Opintopistekurssit

Kansalaisopiston kursseilla jokaisella on mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen. Opintopistekurssi eroaa normaaleista kursseista siinä, että opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus saada kurssista arviointi, suoritusmerkintä ja opintopisteitä. Suoritusmerkinnän avulla voit osoittaa osaamisesti esimerkiksi työelämässä tai muissa opinnoissa. Opintopistekursseille voi osallistua myös normaalisti ilman opintopisteiden suorittamista.

Työelämälähtöinen opiskeleminen, jatkokouluttautuminen ja alanvaihto on monen työikäisen arkea. Puuttuvaa osaamista voidaan hankkia ja täydentää eri tavoin – nyt myös kansalaisopiston kursseilla. 

Mikä on opintopistekurssi?

opintopistekurssi merkit

Opintopistekurssi on kuvattu osaamisperusteisesti Kurssin osaamistavoitteet, laajuus ja arviointikriteerit on kerrottu kurssin kuvauksessa. Opintopistekurssien suoritukset viedään opintosuoritusmerkintänä Oma Opintopolku -palveluun. 

 

Yksi opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssin luonteesta riippuu, kuinka paljon tavoitteiden saavuttaminen edellyttää opiskelijan itsenäistä työtä oppituntien ulkopuolella.

 

Opintosuoritus voidaan hyväksyä, kun opiskelija on saavuttanut kurssin osaamistavoitteet. Osaamisen osoittaminen on riippuvaista kurssin luonteesta. Osaamista voidaan osoittaa esim. tekemällä kurssitehtäviä, kokeella tai tekemällä kurssin edellyttämän tuotoksen.

 

Osaamista arvioidaan joko asteikolla hyväksytty/hylätty tai 1-5. Merkintä Omaan Opintopolkuun tehdään, kun kurssi on päättynyt ja suoritettu hyväksytysti. Vain hyväksytyt suorituksen viedään Oma Opintopolku -palveluun.

 

Osaamisen arviointi on opiskelijalle vapaaehtoista. Opiskelija päättää itse, haluaako hän, että osaamista arvioidaan ja että kurssista annetaan opintosuoritusmerkintä. Päätös opintosuorituksesta tehdään heti kurssin alkaessa.

Osaamispistekurssit Hyvinkään Opistossa                        

Hyvinkään Opiston tavoitteena on tarjota opintopistekursseja eri ainealueista syksyllä 2023. Tarjoamme jo keväällä 2023 ensimmäisen pilottikurssin opintopistekursseista.

Päivitetty 23.1.2023