Vastaa Uudenmaan osaamistarvekyselyyn 7.2.2023 mennessä

Vastaamalla voit auttaa kehittämään koulutusta oman alueen työelämän ja tulevaisuuden tarpeisiin.


Etsimme näkemyksiä siitä, millaista osaamista eri ammattialoilla tarvitaan vuonna 2030.

Alueelliseen osaamistarvekyselyyn vastaamalla voit auttaa kehittämään koulutusta oman alueen työelämän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueellisessa koulutussuunnittelussa, koulutuksen rahoittamisessa ja ammattibarometrin kehittämisessä. Alueiden tuloksia käsitellään maakuntien työpajoissa. Tuloksia julkaistaan aikanaan myös Opetushallituksen verkkosivuilla.

Kaikki kyselyssä mukana olevat ammattialat löytyvät yhden ja saman kyselylinkin takaa. Kyselyyn on valittu pahiten työvoimapulasta kärsiviä ammattialoja. Valitut ammattialat on koottu yhteistyössä alueellisten ennakointiasiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja ja kyselylinkin löydät tästä

Päivitetty 1.2.2023