Työperäinen maahanmuutto – osaratkaisu työvoimapulaan

Hyvinkää kasvaa vahvasti maahanmuutosta. Kaupungin väestöstä vieraskielisiä on 3192 henkilöä, mikä on 7 % kaupungin väkiluvusta. Vuosina 2019–2021 kaikista Hyvinkäälle muuttaneista vieraskielisiä oli 15 %. Hyvinkäälle houkuttelee paljon työllistävät isot yritykset sekä kohtuuhintaiset vuokra-asunnot. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan tulevaisuudessakin, kun esimerkiksi suuret logistiikkakeskukset nousevat Hyvinkäälle. Hyvinkään kaupunkistrategiassa eli pelikirjassa todetaankin, että teemme vahvaa verkostomaista yhteistyötä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi. Yhteistyö esimerkiksi koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa on tärkeää.

Jotta työperäisiä maahanmuuttajia voidaan houkutella, tulee järjestää myös kohdennettuja asettautumispalveluja työntekijöiden mukana tuleville perheille. Hyvinkäällä kotouttamispalvelut tarjoaa maksutonta ohjausta ja neuvontaa kaikille vieraskielisille neuvontapiste Mosaiikissa. Mosaiikki palvelee kolmena päivänä viikossa ilman ajanvarausta ja asioinnissa on mahdollisuus myös tarvittaessa tulkkaukseen. Mosaiikin asiantuntijat auttavat myös maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvissä prosesseissa. Esimerkiksi lupa-asioissa tai asioinnissa maahanmuuttoviraston tai muiden virastojen suuntaan.

Yritykset Hyvinkäällä ovat aktiivisesti ilmaisseet tarvetta työperäiselle maahanmuutolle osaajapulan vuoksi. Yritykset näkevät ulkomaisen työvoiman tarpeen ja siihen liittyvän kokonaisuuden positiivisena asiana tässä haastavassa työvoimansaatavuustilanteessa. Jotain pilotteja eri aloille on jo tehty, kun muun muassa hoiva-alalle on tuotu filippiiniläisiä hoitajia. Uusien pilottien suunnittelu jatkuu ja se vaatii hyvää yhteistyötä vastaanottavan yrityksen, rekryfirman, koulutuksen järjestäjän ja kunnan asettautumispalvelujen kesken. Kun yrityksellä nousee tarve selvittää mahdollisuuksia hankkia ulkomaista työvoimaa, kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi Hyvinkään kaupungin elinkeinopalveluihin tai kotouttamispalveluihin.

Ukrainalaisten tilanne on ollut ajankohtainen nyt vuoden ajan. Hyvinkäälle on asettunut hyökkäyssodan seurauksena noin 450 ukrainalaista sotapakolaista. Suurin osa on tilapäistä suojelua saavia, ja he asuvat vastaanottokeskuksen osoittamissa asunnoissa tai yksityismajoituksessa. 1.3.2023 alkaen tilapäistä suojelua saavat voivat hakea kotikuntastatusta Suomesta. Kotikunta tuo mukanaan sekä oikeuksia että velvollisuuksia kuten oikeuden Suomen sosiaaliturvaan ja mahdollisuuden laajempiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä oppivelvollisuusikäisille velvollisuuden osallistua suomalaisen koulujärjestelmän mukaiseen opetukseen.

Valtakunnallisesti on arvioitu, että noin 1/3 Ukrainan sotaa paenneista haluaa hakea kotikuntaa Suomesta. Määriä on vaikea arvioida, koska monella ukrainalaisella on aikomus palata kotimaahan, kun sota loppuu. Osa ukrainalaisista on päässyt hyvin suomalaisen yhteiskunnan toimintoihin mukaan työn ja suomen kielen opiskelun kautta. Auttava suomen kielen taito onkin avain suomalaiseen työelämään. Ukrainalaisten työllistämisen edistämiseksi on kehitetty alueella uusia joustavampia malleja yhdistämällä suomen kielen oppimista, työharjoittelua ja ammattiin opiskelua.

Miina Pyylehto

Miina Pyylehto
Maahanmuuttajatyön koordinaattori


>> Aiemmat kolumnit

Päivitetty 14.3.2023