Hyrian Osaamistakuu palkittiin vuoden VIMMAtekona AMKEn VIMMA-seminaarissa

Hyrian Osaamistakuu on saanut Vuoden VIMMAteko -palkinnon Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn VIMMA-seminaarissa Tampereella 4.6.2024.

Palkinto myönnettiin Osaamistakuulle sen merkittävästä vaikutuksesta ammatillisen koulutuksen mielikuvaan ja arvostukseen.

Vuoden VIMMAteko – Taustaa ja tavoitteet

Vuoden VIMMAteko -palkinto jaetaan vuosittain viestinnälliselle teolle, joka edistää ammatillisen koulutuksen myönteistä mielikuvaa ja arvostusta. Tunnustuksen saajan valinnassa painotetaan erityisesti teon vaikutusta ja ainutlaatuisuutta. Palkinnon jakamisen tavoitteena on kannustaa vastaavien viestintätekojen monistamiseen yhä useammassa oppilaitoksessa. Palkittavan teon valitsee VIMMAn suunnittelutiimi yhteistyössä AMKEn edustajien ja viestintäverkoston puheenjohtajiston kanssa.

Osaamistakuun palkitsemisen perustelut

Hyrian Osaamistakuu nousi esiin seuraavilla perusteluilla:

Viestinnällinen merkittävyys ja ainutlaatuisuus: Osaamistakuu on merkittävä ja ainutlaatuinen aloite, joka vahvistaa ammatillisen koulutuksen mainetta ja houkuttelevuutta. Se tarjoaa konkreettisen vastauksen huoleen siitä, että ammatillisista oppilaitoksista valmistuneilla ei olisi riittävää osaamista työelämään.

Konkreettinen ratkaisu osaamisvajeeseen: Osaamistakuu tarjoaa konkreettisen ja mitattavissa olevan ratkaisun osaamisvajeeseen. Se varmistaa, että Hyriasta valmistuneet opiskelijat täyttävät työnantajien vaatimukset ja ovat kilpailukykyisiä työmarkkinoilla.

Innovatiivisuus ja monistettavuus: Osaamistakuu on innovatiivinen lähestymistapa, joka voidaan helposti monistaa muihin oppilaitoksiin. Se on joustava ja mukautuva eri alojen tarpeisiin ja voidaan toteuttaa eri oppilaitosten resursseilla ja olosuhteilla.

Yhteistyön vahvistaminen työelämän kanssa: Osaamistakuu vahvistaa yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä. Tämä yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia: työnantajat saavat tarvitsemansa osaajat, ja opiskelijat saavat realistista ja relevanttia koulutusta, joka vastaa työelämän vaatimuksiin.

Merkitys Keski-Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Hyrian Osaamistakuu on erityisen merkittävä Keski-Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä, joissa on suuri tarve osaavalle työvoimalle. Alueella toimivat yritykset kamppailevat usein osaajapulasta, ja Osaamistakuu vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla työnantajille varmuuden siitä, että Hyriasta valmistuneet opiskelijat ovat valmiita työelämään. Tämä tukee paikallista elinkeinoelämää ja edistää alueellista talouskasvua.

Osaamistakuun myötä opiskelijat saavat konkreettista lisävarmuutta työllistymisestään, mikä tekee ammatillisesta koulutuksesta houkuttelevamman vaihtoehdon. Tämä on tärkeää erityisesti alueilla, joissa työllisyystilanne voi olla haastava. Takaamalla, että valmistuneet ovat valmiita vastaamaan työelämän tarpeisiin, Hyria edistää paikallista työllisyyttä ja ehkäisee työttömyyttä.

Hyrian kommentit palkinnosta

"On suuri kunnia saada Vuoden VIMMAteko -palkinto. Osaamistakuu on meille tärkeä hanke, jonka tavoitteena on taata opiskelijoillemme parhaat mahdollisuudet työllistymiseen ja vastata työnantajien osaamistarpeisiin. Tämä tunnustus vahvistaa uskoamme siihen, että olemme oikealla tiellä ja kannustaa meitä jatkamaan työtä ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi," sanoo Hyrian palvelujohtaja Mikko Hieta.


Etusivun kuva: Hyria / kuvaaja Milja Peltonen

Lisätietoja:

Palvelujohtaja Mikko Hieta
040 537 0410
etunimi.sukunimi@hyria.fi
www.hyria.fi/osaamistakuu

Päivitetty 17.6.2024