Laurea-ammattikorkeakoulu elinkeino- ja työelämän kumppanina luomassa kestävää tulevaisuutta

Ammattikorkeakoulujen yksi keskeinen tehtävänä on kouluttaa tulevaisuuden työelämän osaajia, ja Laurea tuo Hyvinkään alueelle opiskelijoita niin Suomesta kuin ulkomailta. Työelämän osaamisvaateet muuttuvat kuitenkin jatkuvasti ja tämän vuoksi Laurea tarjoaa erilaisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia niin työuransa alussa oleville nuorille kuin ammatillista osaamistaan täydentäville tai uutta uraa suunnitteleville. Ympäröivän yhteiskunnan muutokset näkyvät myös ammattikorkeakoulujen opetustoiminnassa, ja Hyvinkäällä onkin syksyllä aloittanut Suomessa sodan vuoksi oleskelevien ukrainalaisten liiketalouden tutkintoon tähtäävä yritysprojektiyhteistyö.

Tutkimusyhteistyötä alueen hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittämiseksi

Alueellista yhteistyötä tehdään osaavan työvoiman mahdollistamiseksi, mutta elinkeino- ja työelämäyhteistyö on muutakin kuin koulutettua työvoimaa - se on myös uuden tiedon ja uusien innovaatioiden kehittämistä tutkimuksellisin keinoin alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Laureassa onkin käynnissä noin 80 ulkoisen rahoituksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanketta, eli TKI-hanketta. TKI-hanketoiminta tarkoittaa käytännönläheistä tutkimus- ja kehittämistyötä niin alueellista kuin globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Palveluliiketoiminnan ja kiertotalouden tutkimusohjelma tarjoaa alustan liiketoimintaekosysteemien ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen; kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa, moniammatillista yhteistyötä ja SOTE-palveluiden parissa tehtävää kehitystyötä; yhtenäinen turvallisuus taas luo ratkaisuja turvallisuuteen ja riskeihin aina kotona asumisesta hybridiuhkiin. Esimerkiksi Hyvinkäällä käynnissä oleva VIVA- Virtuaaliteknologista vauhtia pk-yritysten vientiin -hanke törmäyttää vientikaupan, jatkuvan oppisen ja modernit teknologiat. Yhdessä lisää yrittäjyyttä – YLY -hanke taas vahvistaa alueellista työelämäyhteistyötä ja lukiolaisten työelämätuntemusta.

Avainkumppanuus on räätälöityä yhteistyötä

Vuoden 2020 alussa käynnistetty Laurean avainkumppanuuskonsepti on osoittautunut merkittäväksi yhteistyön edistäjäksi. Avainkumppaneita on Laureassa jo 75, mutta mukaan mahtuu vielä. Avainkumppanit ovat eri kokoisia yrityksiä eri aloilta, säätiöitä sekä julkishallinnon organisaatioita. Laurean avainkumppaneina ovat niin maailmanlaajuisesti toimiva Nokia Oyj, kuuden kunnan alueen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut järjestävä Keusote kuin paikallisesti toimiva HUS Hyvinkään sairaanhoitoalue tai Rentto Oyj. Yhteistä avainkumppaneille on halu kehittää liiketoimintaansa systemaattisen ja laaja-alaisen yhteistyön kautta. Yhteistyön painopisteitä ovat rekrytointi-, projekti- ja kehitysyhteistyö ja oman toiminnan tunnettavuuden kehittäminen. Avainkumppanuus on vastikkeellista yhteistyötä, jonka sisältö suunnitellaan ja räätälöidään jokaisen kumppanien tarpeet huomioiden.

Rekrytointiyhteistyö tarkoittaa erilaisia mahdollisuuksia tavoittaa motivoituneita ja osaavia tulevaisuuden tekijöitä jo heidän opintojensa aikana. Esimerkiksi JobTeaser-järjestelmän avulla jokaisella avainkumppanilla on mahdollisuus oman aikataulun mukaan ilmoittaa avoimista työ- ja harjoittelupaikoista sekä opinnäytetyötarpeista opiskelijoille. Tarvittaessa avainkumppanin kiireelliseen tarpeeseen etsitään osaajaa tutor-opettajaverkoston avustuksella. Lisäksi Laureassa järjestetään rekrytointitilaisuuksia, missä avainkumppanit kertovat oman yrityksensä toiminnasta ja rekrytointipolitiikasta. Lisäksi avainkumppanit voivat halutessaan tavata opiskelijoita opintojaksoilla ja jakaa omaa osaamistaan opiskelijoiden ammatillisen kasvun tueksi.

Rantalainen konsernin HR-koordinaattori Juuso Siltakorven mukaan yhteistyö Laurean kanssa on tärkeää muun muassa rekrytointinäkökulmasta: ”Haluamme olla tiiviissä yhteistyössä ja tarjota erilaisia mahdollisuuksia opiskelijoille, jotka ovat valmistuttuaan potentiaalisia työntekijöitä meille. Kilpailu hyvästä työvoimasta on tällä hetkellä kovaa, joten tunnettuus ja hyvä maine on tärkeää. Laurean avainkumppanuuden kautta olemme saaneet arvokasta lisänäkyvyyttä ja kuuluvuutta opiskelijoiden parissa.”

Projekti- ja kehitysyhteistyö tarkoittaa taas avainkumppanin tarpeista lähtevää konkreettista kehittämistyötä, jossa opiskelijat kehittävät yhteistyössä kumppanin kanssa esimerkiksi työnantajamielikuvaa, somemarkkinointia, HR-prosesseja, markkinointia palvelumuotoilun keinoin, markkina-analyysejä ja asiakastyytyväisyyttä.

4Astetta on ollut Laurean avainkumppani jo useamman vuoden ajan. Aluejohtaja Toni Sipiläisen mukaan: ”Yrityksen näkökulmasta olemme saaneet laadukkaita tutkimus- ja kehitysprojekteja Laurean opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Näistä on ollut meidän toiminnallemme selkeä hyöty. Yhdessä Laurean kanssa jaamme samankaltaiset arvot, joten myös yhteiskunnallista vaikuttamista on tehty laadukkaalla tavalla koskien suomalaista sosiaali- ja lastensuojelupalvelua. Olemme olleet todella tyytyväisiä yhteistyöhön Laurean Ammattikorkeakoulun ja sen henkilöstön kanssa!”

Laureassa osaaminen ja työelämä kulkevat aina käsi kädessä. Yhteistyön kautta voit löytää tarvitsemasi työntekijän, kehittää henkilöstösi osaamista tai yrityksesi toimintaa opinnäytetöiden, projektien tai tutkimushankkeiden kautta. Ole rohkeasti yhteydessä - luodaan yhdessä kestävää ja menestyvää tulevaisuuden työelämää!

Krista Pahkin Irene Väkevä-Harjula
Krista Pahkin
Korkeakouluyksikön johtaja
Hyvinkää, Lohja, Porvoo
p. 040 541 5252 
Irene Väkevä-Harjula
Aluepalvelu- ja liiketoimintapäällikkö
Hyvinkää, Lohja, Porvoo
p. 040 668 2779

Laurea on Uudellamaalla, kuudella eri paikkakunnalla toimiva ammattikorkeakoulu. Yhteisöön kuuluu noin 7800 opiskelijaa, 600 henkilökunnan jäsentä sekä yli 30 000 alumnia. Hyvinkään kampuksella on mahdollista opiskella sairaanhoitajaksi, sosionomiksi, tradenomiksi tai oikeustradenomiksi.

>> Aiemmat kolumnit

Päivitetty 10.10.2022