laaja työssäkäyntialue tässä kyseessä.

Tyypillisesti logistiikkatoiminnot sijoittuvat lähelle merkittäviä solmukohtia, kuten suurimpia markkinoita, satamia, lentokenttiä ja väylien risteyskohtia. Nämä auttavat kuljetusten toteutumisessa, lyhyissä toimitusajoissa ja edullisissa kuljetuskustannuksissa. Asumiskeskittymiä tarvitaan myös osaavan työvoiman tarjonnassa, joten niin asumisessa kuin koulutuksessakin kannattaa olla vaihtoehtoja. Eikä edullisen, varman ja ekologisen energian saatavuuskaan ole kovin pieni asia. Oikeastaan kaikilla näillä muuttujilla Hyvinkään seutu voi olla vahva vaihtoehto useiden yritysten logistiikkatoiminnoille. Esimerkiksi Hangon ja Vuosaaren satamat, kasvuvyöhyke pääkaupungista Pirkanmaalle lentokenttineen, valta- ja rautateiden solmukohtineen ovat tarjolla meille. Itse asiassa rautatien merkitys saattaa palata ja olla yksi käyttämätön lisävalttikortti. LIMOWA ry on mukana niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä keskustelussa logistiikkajärjestelmien kehittämisessä, ja nk. yhdistettyihin kuljetuksiin on voimakkaasti kiinnostusta eri puolilla Eurooppaa. Tämä ovat teoreettinen lisämahdollisuus seudullemme, kun Etelä-Suomeen tarvitaan joka tapauksessa uusia lastauspaikkoja.

Yritykset saattavat tarkastella sijoittumispäätöksiään myös erilaisten matemaattisten optimointimallien avulla. Tyypillisimmin se on painovoimamalli, mutta myös nk. minimax -malli saattaa näyttää Hyvinkään seudun erinomaisen hyväksi sijoittumiskohteeksi logistiikkatoiminnoille. Ensimmäinen varsinkin silloin, kun jakelu tapahtuu Suomessa valtakunnallisesti ja yritys haluaa keskittää varastojaan. Tämä on luontevaa myös väestöllisen painopisteen (tulee Hämeenlinnasta etelään) ja tuotannon keskipisteen (Riihimäki) mukaan. Toisaalta arkikokemuksemme LIMOWA ry:n toiminnassa tukevat ajattelua siitä, että subjektiivisilla muuttujilla, kuten esimerkiksi yrittäjän tai johdon asuinpaikoilla ja mieltymyksillä on yllättävän vankka vaikutus potentiaalista sijoittumiskohdetta kartoitettaessa.

Yritysten tarve konkretisoituu usein hyvin nopealla aikajänteellä, eli kaavallista ja infrallista valmiutta tiettyyn pisteeseen asti olisi hyvä olla olemassa. Jälkimmäisessä oltava toki tasapaino yli-investointien välttämiseksi ja varsinaisen käyttäjäyrityksen lopullisten vaatimusten välillä. Hyvinkään seudulla kannattaakin hahmottaa erilaisia yritysten tarpeita ja lähestymistapoja jatkossakin tarkasti, jotta voimme tarjota sijoittumisen edellytykset ja saada jatkossakin suurhankkeita palveltua. Meillä on jo mukavasti tätä ekosysteemiä niin palveluntarjoajina, käyttäjäasiakkaina, asiantuntijoina kuin teknologiatoimijoinakin. Tämä on hyvä pohja ponnistaa eteenpäin varmistamaan niin nykyisten toimijoiden kilpailukyky kuin uusienkin toimijoiden sijoittumismahdollisuudet.

Heikki Lahtinen
Toiminnanjohtaja

Heikki Lahtinen

Heikki Lahtinen on LIMOWA ry:n toiminnanjohtaja. LIMOWA toimii valtakunnallisesti logistiikan kehittämishankkeiden puolueettomana edistäjänä yhdessä jäsentensä ja sidosryhmiensä kanssa. Merkittävä osa toiminnasta on kotimaisten aktiviteettien yhdistäminen eurooppalaisiin kehittämislinjoihin. LIMOWA ry:n toimitilat ovat Teknologiakeskus TechVilla Oy:n yhteydessä, jolta yhdistys myös hankkii hallinto- ja infrastruktuuripalvelut. LIMOWA:n asiantuntijoita on ollut mukana myös TechVillan projektitoiminnassa mm. ”teollisuuden digitaaliseen uudistumiseen” liittyvissä hankkeissa.


>> Aiemmat kolumnit

Päivitetty 20.12.2022