Opisto peruu tai keskeyttää kurssin

Hyvinkään Opistolla on oikeus peruuttaa suunniteltu kurssi, mikäli kurssille ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia tai muuttuneen tilanteen vuoksi. Tällöin kurssi perutaan n. viikkoa ennen kurssin alkamista. Kurssin osallistujaminimi on pääsääntöisesti 10 opiskelijaa.

Opisto voi myös keskeyttää käynnissä olevan kurssin, jos kurssin osallistujamäärä tippuu toistuvasti alle minimirajan. Keskeytyksistä päätetään tapauskohtaisesti. Mikäli koko lukuvuoden tai lukukauden kestävä kurssi keskeytetään, se voi keskeytysilmoituksen jälkeen jatkaa vielä kaksi opetuskertaa. Opiskelijamäärän vähentymisestä johtuvassa keskeytyksessä kurssimaksuja ei palauteta.

Mikäli opettaja sairastuu, voidaan opetuskerta tai useampia peruuttaa tai siirtää myöhemmin pidettäväksi. Mikäli kurssilta on peruutettu vain yksi opetuskerta, ei sitä korvata ylimääräisellä kokoontumiskerralla. Mahdollisista peruutuksista ilmoitetaan opiskelijoille tekstiviestillä.

Päivitetty 7.6.2022